Bizlaw.md

Acum 24 ore
12:10
Doar patru dintre cei şase candidaţi, care au fost admiși la proba de interviu a concursului pentru suplinirea funcţiilor de inspectori de integritate, merg mai departe. Potrivit informațiilor publicate de comisia de conscurs a Autoritățiii Naționale de Integritate, candidaţii au fost evaluaţi după cum urmează: Victor Moloşag – 8,74; Vladislav Gorceac – 8,62; Alexandru Stavinschi […]
11:00
Plăţile periodice efectuate conform prevederilor contractului de concesiune se vor înregistra ca costuri/cheltuieli curente în perioada de gestiune în care au fost calculate/ suportate. Prevederile sunt incluse în Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat, propuse pentru consultări publice. Costurile ulterioare de modernizare și reconstrucție a obiectului concesiunii ce contribuie […]
10:10
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) susține că a crescut numărul petițiilor în care sunt vizate atelierele de reparații auto, așa că a întocmit un ghid pentru șoferii să poată evita neplăcerile. Așadar, înainte de a lăsa automobilul într-un service auto asigurați-vă că acesta funcționează legal și este autorizat (notificat) pentru activitate. Totodată, […]
Ieri
17:20
Un băiat de 16 ani a atacat cibernetic reţeaua principală a companiei Apple, a descărcat fişiere interne şi a accesat conturile clienţilor – totul pentru că era fanul companiei şi îşi doreşte să lucreze acolo într-o zi, potrivit declaraţiilor înregistrate într-un tribunal din Melbourne, scrie zf.ro. Avocatul tânărului a declarat în faţa tribunalului pentru minori […]
16:40
Acțiunile unei bănci, care la sfârșitul anului trecut avea datorii de peste două miliarde de lei, au fost vândute astăzi la Bursa de Valori a Moldovei. mai exact, aproape 2.500 de hârtii de valoare emise de BC”Energbank” SA au fost vândute pentru un preț de aproape 200.000 de lei, adică 80 de lei per unitate. […]
15:50
La înregistrarea gajului Registrului garanţiilor reale mobiliare se va completa un aviz, care trebuie să conțină informaţia despre debitor. Dacă debitorul este o persoană fizică, atunci se va indica numărul de identificare de stat (IDNP), iar dacă debitorul este persoană juridică atunci se va introduce numărul de înregistrare din certificatul de înregistrare. În mod analog […]
15:10
Taxa impusă de notari la eliberarea certificatului de moștenitor va fi în mărime de 150 de lei pentru fiecare imobil separat. Prevederea se va aplica pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții. Modificările legislative au fost publicate, astăzi, în Monitorul Oficial. […]
14:20
Certificatele medicale constatatoare ale nașterii, eliberate de instituțiile medicale din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, vor constitui temei pentru înregistrarea nașterii unei persoane în registrele de stare civilă naționale. Măsura se va aplica dacă se va stabili că certificatul medical prezentat este veridic. Prevederea se conține în proiectul Instrucțiunilor cu privire la certificarea […]
13:30
Legea care permite legalizarea banilor, bunurilor imobile, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în întreprinderi, precum și a mijloacelor de transport înregistrate formal pe numele altei persoane a intrat de astăzi în vigoare. În termen de o lună de la publicarea legii Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu ea, iar Ministerul Finanțelor va deschide conturi […]
12:30
Legea prin care autoritățile susțin că vor să decriminalizeze mediul de afaceri a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat de astăzi în vigoare. Guvernul, în termen de până la o lună de la intrarea în vigoare, împreună cu instituțiile și autoritățile vizate în lege, își va aduce propriile acte normative în corespundere cu […]
11:50
Regulamentul privind utilizarea videoconferinței pentru organizarea și administrarea judecătorească, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost publicat, astăzi, în Monitorul Oficial. Documentul intră în vigoare din data publicării. Conform Regulamentului, videoconferința va asigura în regim real comunicarea audio-video securizată dintre reprezentanții diferitor instanțe judecătorești, inclusiv comunicarea dintre reprezentanții instanțelor judecătorești și reprezentanții Consiliului Superior […]
11:40
Regulamentul privind utilizarea videoconferinței pentru organizarea și administrarea judecătorească, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost publicat, astăzi, în Monitorul Oficial. Documentul intră în vigoare din data publicării. Conform Regulamentului, videoconferința va asigura în regim real comunicarea audio-video securizată dintre reprezentanții diferitor instanțe judecătorești, inclusiv comunicarea dintre reprezentanții instanțelor judecătorești și reprezentanții Consiliului Superior […]
11:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a făcut mai multe controale pentru a identifica persoanele care dau bunuri imobile în chirie și nu achită taxe. Potrivit datelor prezentate de SFS, în primele șapte luni ale anului au fost identificate aproape 2.500 de persoane fizice proprietari, care transmit în chirie bunurile imobile și au fost obligate să […]
10:10
Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial a examinat opt solicitări privind utilizarea denumirii statului în componența mărcilor/ desenelor sau modelelor industriale. Șapte solicitări se referă la mărcile/desenele sau modelele industriale care urmează […]
09:20
În cadrul parteneriatului public-privat, realizat sub forma contractului de concesiune, partenerul public (concedentul) cesionează partenerului privat (concesionarului) drepturile sale de posesiune şi de folosinţă asupra obiectului concesiunii, rezervându-şi dreptul exclusiv de dispoziţie asupra acestuia. Venitul obţinut de partenerul privat ca rezultat al exploatării obiectului concesiunii aparține acestuia, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel. Totodată, […]
08:40
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită autorităților ca la elaborarea proiectului bugetului public național, pentru anul 2019, să fie prevăzute resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de acordarea tichetelor de masă angajaților din sectorul bugetar. În special, aceștia cer acordarea tichetelor pentru categoriile de personal cu salarii mici din domeniul învățământului, culturii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Cele trei mari companii rivale care își dispută piața de automobile premium la nivel global, Audi, BMW și Mercedes-Benz, au înregistrat o primă jumătate de an foarte bună, cu vânzări în creștere, pe aproape toate piețele. În acest moment, Mercedes-Benz rămâne lider global al pieței de mașini premium, inclusiv din punct de vedere financiar. Cu […]
16:50
Persoanele vor avea acces la Registrul garanțiilor reale mobiliare (SIA RG) exclusiv în baza contractelor de prestare a serviciilor. Potrivit proiectului Instrucţiunii cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare, conectarea participanților la SIA RG se va efectua de către Ministerul Justiției, în calitate de operator al sistemului. Astfel, […]
16:10
Diminuarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscală cu informații sau date neveridice se va sancționa cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată. Prevederea este stipulată într-un proiect de […]
15:20
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a propus pentru consultări publice un proiect de hotărâre a Guvernului care prevede aprobarea unui șir de proceduri privind accesul la măsurile de ocuparea forței și reglementează modul de lucru a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor ei teritoriale în procesul de prestare a serviciilor și […]
14:20
Oamenii de afaceri nu sunt de acord cu propunerea Guvernului de a acorda bugetarilor o vacanță de nouă zile la sfârșitul verii. Aceștia spun că activitatea lor va fi perturbată și vor suporta mai multe pagube. Mai exact, reprezentanții comunității de business afirmă că termenul de preaviz la proiectul de stabilire a unei vacanțe la […]
13:30
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează pe 20 septembrie examenul de atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în domeniul proprietăţii intelectuale. Astfel, persoanele care vor susține examenul vor fi înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală și vor obține certificate. În prezent, în Registru sunt înscriși 137 […]
12:50
Generalităţi: Prin contractul de locaţiune/arendă partenerul public (locatorul) transmite partenerului-privat (locatarului) în posesiune şi folosinţă temporară a bunurilor proprietate publică. În schimb, partenerul privat este responsabil de utilizarea conform destinaţiei a bunului şi de colectarea plăţilor pentru serviciile prestate. Plăţile de locaţiune/arendă se stabilesc de către părţi şi nu pot fi mai mici de cuantumul […]
12:00
Un nou procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis să propună Procurorului General numirea în această funcție a Alionei Burlacu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal. Decizia a fost luată după ce la concursul […]
11:00
Faptele de stare civilă produse în stânga Nistrului și municipiul Bender ar putea fi certificate de autoritățile din Republica Moldova. În acest sens, au fost propuse, pentru consultări publice, Instrucțiunile ce urmează să fie aplicate. Astfel, vor fi supuse certificării următoarele fapte de stare civilă : nașterea; căsătoria; adopția; stabilirea paternității; divorțul; decesul; faptele de stare […]
10:00
În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă. Prevederea este stipulată în proiectul Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor. Conform documentului, suspendarea licenţei […]
09:20
Sancțiuni mai mari pentru încălcarea regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control. Potrivit unui proiect de lege, aprobat de Parlament, amenzile ar putea ajunge până la 15 mii de lei. Mai exact, încălcarea regililor de utilizare a mașinii de casă și control (efectuarea încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și […]
08:40
În Republica Moldova sunt înregistrate 11.302 întreprinderi cu capital străin. Datele au fost oferite, recent, de către Agenția Servicii Publice (ASP). Conform informațiilor, cele mai multe companii au capital român, 1.746 la număr sau 15,4 la sută din total. Acestea sunt urmate de companiile cu investiții în capital din Republica Italiană – 1.391, Republica Turcă […]
15 august 2018
17:20
Atâta timp cât o persoană poate fi identificată prin adresa de e-mail de serviciu personalizată, putem spune că aceasta se înscrie în rândul datelor personale și cade sub incidența Regulamentului general privind protecția datelor personale (GDPR). Prin urmare, nu doar adresa de e-mail personală, ci și cea personalizată de la locul de muncă sunt date […]
16:40
Platforma de decizie a secretarilor generali de stat urmează să fie exclusă din procesul de coordonare a asistenței externe. Modificarea se regășește într-un proiect propus pentru consultări publice. În prezent, cadrul normativ stabilește că deciziile privind extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență financiară externă în derulare sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă […]
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.