Vocea Poporului

Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
  Parteneriatul social și reprezentarea intereselor salariaților   Vreau să știu dacă alți reprezentanți aleși de salariați, în afară de sindicate, ar putea să reprezinte interesele salariaților la un nivel superior unității? Ludmila Rață, Căușeni   Competența reprezentanților salariaților în susținerea drepturilor și a intereselor salariaților depinde de nivelul parteneriatului social. Art. 20 din Codul […]
5 decembrie 2019
15:30
Institutul Pantone a ales culoarea anului 2020. Acesta este „albastrul clasic”. „Timpul în care trăim necesită credință și încredere, iar„ albastrul clasic ”este un simbol al stabilității și încrederii, pe care te poți baza întotdeauna”, a comentat Leatrice Eisman, CEO Pantone. Anul trecut, culoarea anului a fost „Living Coral”, simbolizând „optimismul, bucuria și dorința de […]
12:00
Sindicatele din teritoriu cer perso­nalizarea contribuţiilor de asigurări medicale, achitate de către salariat, la fel cum se practică în alte state. În cadrul Campaniei CNSM „Avoca­tul sindicatelor”, care a poposit recent la Floreşti, Grigore Bumbac, reprezentan­tul CNSM în raionul Floreşti, preşedinte­le Uniunii Teritoriale Floreşti a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, a […]
07:20
Cum sunt salarizați șoferii din sectorul real al econo­miei? Se achită spor pentru clase și în ce act normativ este specificat acest lucru, ca să-i demonstrez contabilu­lui de la întreprinderea noastră? Tudor Guidea, Nisporeni Categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru lu­crătorii din transportul auto sunt specificate în anexa nr. 5 la Ho­tărârea Guvernului […]
4 decembrie 2019
14:50
Tudor Semeniuc a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Raional (CR) Râșcani al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). Întrunirea a avut loc recent, la ea participând circa 70 de delegați. Acesta a mulțumit tu­turor pentru colaborare, pentru efor­tul continuu de a mobiliza toate resur­sele, promptitudinea și perseverența de care au dat […]
12:10
Un seminar de două zile cu tema „Dialogul social la nivel de unita­te. Modificări în legislaţie privind protecţia socială a populaţiei. Ma­nagementul sindical” a fost organi­zat, recent, de Federaţia Sindicală a Angajaţilor din Serviciile Publice „SindASP”, cu suportul financiar din partea CNSM. Această activitate a avut loc în contex­tul campaniei de informare cu genericul „Salariaţii […]
10:30
Agenţia Naţională pentru Sigu­ranţa Alimentelor (ANSA) a retras din comerţ 480 de borcănașe cu pireu omogenizat din peşte ton cu legume, pentru copii cu vârsta de la patru luni. Mâncarea este produsă în Cehia. Notificarea a parvenit la ANSA prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, iar la verificarea alertelor s-a depistat că […]
3 decembrie 2019
16:00
Întreprinderile silvice din subordinea Agenţiei „Mold­silva” vor fi reorganizate, iar salariile angajaţilor din ramu­ră ar putea creşte cu 15-16 la sută, a anunţat Fiodor Bot­nari, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, la şedinţa Comi­tetului Executiv al organiza­ţiei. Evenimentul a avut loc recent la Institutul Muncii. Potrivit liderului sindical, în urma reorganizării, „numărul de întreprinderi şi […]
14:50
Atitudinea negativă față de profe­sori, de pensionarii din sistem, ca­litatea contractelor de muncă, carențele din noua lege a salarizării, asigurarea securității cadrului di­dactic împotriva violenței și provo­cările din partea părinților și elevilor sunt doar câteva dintre problemele care sunt dezbătute practic la fieca­re întrunire a cadrelor didactice. Recent, toate acestea au fost din nou puse […]
07:30
Șomajul, inechitatea socială, veni­turile mici și calitatea muncii sunt motivele care îi fac pe o bună parte dintre cetățenii țării să apuce dru­mul străinătății în căutarea unei vieți mai bune. Odată ajunși peste hotare, atunci când ating vârsta de pensiona­re, mulți dintre aceștia se stabilesc cu traiul acolo. Ceea ce îi mai leagă de Republica […]
2 decembrie 2019
14:30
Condițiile de lucru, acțiunile care se im­pun pentru prevenirea accidentelor de muncă, rolul sindicatelor în dialogul cu angajatorii pentru a se lua măsurile de protecție necesare în vederea asigurării normelor de securitate și sănătate la lo­cul de muncă. Aceste și alte probleme au fost discutate la întrunirea regională a membrilor reţelei de experţi cu genericul […]
11:50
O serie de amendamente la pro­iectele legilor bugetului asigură­rilor sociale de stat pentru 2020, a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul vii­tor, precum şi de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au fost aprobate la şedinţa din această săptămână a Comitetului Confederal al CNSM. Astfel, reprezentanţii CNSM consideră […]
09:40
Activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri co­lective a fost reluată, în această săptămână, după o pauză de câ­teva luni bune. Întrunită în regim de urgență, ședința s-a soldat cu aprobarea de către partenerii soci­ali a proiectelor principalelor docu­mente de politici bugetare pentru 2020. În context, reprezentanții sin­dicatelor și ai patronatelor au rele­vat că, între […]
1 decembrie 2019
16:20
  Berbec Pentru a nu fi decepționat de rezultatele activității, nu încerca să te miști împotriva curentului. Dacă vrei să ieși în evidență, atunci fii original, dar, totuși, evită să epatezi în exces. Înainte să începi ceva nou, asigură-te că e chiar ceea de ce ai nevoie. Taur Vei avea spor în toate. Acum este […]
29 noiembrie 2019
07:30
  Ordinul de angajare și contractul colectiv   Urmare a unor modificări operate la Codului muncii, emite­rea ordinului de angajare a devenit opțională. Cum apreciază sindicatele această situație? Maria Văscan, Ungheni   Aceste modificări, și anume expunerea art. 65 din Codul muncii în redacția Legii nr. 188/2017 nu au fost susținute de sindicate. Este bine […]
28 noiembrie 2019
14:20
Federația Sindicatelor din Do­meniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerț” a desfășurat recent la Institutul Muncii un seminar privind contractul colectiv de muncă. Valeria Tricolici, președinta federației, a precizat că instruirea a reu­nit 28 de lideri și activiști sindicali ai organizațiilor din cadrul federației, care urmează să modifice contractele colective de muncă la nivel […]
12:00
Angajatorul de la o societate pe acțiuni din raionul Florești conside­ră că contractul individual de mun­că e un moft și refuză să-l semneze cu salariații, chiar dacă aceștia au insistat să primească documentul la mână. O angajată, care a solicitat anonimatul, s-a plâns specialiștilor de la CNSM, care au efectuat recent o vizită la Florești, […]
07:30
Am procurat o jumătate de casă în localitate. Contractul de vânzare-cumpărare indică 1/2 cotă-parte din imobil, de facto, însă, mi-au fost transmise anumite încăperi din casa de locuit, care este separată printr-un perete comun. La fel şi ograda casei, este delimitată de un gard, fiind în uz comun doar intrarea din stradă. De-a lungul gardului […]
27 noiembrie 2019
16:40
Potrivit statisticilor, 35 la sută dintre femeile de pe glob sau 818 mln. de persoane cu vârsta mai mare de 15 ani au fost victime ale violenţei fizice sau sexuale acasă ori la locul de muncă. În Republica Moldova, două din cinci fe­mei sau 40 la sută dintre acestea spun că au fost victime ale […]
13:50
Membrii Consiliului Federației Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară (FSLIU) s-au convocat zi­lele acestea într-o ședință pentru a examina realizarea și eficiența Convenției colective la nivel de ra­mură pentru anii 2018-2022, înche­iată acum un an. Potrivit Nadejdei Rusnac, președinta FSLIU, membri Consiliului Federației au examinat clauză cu clauză, punct cu punct, pentru a se convinge cum […]
12:00
În mod tradiţional, în a doua duminică a lunii noiembrie, în Republica Moldova este mar­cată Ziua naţională a tinere­tului. Cu acest prilej, membrii Comisiei de Tineret din ca­drul CNSM au desfăşurat mai multe acţiuni de informare despre drepturile tinerilor şi de sensibilizare a opiniei pu­blice privind problemele cu care se confruntă. Suita de activităţi, dedicate […]
07:20
Un număr de 361 de accidente de muncă în care au fost implicaţi 376 de salariaţi au fost înregistrate de la înce­putul acestui an până la 15 noiembrie. În aceeaşi perioadă din anul trecut, re­prezentanţilor Inspectoratului de Stat al Muncii le-au fost comunicate 374 de accidente, în urma cărora au avut de suferit 435 de […]
26 noiembrie 2019
16:10
La împlinirea celor 10 ani ai Sindi­catului „Demnitate”, în incinta Insti­tutului Muncii a avut loc o ședință solemnă la care au participat lideri de sindicat din ramură, conducerea CNSM, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului. Evenimentul a fost deschis de Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”, care a menționat cu satisfacție că organizația pe care o conduce […]
13:30
Președinții organizațiilor sin­dicale primare din cadrul instituțiilor de cultură din muni­cipiul Chișinău și din teritoriu au participat recent la o acti­vitate de instruire, organizată de către sindicatul de ramură. Evenimentul s-a desfășurat in incinta Casei Sindicatelor. Cei prezenți au discutat cu conducerea și cu specialiștii FSLC despre prevederile statutare și regulamentare privind termene­le și condițiile […]
12:00
Cu un mesaj de sensibilizare a guvernelor din regiune în legătură cu implicaţiile încăl­zirii globale şi nevoia de a lua măsuri de protecţie a drepturi­lor lucrătorilor, inclusiv tineri, femei sau migranţi au venit în cadrul unei reuniuni desfă­şurate, recent, la Chişinău, de reprezentanţii Comitetului Eu­ropean al Federaţiei Internaţi­onale a Lucrătorilor din Con­strucţii şi Industria Lemnului […]
07:20
Ceea ce se întâmplă în ultima vreme în soci­etate îi vizează pe toți, fie că este vorba de conducători de diferite ranguri din diverse domenii, oameni simpli, membri de sindicat și nu numai. Evenimentele se precipită cu o astfel de repeziciune, încât cetățenii abia reușesc să se informeze și să se obișnuiască cu schimbările la […]
25 noiembrie 2019
22:40
  Berbec Vei avea șansa să le demonstrezi tuturor farmecul na­tural cu care ești înzestrat, îndrăznește sa-ți măgulești orgoliul. La serviciu nu-ți asuma angajamente în plus. Vineri nu sunt excluse niște aventuri neașteptate, vei avea mare nevoie de o judecată sănătoasă. Taur Este o perioadă bună pentru a depune tot efortul și a vedea rezultatele […]
22 noiembrie 2019
07:20
  Dreptul la asociere în sindicat, consfințit în Constituție   Acum două luni, împreună cu unii colegi, am constituit organizație sindicală. Însă, după primele activități sindica­le, inclusiv atragerea salariaților în sindicat, angajatorul ne-a indicat să încetăm acțiunile sindicale, în caz contrar, vom fi concediați. Ce prevede legea referitor la constituirea sindica­tului și ce răspundere poartă […]
21 noiembrie 2019
12:00
Nu este o noutate că noile state in­dependente apărute în urma destră­mării URSS depind, în mare măsură, de injecțiile financiare externe. Aces­tea însă nu sunt oferite oricum, ci cu anumite condiționalități: respecta­rea rigorilor impuse de organismele internaționale. În context, recent, a avut loc la Tbilisi un seminar de instruire a specialiștilor din cadrul rețelei de […]
11:30
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Ușoară (FSLIU) a organizat, recent în incinta întreprinderii cu capital străin „Steaua Reds” SA, un curs de instruire în dome­niul securității și sănătății în muncă pentru angajatori, con­ducători ai unităților și specialiști. Antrenat în realizarea acestui eveniment ca formator, Igor Ci­loci, director adjunct al Inspecto­ratului de Stat al Muncii, i-a […]
Mai multe ştiri
©2004—2019 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.