Juridice Moldova

Acum 24 ore
08:50
Două dezbateri de idei stau la baza acestui articol. Sunt dezbateri care se nasc, tot mai rar, în mediul juridic sărac de la noi și la care participă, de obicei, oameni care scriu mai mult decât citesc. Prima dintre dezbateri, lansată pe Facebook, are ca subiect o decizie[1] a Curții Supreme de Justiție (în continuare […] Articolul „Buchiile legii” ca spini în ochi apare prima dată în JMD.
Ieri
11:50
Astăzi, 26 noiembrie 2020, începând cu ora 12:00 (GMT+2), va avea loc Sesiunea “Virtual Romania KnowledgeNet” . În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte ce vizează ,,cloud computing” și anume: – Cloud computing vs outsourcing tradițional); – IaaS, PaaS, SaaS, cloud public vs privat; – Lanțul de aprovizionare cu cloud; – Securitate în cloud; – Rolul […] Articolul Sesiunea ”Virtual Romania KnowledgeNet” apare prima dată în JMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
În Republica Moldova noțiunea de insolvabilitate este consacrată de legiuitor prin Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 [1] (în continuare Legea insolvabilității); Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003 [2] (în continuare CPC); Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 [3], Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997 [4], […] Articolul Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate și a celui de procedură a insolvabilității apare prima dată în JMD.
24 noiembrie 2020
09:50
Av. Andrei Rogac, GHERTESCU ROGAC Law Firm, va participa la data de 25 noiembrie, ora 16:00, la sesiunile de mentorat E-commerce marca ZIPHOUSE continuă. Andrei Rogac este avocat și Partener GHERTESCU ROGAC Law Firm. Deține titlul de Master în Drept European de la Universitatea Queen Mary din Londra și Master în Achizițiile Publice de la […] Articolul Andrei Rogac – LIVE în cadrul sesiunilor de mentorat E-commerce marca ZIPHOUSE continuă apare prima dată în JMD.
23 noiembrie 2020
13:20
Art. 3 Interzicerea torturii 1) Rezumatul Hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din 13.10.2020 – Zakharov și Varzhabetyan împotriva Federației Ruse – 35880/14 și 75926/17, versiunea în limba engleză poate fi accesată aici Brutalitatea organelor Poliției îndreptată împotriva persoanelor care participau pașnic la un miting politic, desfășurat în Piața Bolotnaya; lipsa unei investigații eficiente a […] Articolul Rezumate Hotărâri CtEDO: octombrie 2020 apare prima dată în JMD.
10:10
Reificarea persoanelor în scop comercial este ferm condamnată de numeroase instrumente internaționale, dintre care: Convenţia pentru reprimarea traficului de fiinţe umane şi a exploatării prostituţiei semenilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 317 (IV) din 2 decembrie 1949 [1]; Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de descriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea […] Articolul Reglementarea răspunderii pentru proxenetism: aspecte de drept comparat apare prima dată în JMD.
22 noiembrie 2020
12:40
Executarea silită reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului procesual civil şi o componentă esenţială a justiţiei, într-un stat de drept. Executarea silită în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (în continuare CEDO) reprezintă o parte integrantă a ”dreptului la un proces echitabil”. Simpla recunoaştere a dreptului sau obligarea debitorului de a restabili dreptul încălcat ori […] Articolul Conţinutul şi forma contestaţiei la executare în contextul modernizării procedurii civile apare prima dată în JMD.
18 noiembrie 2020
09:20
Anul 2020 este un an electoral. Universitatea de Stat din Moldova se află și ea în plin proces electoral, urmând să-și aleagă rectorul. Alegerile la postul de rector al Universității de Stat din Moldova vor avea loc la data de 09 decembrie 2020. Consultând lista candidaților și CV-urile acestora, apreciem a fi salutabilă candidatura Domnului […] Articolul Prof. univ., dr. hab. Serghei Brînza – interviu în contextul alegerilor la postul de rector al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în JMD.
17 noiembrie 2020
10:50
O condiție primordială pentru înfăptuirea justiției este necesitatea constatării de către instanța de judecată a circumstanțelor de fapt care au avut loc până la intentarea procesului. Cunoașterea trecutului se realizează prin intermediul probelor în condițiile principiului contradictorialității, nemijlocirii, rolului diriguitor al judecătorului etc. Probațiunea judiciară este o activitate multiaspectuală și complicată și deseori implică un […] Articolul Probațiunea în litigiile privind contestarea actelor executorului judecătoresc apare prima dată în JMD.
10:30
Această culegere legislativă își propune drept scop primordial să ofere tuturor actorilor pasionați de științele penale posibilitatea de a se documenta cu privire la legislația penală și procesual penală a Republicii Moldova. Din perspectivă practică, dar și academică, comasarea acestor două Coduri legislative într-o singură culegere comportă o semnificație deosebită din maimulte puncte de vedere. […] Articolul Codul penal şi Codul de procedură penală actualizat și adnotat – ediție coordonată de av. drd. Mihail Gorincioi apare prima dată în JMD.
08:40
Dragi studenți! Vă felicit cordial cu această frumoasă și simbolică sărbătoare – Ziua Internațională a Studenților! Studentul este coloana vertebrală a fiecărui stat, prezentul și viitorul lui, iar cea mai importantă garanție a unui viitor fiabil pentru țară este studentul cunoscător, educat, activ și perseverent. În lumea actuală, aflată în continuă schimbare, numai tinerii cu […] Articolul Felicitarea Decanului Facultății de Drept USM cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților apare prima dată în JMD.
15 noiembrie 2020
16:50
În cadrul prezentului demers ştiinţific sunt scoase în evidenţă unele particularităţi în materia subiectului activ al infracţiunilor de act terorist înscrise în cadrul art.278 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM). Se arată că în postura de subiect activ al infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM poate evolua, în exclusivitate, persoana […] Articolul Subiectul activ al actelor teroriste potrivit legii penale a Republicii Moldova apare prima dată în JMD.
11:10
Adnotare. Obiectul prezentei investigaţii îl formează analiza semnului principal al laturii subiective a infracţiunilor de act terorist în acord cu legislaţia Republicii Moldova – vinovăţia penală. Se arată că actele teroriste pot fi comise doar cu intenţie directă, lucru dictat de scopul special urmărit de făptuitor. Ca excepţie, în ipoteza actului terorist prevăzut la lit. […] Articolul Vinovăția în contextul actelor teroriste potrivit legislației penale a Republicii Moldova apare prima dată în JMD.
12 noiembrie 2020
14:50
Comisia Europeană a acuzat marți compania americană Amazon că a abuzat ilegal de poziția sa dominantă pe piețele de retail online în Germania și Franța, cele mai mari piețe ale sale din Uniunea Europeană, conform CNN. De asemenea, Comisia a demarat o a doua anchetă pentru practici anticoncurențiale care vizează platforma Amazon, pe fondul suspiciunilor […] Articolul Uniunea Europeană acuză Amazon de practici anticoncurențiale apare prima dată în JMD.
12:40
Odată cu adoptarea (19.07.2018) și punerea în aplicare (01.04.2019) a Codului administrativ (abreviat Cadm), după cum era de așteptat, în practica judiciară au început a se contura noile reglementări, păstrând încă întro anumită măsură abordări ale vechilor reglementări. Specializarea judecătorilor în materia contenciosului administrativ a constituit un pas important pentru facilitarea punerii în aplicare a […] Articolul Prejudiciile materiale și/sau morale în contenciosul administrativ apare prima dată în JMD.
11 noiembrie 2020
09:10
Sistemul juridic nu se află la adăpost de efectele timpului și nici de la oscilațiile geografice. Inevitabil, dez­voltarea dreptului internațional, dar și a celui european, influențează dreptul penal, după cum diversificarea surselor de drept nu poate să nu aibă un impact asupra legislației penale, care izolată ar rămâne prinsă într-o capcană de anacronism. Evoluția dreptului […] Articolul Principiul legalității în dreptul penal contemporan: o îndepărtare de la concepția sa clasică apare prima dată în JMD.
10 noiembrie 2020
09:20
Dolea & Co anunță colaborarea cu compania Israeli-European Regulatory Consultancy cu sediul în Tel Aviv, consolidându-și activitatea în domeniul Fintech, Inteligență Artificială și Securitate Cibernetică pe piața Republicii Moldova. Colaborarea își propune asistența clienților din Republica Moldova cu privire la aspecte regulatorii ale Uniunii Europene și ale Israelului în domeniul tehnologiilor informaționale, precum și asistența […] Articolul Dolea & Co anunță colaborarea cu compania Israeli-European Regulatory Consultancy cu sediul în Tel Aviv apare prima dată în JMD.
09:10
Introducere Problema basarabeană, soluția firească a căreia a fost unirea din 1918, a apărut în legătură cu anexarea la Imperiul Rus în 1812 a teritoriului dintre Prut și Nistru – a Principatului Moldovei, teritoriu numit de țarism Basarabia. Aceste pământuri româneşti nu i-au aparţinut niciodată Imperiului Rus și aveau o populaţie cu limba, cultura, modul […] Articolul Atitudinea țarismului față de componenta juridică basarabeană: de la promisiuni generoase la rezultate dezastruoase apare prima dată în JMD.
9 noiembrie 2020
08:50
Introducere Într-o investigație recentă, am formulat următoarea concluzie: „În acord cu Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii, o faptă poate fi considerată hărțuire la locul de muncă doar atunci când presupune discriminare. Însă, din dispozițiile Codului muncii al Republicii Moldova rezultă că demnitatea în muncă trebuie protejată împotriva oricărei hărțuiri, indiferent dacă aceasta […] Articolul Hărțuirea non-sexuală: posibile implicații penale apare prima dată în JMD.
8 noiembrie 2020
08:50
La data de 17 octombrie 2020, s-a desfășurat concursul Bursa de Merit Gladei – ediția 2020. Concursul a fost desfășurat atât în regim offline, cât și live prin intermediul unei teleconferințe cu doritorii de a fi audienți. În cadrul concursului au participat studenții anului IV și masteranzi din cadrul Facultăților de Drept de la Universitățile […] Articolul Cine a câștigat Bursa de Merit Gladei – 2020 apare prima dată în JMD.
6 noiembrie 2020
09:00
Introducere Latura obiectivă a infracțiunii este unul dintre cele patru elemente constitutive ale infracțiunii, în baza cărora este determinat gradul prejudiciabil al infracțiunii. Aceasta rezultă din art.15 CP RM. Totodată, din alin.(1) art.52 CP RM rezultă că în lipsa laturii obiective a infracțiunii nu există componenţa infracţiunii. Așadar, prezența laturii obiective a infracțiunii este obligatorie […] Articolul Acțiunea și inacțiunea ca forme ale faptei prejudiciabile prevăzute la art. 146 din Codul penal apare prima dată în JMD.
5 noiembrie 2020
09:40
La art.278 CP RM, inter alia, este stabilită răspunderea penală pentru ameninţarea cu provocarea unei explozii, a unui incendiu sau cu săvârşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvârşită în scopul de […] Articolul Inechităţi legislative la incriminarea unor comportamente infracţionale: cazul art. 278 Cod penal apare prima dată în JMD.
4 noiembrie 2020
10:00
Viața cotidiană a omului, nu poate exista fără ca să fie afectată de circumstanțe atât interioare cât și exterioare. Orice decizie luată de om în timpul zilei sau pe parcursul întregii vieți, cât de minoră sau majoră nu ar părea, cum ar fi să bea un pahar de apă dimineață sau trei, să se căsătorească […] Articolul Cum aspectul fizic, înfățișarea și ținuta părților în procesul de judecată poate influența decizia judecătorului apare prima dată în JMD.
09:20
Marți, 3 noiembrie 2020, Uniunea Avocaților din Moldova a publicat un comunicat oficial prin care informează că Comisia de licențiere a profesiei de avocat prin hotărârea adoptată la 3 noiembrie 2020 a stabilit examenul de admitere la stagiul profesional  în avocatură și examenul de calificare în profesia de avocat, după cum urmează: Examenul de admitere la […] Articolul ANUNȚ privind examenului de admitere la stagiul profesional în avocatură și examenului de calificare în profesia de avocat apare prima dată în JMD.
3 noiembrie 2020
19:10
DINU ȚURCANU » Prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei Tehnologizarea justiției devine un fenomen inevitabil și cu siguranță așteptat, fapt datorat varietăților de sprijin pe care le oferă. Însă, această reformă urmează a fi înțeleasă ca fiind utilă factorului uman numai prin manifestarea unui interes față de studiu, întrucât […] Articolul Dinu Țurcanu: În Republica Moldova trebuie încurajată folosirea tehnologiilor moderne, inclusiv în susținerea activității sistemelor judiciare apare prima dată în JMD.
13:00
DINU ȚURCANU » Prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Universitatea Tehnică a Moldovei Tehnologizarea justiției devine un fenomen inevitabil și cu siguranță așteptat, fapt datorat varietăților de sprijin pe care le oferă. Însă, această reformă urmează a fi înțeleasă ca fiind utilă factorului uman numai prin manifestarea unui interes față de studiu, întrucât […] Articolul Dinu Țurcanu: În Republica Moldova trebuie încurajată folosirea tehnologiilor moderne, inclusiv în susținerea activității sistemelor judiciare apare prima dată în JMD.
08:50
Activitatea antreprenorială poate fi din cea mai diversă, iar unele activități antreprenoriale, datorită interesului deosebit de important pentru întreaga comunitate, necesită o supraveghere mai specială din partea statului. Acestă supraveghere se exercită de stat prin diferite pârghii legale, iar una dintre aceste pârghii reprezentă licențierea anumitor genuri de activitate[1]. În conformitate cu prevederile legislației în […] Articolul Particularitățile obținerii licenței de activitate în domeniul farmaceutic prin prisma legislației din Repubica Moldova apare prima dată în JMD.
2 noiembrie 2020
08:50
La 29.12.2017 a intrat în vigoare Legea nr. 225 din 15.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – Legea nr. 225/2017). Prin această lege, au fost operate, printre altele, anumite amendamente în unele norme din Capitolul X „Infracțiuni economice” din partea specială a Codului penal. Din nota informativă la proiectul care a […] Articolul Armonizarea Codului penal cu legea privind piața de capital: efectele adoptării Legii nr. 225/2017 apare prima dată în JMD.
31 octombrie 2020
09:40
Articolul VIDEO: Conferința internațională: Practica aplicării și noutăți ale Legii insolvabilității apare prima dată în JMD.
30 octombrie 2020
10:50
Joi, 29 octombrie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 25 privind controlul constituționalității articolului 12 alineatele (7) și (8) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (sesizarea nr. 69a/2020). Circumstanțele cauzei La originea cauzei s-a aflat sesizarea depusă de către dl Serghei Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Autorul sesizării i-a solicitat Curții să […] Articolul Consiliul Suprem de Securitate nu mai poate solicita orice fel de informații de la instituțiile statului apare prima dată în JMD.
Mai multe ştiri
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.