BNM.md

Ieri
15:40
12:40
12:30
12:20
Discuțiile au scos în evidență rolul autorităților de reglementare și al băncilor în susținerea unei dezvoltări economice durabile, importanța creditării în moneda națională a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a stimulării mediului de afaceri.
11:40
Mai mult de 2 zile în urmă
21:01
Cristina Harea a încurajat aspirațiile tinerilor de a schimba lucrurile în bine în ceea ce privește implementarea noilor tehnologii pe diverse segmente economice și de a contribui în acest sens prin implicare profesională și dialog activ.
11:20
14 noiembrie 2018
19:00
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 14.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual”. Necesitatea proiectului a fost determinată de modificările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, de intrarea în vigoare la 1.01.2019 a  IFRS 16 „Contracte de leasing” care substituie IAS 17 „Contracte de leasing”. Acest proiect are drept scop actualizarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual și eliminarea unorle neconcordanțe existente. Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova. Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.11.2018, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dlui Ion Cara pe adresa electronică: ion.cara@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 562. Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.  Limba Română
15:40
12:30
11:30
12 noiembrie 2018
18:20
17:10
Prezentarea sumară a statisticii utilizării instrumentelor de plată, sistemelor automatizate de deservire la distanță și sistemului automatizat de plăți interbancare.
11:10
9 noiembrie 2018
16:50
- Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Bancii Nationale a Moldovei CE Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari; - Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate”; - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură”; - Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea instrucțiunii COREP și raportării prudențiale - expuneri mari.
16:30
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 9 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” (în continuare – proiectul hotărârii). Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art.80 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727). Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26 noiembrie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-231/ 822-287 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
15:40
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Ghidului privind tratamentul grupului de clienți aflați în legătură” (în continuare-proiectul hotărârii). Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum și a proiectului Regulamentului cu privire la expunerile mari (în redacție nouă) care impun respectarea de către bănci a limitelor maxime privind expunerile mari față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură. Astfel, proiectul ghidului dezvoltă criteriile pe care băncile ar trebui să le utilizeze pentru a identifica legăturile dintre clienții lor, datorită existenței unei relații de control sau a unei dependențe economice care conduc la considerarea acestora drept un singur risc. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a expunerilor mari asumate de o bancă. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.74 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272. Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. Limba Română
15:10
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale” (în continuare-proiectul hotărârii). Proiectul hotărârii este inițiat în temeiul art. 84 alin.(1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede obligativitatea băncilor de a  întocmi și prezenta Băncii Naționale a Moldovei rapoarte, date și informații cu privire la expunerile mari în condițiile stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în stabilirea raportării uniforme și oportune de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, fapt care va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.84 alin.(1) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272. Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. Limba Română
14:50
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari” (în continuare-proiectul hotărârii). Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune respectarea de către bănci a limitelor privind expunerile mari. Modalitatea de calcul al expunerilor mari, metodologia de determinare a valorii expunerilor, cerințele privind limitele maxime, condițiile de conformare cu limitele privind expunerile mari și condițiile de raportare a informațiilor privind expunerile mari sunt stabilite în proiectul hotărârii. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a expunerilor mari asumate de o bancă. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.74 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 26.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272. Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.. Limba Română
14:00
Autoritatea Bancară Europeană a inclus Banca Națională a Moldovei în lista autorităților de supraveghere din statele non-membre ale UE, ale căror regimuri de confidențialitate pot fi considerate echivalente celor aplicate în țările Uniunii Europene.
11:30
09:40
8 noiembrie 2018
11:40
 -  Anunț repetat;  -  Termen-limită: 30.11.2018.
11:30
Rata anuală a inflației se va diminua până la finele anului curent (până la nivelul de 1.9%). Evoluția inflației pe parcursul anului viitor va fi ascendentă, după care traiectoria acesteia se va inversa și inflația va coborî spre finele orizontului de prognoză.
11:20
7 noiembrie 2018
11:50
11:00
09:40
La 31 octombrie 2018, activele oficiale de rezervă au constituit 3,011.34 mil. dolari SUA, în descreștere cu 9.84 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2018, când acestea au însumat 3,021.18 mil. dolari SUA.
6 noiembrie 2018
16:40
  ANUNŢ privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie   Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu 06.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului”. Proiectul Hotărârii este inițiat în scopul conformării actelor normative ale BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului cu prevederile Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 160  din  26.07.2018, în vigoare din 17.09.2018, (publicată  Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 309-320 art. 488). Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile,  casele de schimb valutar  și prestatorii de servicii de plată nebancari din Republica Moldova. Proiectul Hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în  temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art.  11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 51 lit. b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin.(2) din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului  (publicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66 art. 133), cu modificările și completările ulterioare. Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi comunicate până la data de 20.11.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Proiectul hotărârii Comitetului Executiv al BNM şi  nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naţionale a Moldovei. Limba Română
11:20
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.