BNM.md

Acum 24 ore
11:10
11:10
10:50
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
16:00
16:00
11:20
10:30
14 februarie 2019
14:30
14:00
 -  Anunț repetat;  -  Termen-limită: 02.03.2019.
13:40
11:10
13 februarie 2019
17:50
BNM publică statistici privind masa monetară, sectorul bancar, balanța de plăți, situația pieței valutare, etc. pentru a asigura transparența în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor BNM, a asigura continuitatea în comunicare și predictibilitatea BNM pe piață, pentru sporirea credibilității BNM în calitate de bancă centrală dar și pe piața financiar-bancară din Republica Moldova....
11:10
12 februarie 2019
15:40
15:20
12:50
12:50
09:30
Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor automatizate de deservire la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.
11 februarie 2019
16:50
13:40
13:40
8 februarie 2019
12:00
BNM publică statistici privind masa monetară, sectorul bancar, balanța de plăți, situația pieței valutare, etc. pentru a asigura transparența în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor BNM, a asigura continuitatea în comunicare și predictibilitatea BNM pe piață, pentru sporirea credibilității BNM în calitate de bancă centrală dar și pe piața financiar-bancară din Republica Moldova....
11:50
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 07.02.2019, consultarea publică a Proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari”. Elaborarea proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (în continuare – Legea nr. 114/2012) și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Totodată, conform art. V alin.(1) din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, BNM urmează să adopte actele normative necesare punerii în aplicare a legii. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 21 februarie 2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pot fi expediate dlui Victor Șușu pe adresa de e-mail: Victor.Susu@bnm.md. Pentru informații adiționale, contactați persoanele responsabile: Doina Vrabie, tel: 0(22) 822-576, e-mail: doina.vrabie@bnm.md sau Elena Mărgărint, tel: 0(22)822-289, e-mail: elena.margarint@bnm.md. Proiectul de decizie şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei: www.bnm.md şi la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
11:40
11:40
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de  07.02.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea participațiunilor la prestatorii de servicii de plată nebancari. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 21 februarie 2019 dlui Victor Șușu pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dl Eugeniu Dicusar la adresa electronică Eugeniu.Dicusar@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 476 și dna Natalia Marinescu la adresa electronică: Natalia.Marinescu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822-392 Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Limba Română
09:40
7 februarie 2019
17:20
La 31 ianuarie 2019, activele oficiale de rezervă au constituit 2 908,56 mil. dolari SUA, în descreștere cu 86,63 mil. dolari SUA în comparație cu 28 decembrie 2018, când acestea au însumat 2 995,19 mil. dolari SUA.
12:20
11:10
Mai multe ştiri
©2004—2019 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.