Post vacant: Economist principal (durată determinată) responsabil de comunicarea politicii monetare și publicații

BNM.md, 14 ianuarie 2020 16:20

 -  Anunț nou;  -  Termen-limită: 01.04.2020.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 4 ore
16:50
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei, care au avut loc pe cele mai diferite segmente ale pieței. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănc...
15:30
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară  se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumparări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
Acum 8 ore
11:50
11:40
11:40
Acum 12 ore
11:10
Ieri
11:50
11:20
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în dolari SUA a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare...
11:10
11:00
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
10:50
10:50
10:40
În luna decembrie 2019, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 97,3%, comparativ cu 103,9% în luna noiembrie 2019.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
regulament Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat nr. 328 328 13.12.2019 13 decembrie 2019
16:30
În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor. Inițierea elaborării proiectului de lege este condiționată de necesitatea revizuirii unor prevederi ale legii menționate, care intră în vigoare în anul 2020. Astfel, se preconizează prelungirea termenului privind punerea în aplicare a instrumentului de recap...
13:20
În luna decembrie 2019, creditele noi acordate au constituit 3 270,8 milioane lei, în creștere cu 15,5% față de luna decembrie 2018.
13:20
În luna decembrie 2019, baza monetară s-a majorat cu 541,3 milioane lei (1,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 46 851,0 milioane lei, fiind cu 7,6 la sută mai mare față de decembrie 2018.
11:10
10:20
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.
20 ianuarie 2020
18:30
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
16:20
  ANUNŢ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 09.01.2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital”  (în continuare - proiectul hotărârii). Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede determinarea prin actele normative, emise în aplicarea legii, a anumitor elemente care se includ în calculul fondurilor proprii, precum și a cerințelor aferente distribuirilor de capital. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova. Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii, supus consultării publice, va fi stabilirea unor cerințe aferente fondurilor proprii ale băncilor, care vor conduce la sporirea calității capitalului băncilor. Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art. 60, 61 și 62 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 23.01.2020, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272. Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. Limba Română
16:00
15:30
15:10
15:10
Mai multe ştiri
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.