Compania Coca-Cola poate să se opună înregistrării mărcii ”Master”

Bizlaw.md, 13 ianuarie 2018 21:40

Compania Coca-Cola poate să se opună înregistrării mărcii ”Master”. Într-un comunicat de presă, Tribunalul de Prima Instanță (instanța specializată din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene), informează despre decizia sa de a anula decizia Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale – OAPI), cu privire la opoziția societății Coca-Cola […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 12 ore
18:00
Comisia Europeană a solicitat companei americane Airbnb, operatorul platformei omonime de rezervări spații de cazare, să-și alinieze practicile la normele UE de protecție a consumatorilor și să fie transparentă în ceea ce privește prezentarea prețurilor aplicate, acordând companiei termen până la finele lunii august să se conformeze, scrie profit.ro. În acest moment, când un turist […]
17:10
Aproape 5.700 de acțiuni ale Băncii Comerciale ”Moldindconbank” SA au fost vândute astăzi pe Bursa de Valori a Moldovei. Prețul acestora a fost de aproape jumătate de milion de lei. Mai exact, a fost comercializat un pachet de 5.650 de hârtii de valoare, iar prețul per unitate a fost de 75 de lei. În total, […]
16:40
Guvernul va examina în ședința de miercuri proiectul prin care se va permite desființarea Stadionului Republican, amplasat pe str. Tighina 12, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 5,1814 ha, pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Proiectul de hotărâre a fost propus consultărilor publice la sfârșitul lunii mai. Potrivit documentului, prin derogare de la […]
15:50
Un bărbat s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva unui magazin, solicitând constatarea încălcării dreptului reclamantului de restituire a contravalorii bunului procurat, în calitatea sa de consumator, obligarea pârâtului să restituie contravaloarea bunului în mărime de 6.299 de lei, a penalităţii acumulate în mărime de 34.329 de lei pentru întârzierea executării obligaţiilor legale […]
14:50
Actul de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului are o altă formă. Ordinul IFPS despre aprobarea formularelor de executare silită a fost modificat. Astfel, pe lângă denumirea valutei, valoarea bancnotelor, numărul de bancnote și sumă, documentul a fost completat cu rubrica Codul IBAN la care urmează a fi depusă suma. Totodată, în formularul […]
Acum 24 ore
13:40
Organizaţiile de creditare nebancară (OCN) vor fi obligate ca, înainte să se înregistreze la organul înregistrării de stat, să obțină avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). Autoritatea a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate. […]
12:50
Republica Moldova ar putea permite importul de deșeuri din bumbac. Un grup de deputați a înregistrat la secretariatul Parlamentului un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Legii privind protecția mediului înconjurător. Autorii inițiativei susțin că pe parcursul ultimilor 10 ani producătorii de țesături din bumbac utlizează deșeurile de bumbac în calitate de materie […]
12:10
Un notar stagiar a dat în judecată Ministerul Justiției, Comisia de Licențiere a activității notariale și Comisia de concurs, după ce i-a fost refuzată cererea de admitere în profesie. Notarul stagiar a precizat că cererea sa a fost respinsă pe motivul efectuării stagiului în condiții de incompatibilitate, necorespunderea prevederilor pct. 9-15 din Regulamentul cu privire […]
11:30
Determinarea sau înlesnirea intenționată a sinuciderii unei persoane, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea, se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 5 ani. Parlamentul a votat, în cadrul ședinței plenare din 13 iulie, modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova, în prima lectură. Potrivit proiectului, determinarea sau înlesnirea […]
10:50
Indemnizația pentru creșterea copilului ar putea să crească, însă perioada concediului să scadă. Un grup de deputați propune modificarea și completarea Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Mai exact, aceștia vor modificarea art.18 alin. (6) astfel încât cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului să constituie: 35% […]
10:00
Trei judecători din instanțele din țară vor primi grade de calificare. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat demersurile vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Corneliu Guzun, prin care se solicită acordarea gradului cinci de calificare judecătorilor Veronica Jomiru-Niculiță și Violeta Gîrleanu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). La fel, CSM a acceptat și demersul vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor […]
09:20
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău urmează să fie evaluați, în data de 20 iulie, de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, în baza solicitării acestora de a fi promovați în funcție administrativă. Aceștia sunt Grigore Manoli, de la sediul Centru, și Aureliu Postică, de la sediul Rîșcani. Grigore Manoli a fost numit în funcția […]
08:40
Un tânăr jurist și-a asumat să publice notițe în timp ce citește cartea “The law of obligations: Roman foundation of the civilian tradition” de Reinhard Zimmermann. De ce anume această carte? The law of obligations este menționată drept o sursă fundamentală pentru studiul dreptului civil, susține juristul. Notițele precedente le găsiți aici. Autor: Maxim Macovei, Casa de Avocatură ”Efrim, […]
Ieri
12:00
Un tânăr jurist și-a asumat să publice notițe în timp ce citește cartea “The law of obligations: Roman foundation of the civilian tradition” de Reinhard Zimmermann. De ce anume această carte? The law of obligations este menționată drept o sursă fundamentală pentru studiul dreptului civil, susține juristul. Notițele precedente le găsiți aici. Autor: Maxim Macovei, Casa de Avocatură ”Efrim, […]
11:00
Republica Moldova va avea o autoritate națională responsabilă de coordonarea realizării politicii macroprudențiale, precum și de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem. Un proiect de lege, prin care se propune înființarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, a fost propus pentru consultări publice. Conform autorilor, entitatea va fi o […]
10:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza Buzu v. Republica Moldova. Cererea s-a referit la detenția reclamantului timp de o noapte, ca rezultat al participării acestuia la o întrunire pașnică, fiind învinuit că ar fi insultat niște polițiști. Ulterior, din lipsa constatării faptului contravenției administrative, instanțele naționale […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Un tânăr jurist și-a asumat să publice notițe în timp ce citește cartea “The law of obligations: Roman foundation of the civilian tradition” de Reinhard Zimmermann. De ce anume această carte? The law of obligations este menționată drept o sursă fundamentală pentru studiul dreptului civil, susține juristul. Prima și a doua parte le găsiți aici și aici. Autor: Maxim […]
11:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Iurcovschi și alții c. Moldovei. Curtea a constat violarea Articolului 5 § 4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului concluzionând că reclamanților le-a fost refuzat accesul la documentele referitoare la cererea de arestare și, prin urmare, nu au fost în măsură să conteste motivele […]
10:00
Furnizorii de servicii de acces la Internet vor putea oferi utilizatorilor finali posibilitatea de instalare a aplicaţiilor de filtrare a conţinutului cu impact negativ asupra copiilor. Parlamentul a examinat, în această săptămână, un proiect de modificare a legislației în acest sens, pe care l-a aprobat, în prima lectură. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor oferi […]
13 iulie 2018
17:30
Kylie Jenner, 20 ani, este cea mai tânără persoană de pe lista Forbes a femeilor din America îmbogăţite din forţe proprii, cu o avere netă estimată la 900 de milioane de dolari, scrie mediafax.ro. În următorul an este de aşteptat ca Jenner să devină cea mai tânără miliardară îmbogăţită prin forţe proprii. Acest titlu a […]
17:00
La aprobarea bugetului autorităţilor bugetare independente vor fi stabilite reguli unice. Parlamentul a modificat şi completat, în ședința de astăzi, în prima lectură, Legea finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, se propun completări cu referire la răspunderea conducătorului autorităţii bugetare independente în cazul emiterii de către Curtea de […]
16:20
Persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul administrației publice locale ar putea beneficia de plăți de stimulare, în mărime de până la 50 la sută din salariul lunar. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. De asemenea, și personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților publice […]
15:40
Legea cu privire la societățile pe acțiuni va fi completată cu nou articol, 251, care se referă la reprezentarea acționarilor. Modificările sunt propuse într-un proiect înregistrat în Parlament. Astfel, potrivit documentului, noul articol va prevedea că o persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat. Aceasta va fi obligată […]
15:00
Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. Pot participa la concurs procurorii înscriși până la data de 12 iulie în Registrul candidaților care solicită promovarea în funcţia de procuror în […]
14:10
Judecătorii și procurorii vor fi instruiți cum să aplice corect noua legislație în domeniul integrității profesionale și prevenirii corupției. Cel mai probabil, sesiunile de instruire se vor organiza începând cu anul viitor, astfel asigurându-se timp suficient pentru stabilirea tuturor criteriilor și condițiilor necesare. Subiectul a fost discutat, recent, de către directorul Institutului Național al Justiției […]
13:40
Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a elaborat și a prezentat pentru consultări publice proiectul unei hotărâri privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, pentru comisioanele privind calitatea de participant la Depozitarul central este prevăzută o limită maximă de 0 lei. În același timp, […]
13:00
Persoanele în privința cărora a fost dispusă o măsură preventivă vor fi monitorizate electronic. Modificările la Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor au fost publicate în Monitorul Oficial și sunt în vigoare. Astfel, punctul 2 din document a fost completat cu un subpunct care spune că sunt supuse monitorizării electronice și persoanele cărora le este […]
12:20
Anatolie Bulgaru, unul dintre avocații care trebuia să-i apere interesele lui Andrei Brăguță, a rămas fără licență de activitate. Astfel, conform informației publicate, astăzi, în Monitorul Oficial, acesta și-a încetat activitatea în baza ordinului Ministrului Justiției din 14 iunie și conform articolului 14, aliniatul (1), litera b) din Legea cu privire la avocatură, adică după […]
12:00
Ordinul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) cu privire la implementarea Regulamentului de subvenționare a locurilor de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial. Prin Ordinul publicat, SFS a sprobat Cererea de rezervare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, Cererea de achitare a subvenției, dar și Registrul acordării subvenției. Regulamentul de subvenționare a locurilor de muncă […]
10:50
Câteva sute de agenți economici urmează să prezinte, în perioada 16 – 27 iulie, la oficiile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice şi au început activitatea până la 1 ianuarie 1999 şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale. […]
Mai multe ştiri
©2004—2018 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.