BNM.md

Acum 12 ore
17:50
În luna martie 2024, baza monetară s-a diminuat cu 1 262,6 milioane lei (-1,5 la sută) față de luna februarie 2024 și a constituit 81 705,5 milioane lei, fiind cu 9,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.
17:40
17:40
17:40
17:30
17:30
17:30
În ianuarie – martie 2024, volumul încasărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 65,4 mil. lei volumul eliberărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
17:00
În luna martie 2024, creditele noi acordate au constituit 5 144,3 milioane lei, în creștere cu 12,1 la sută față de luna februarie 2024.
16:40
16:40
În luna martie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 648,9 milioane lei, diminuându-se cu 28,9 la sută față de luna februarie 2024.
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:00
16:00
15:40
Guvernatoare Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a participat la masa rotundă: „Diversitatea în leadershipul financiar: politici, instrumente și strategii”, organizată la Washington de OMFIF - Forumul oficial al instituțiilor monetare și financiare. Evenimentul a scos în evidență rolul băncilor centrale și al factorilor de decizie în promovarea echilibrului de gen, diversității și incluziunii în instituțiile financiare.
Acum 24 ore
13:50
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, însoțită de o delegație a BNM, a participat la reuniunea Constituenței Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale (BM) din care face parte Republica Moldova.
12:50
11:10
11:10
Ieri
13:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și omologul său de la Kiev, Andriy Pyshnyy, au avut o întrevedere la Washington, unde se desfășoară reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.
11:20
09:30
În cadrul reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington, delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o serie de întrevederi productive cu oficiali importanți, discuțiile fiind axate pe dezvoltarea pieței financiare și a intermedierii financiare pentru asigurarea progresului economic al țării.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 aprilie 2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop menținerea unui nivel de fonduri proprii adecvat în raport cu nivelul riscului de credit al contrapărții asumat de către bănci în cazul instrumentelor financiare derivate și al tranzacţiilor de răscumpărare, a operaţiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi a tranzacţiilor de creditare în marjă. Elaborarea proiectului a fost generată de tratamentul nou ce ține de reglementarea managementului riscurilor, și anume în ceea ce privește tratamentul aplicabil riscului de credit al contrapărții, în special prin introducerea unor cerințe de fonduri proprii pentru contractele bilaterale cu instrumente financiare derivate, tranzacții de răscumpărare, operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacții cu termen lung de decontare și tranzacții de creditare în marjă. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art.60 alin. (4) și art.73 alin. (1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Proiectul transpune art.4 (1), pct.35; art.271; art.272, pct.1-9, 12, 12a, 24 și 26; art.273 alin. (1), alin. (3)-(9); art.273a-276; art.277 alin. (1)-(4); art.277a-279; art.279a alin (1)-(3); art.279b alin.(1) lit. a), alin.(2); art.279c-280f; art.281 alin.(1), alin. (2) lit. a), b, d)-m); art.282 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit b), alin. (4); art.295 li. a) și b); art.296 alin (2), alin. (3), art.297 alin. (1)-(3); art.298; art.299; art.305 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 (Text cu relevanță pentru SEE). Prin proiectul hotărârii se abrogă Regulamentul nr.102/2020 cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci și se aprobă în redacție nouă Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci, acest fapt fiind condiționat de modificările operate în Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 7 mai 2024 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
14:20
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 15.04.2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile, modul de aprobare și de retragere a aprobării entității de audit în contextul activității prestatorilor de servicii de plată nebancari și modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică””. Elaborarea proiectului derivă din prevederile Legii nr.292/2023 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, inclusiv cerințele aferente auditului extern al societăților de plată și a societăților emitente de monedă electronică, precum și necesitatea ajustării unor prevederi din Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 11/2024. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova și entitățile de audit care vor presta servicii de audit prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în racordarea cadrului normativ secundar la prevederile ajustate din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 30 aprilie 2024, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md. Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
11:30
09:40
Delegația Băncii Naționale a Moldovei, condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a participat pe 16 aprilie 2024 la o serie de întrevederi strategice în cadrul ședințelor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.
16 aprilie 2024
18:10
17:10
11:10
15 aprilie 2024
17:00
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă împreună cu ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, la ședințele de primăvară ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale (BM), care au loc la Washington, SUA în perioada 15-20 aprilie 2024.
14:20
 -  Anunț nou;  -  Termen-limită: 07.05.2024.
11:10
12 aprilie 2024
22:50
18:10
În temeiul art.112 alin.(5) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, BNM aduce la cunoștință despre efectuarea notificării societății emitente de monedă electronică „QIWI-M” S.R.L și a unor deținători ai acesteia: Andrey Protopopov, „Fusion Factor Fintech Limited” și „QIWI JSC” privind aprobarea HCE al BNM nr.104 din 05.04.2024 cu privire la constatarea dobândirii participațiunii calificate la capitalul social al societății emitente de monedă electronică „QIWI-M” S.R.L. fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.
18:00
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 15.04.2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile, modul de aprobare și de retragere a aprobării entității de audit în contextul activității prestatorilor de servicii de plată nebancari și modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11/2024 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică””. Elaborarea proiectului derivă din prevederile Legii nr.292/2023 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, inclusiv cerințele aferente auditului extern al societăților de plată și a societăților emitente de monedă electronică, precum și necesitatea ajustării unor prevederi din Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 11/2024. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova și entitățile de audit care vor presta servicii de audit prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în racordarea cadrului normativ secundar la prevederile ajustate din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 30 aprilie 2024, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md. Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
16:40
15:10
11:30
11:10
09:00
11 aprilie 2024
18:20
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,, Pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de guvernanță  a societăților de asigurare sau de reasigurare”. Inițierea elaborării proiectului este condiționată de intrarea în vigoare a Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare...
15:50
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității fi...
15:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit, în temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor și în conformitate cu Metodologia în vigoare, ratele amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII).
11:20
10 aprilie 2024
17:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat, la încheierea unei vizite de lucru la București, că bursa de la Chișinău are șanse bune de dezvoltare, iar Republica Moldova poate fi și ea o piață de interes pentru companiile străine care sunt deja în România.
11:20
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.