Reconectarea localităţilor la energia electrică, în atenţia autorităţilor

Guvernul Republicii Moldova, 21 aprilie 2017 20:57

Evaluarea situaţiei curente şi măsurile care urmează a fi întreprinse în continuare au fost principalele subiecte discutate în cadrul şedinţei Comisiei pentru situaţii excepţionale, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip.   Astfel, cea mai stringentă necesitate este reconectarea  localităţilor la energia electrică. Şeful Executivului a solicitat Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale inventarierea generatoarelor electrice disponibile şi distribuirea acestora în instituţiile şi localităţile afectate. În context, membrii celulei de criză au raportat că 140 de echipe de intervenţie lucrează pentru reconectarea localităţilor la energia electrică, iar cea mai gravă situaţie este la Sud, în raionul Cahul. Până acum au fost reconectate la sursa de curent electric peste 100 de localităţi.   „În momentele cele mai grele, cum sunt calamităţile naturale, trebuie să fim solidari, acesta fiind un test de maturitate pentru toţi. Celula de criză activează în regim non-stop, iar apelul meu către cetăţeni este să se abţină de la deplasări şi mâine, până instituţiile specializate vor efectua lucrările necesare pentru deblocarea drumurilor”, a declarat Premierul.   De asemenea, şeful Executivului a îndemnat cetăţenii aflaţi în situaţii de criză să sune la serviciile de urgenţă, Celula de criză urmând să reacţioneze prompt. Până în prezent au fost preluate peste 700 de solicitări din partea populaţiei.   Un alt subiect la care s-a referit Pavel Filip vizează agricultorii şi  măsurile necesare pentru evaluarea pierderilor cauzate de condiţiile climaterice. În acest sens producătorii agricoli sunt îndemnaţi să sune la linia fierbinte 022 232384 pentru a primi asistenţă. Revenind la tema solidarităţii, Pavel Filip a adus exemplul pasagerilor blocaţi în aeroporturi, care voiau să meargă acasă, iar taximetriştii cereau mai mult de 300 de lei: „Urmează să ne confruntăm cu aceeaşi problemă în agricultură, cei care vor veni cu diferite chimicale pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, să nu vină cu preţuri majorate, acum când agricultorilor le este cel mai greu”, a menţionat Premierul.   De asemenea, în cadrul şedinţei  s-a constatat că toate instituţiile medicale activează în regim normal, dispunând de medicamente şi produse alimentare pentru următoarele 24 de ore.   Referitor la practicabilitatea drumurilor, a fost raportată deschiderea a 29 de sectoare de pe traseele naţionale şi redeschiderea Aeroportului Internaţional. În prezent mai rămân blocate doar două puncte de trecere a frontierei de stat din Sudul ţării.    

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Guvernul Republicii Moldova

Acum 24 ore
20:56
Guvernul Statelor Unite ale Americii a decis acordarea asistenţei suplimentare, în valoare de 4,1 milioane dolari SUA, Guvernului Republicii Moldova prin intermediul programului „Controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept”.    Sprijinul acordat va fi îndreptat spre promovarea supremaţiei legii în Republica Moldova şi, în special, va viza susţinerea eforturilor în domeniul consolidării justiţiei şi a reformei judiciare, combaterea corupţiei, traficului de persoane şi a criminalităţii organizate.   Scrisoarea de Acord iniţială cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii a fost semnată la 28 august 2001. Astfel, Guvernul SUA alocă anual resurse pentru atingerea standardelor europene şi internaţionale de către ţara noastră în domeniul aplicării normelor de drept şi cel al justiţiei.                                                                                                         
Ieri
21:33
Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit astăzi laStrasbourg cu delegaţia României la APCE, condusă de senatorul Titus Corlăţean.   Şeful Executivului de la Chişinău a mulțumit României pentru susținerea acordată în parcursul europeană al Republicii Moldova, oferită atât la nivel practic prin împărtăşirea experienţei şi asistenţa acordată în promovarea reformelor, cât și la nivel politic prin mesajele şi acţiunile întreprinse în cadrul Uniunii Europene. În special, Premierul a mulţumit pentru contribuţia la stabilirea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova – „Prietenii Moldovei”, menţionând în acest sens, reluarea activităţii Comisiei mixte interguvernamentale pentru integrare europeană.   La rândul său, senatorul Titus Corlăţean a salutat participarea Premierului Pavel Filip la ședința în plen a APCE și a subliniat importanța menținerii cursului european al Republicii Moldova, asigurând de tot suportul României în acest sens.   Referindu-se la proiectele de cooperare bilaterală sectorială, Prim-ministrul Pavel Filip a menţionat că România este principalul partener comercial-economic al Republicii Moldova și a reiterat interesul pentru extinderea cooperării în acest domeniu, inclusiv prin sporirea investiţiilor, finalizarea proiectelor în desfăşurare şi iniţierea unor proiecte noi.   Un domeniu prioritar abordat de părţi a vizat asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova. Astfel, delegaţia moldovenească s-a pronunţat pentru urgentarea finalizării procesului de implementare a proiectelor de interconectare a ţării noastre la piaţa energetică europeană şi a manifestat interes în dezvoltarea de mai departe a acestui proiect, prin prelungirea gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău, pe teritoriul Republicii Moldova, şi până la Oneşti, în România.  
Mai mult de 2 zile în urmă
18:28
Prim-ministrul Pavel Filip a ținut astăzi un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Premierul a vorbit despre importanţa parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei şi reformele esenţiale implementate în ţara noastră, cu sprijinul şi în conformitate cu recomandările APCE.   În debutul alocuțiunii, Premierul a remarcat că, în timp, Consiliul Europei a devenit un agent al schimbărilor democratice în Republica Moldova. „Ne leagă un istoric de 22 ani de cooperare și 25 de ani de independență, resimţiți printr-un şir întreg de transformări radicale – de la reformarea şi ajustarea cadrului normativ, constituţional, la crearea de instituţii şi schimbări de mentalitate”, a spus Pavel Filip.   Şeful Executivului a menţionat principalele rezultate ale cooperării Republicii Moldova cu APCE şi comitetele de monitorizare ale Consiliului Europei. Printre acestea se numără: implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, intrarea în vigoare a Legii privind reformarea instituţiei procuraturii, implementarea Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, instituirea unui mecanism eficient de coordonare a politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de ființe umane, realizarea Strategiei naţionale de descentralizare, adoptarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova.   O altă reformă ambiţioasă şi complicată este cea a administraţiei publice, fiind demarată restructurarea Guvernului. De asemenea, au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate pentru mediul de afaceri prin reducerea birocraţiei, o atenţie aparte fiind acordată dezvoltării sectorului IT.   Prim-ministrul a subliniat că toate reformele lansate se regăsesc în programele de cooperare incluse în noul Plan de Acţiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat oficial la Chişinău la 30 mai 2017 şi a mulţumit, în acest context, Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, pentru sprijinul continuu și pentru prezența la Chișinău. „Planul de acțiuni anterior, pentru 2013-2016, a adus o serie de rezultate palpabile la nivel național și sunt convins că împreună cu Consiliul Europei și statele membre, se va reuși intensificarea obținerii impactelor scontate în domeniile definitorii ale Consiliului Europei”, a notat Pavel Filip.   Totodată, Premierul a apreciat funcţionarea mecanismului comun al Cadrului de cooperare programatică Consiliul Europei – Uniunea Europeană pentru țările Parteneriatului Estic, după doi ani de implementare acest instrument demonstrându-şi utilitatea pentru eficientizarea alocării resurselor pentru implementarea proiectelor tematice regionale și bilaterale.   Referitor la conflictul transnistrean, Pavel Filip a reiterat că singura cale de soluţionare a acestuia este dialogul şi dacă necesităţile adevărate ale oamenilor vor fi puse mai presus decât poziţiile ideologizate, va fi posibilă avansarea pe acest segment.   La finalul discursului, Prim-ministrul a subliniat că obiectivul central al ţării noastre rămâne încheierea procedurii de monitorizare de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prioritate inclusă în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova şi în Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018.   În această ordine de idei, Pavel Filip a spus că Executivul contează în continuare pe sprijinul APCE în aplicarea reformelor şi trecerea la dialogul post-monitorizare: „Vă asigur că a venit timpul pentru a fi făcut acest pas și pentru a fi identificate argumentele și probele care să susțină acest deziderat firesc. Republica Moldova are un potenţial real de a asigura o abordare diferențiată, iar cetățenii săi merită să fie încurajați şi asigurați că au un loc al lor în spaţiul european al valorilor democratice”.   Discursul Prim-ministrului Republicii Moldova în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
18:28
În cadrul vizitei la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu co-raportorii APCE pentru Republica Moldova: Valentina Leskaj și Egidijus Vareikis.   În cadrul întrevederii, interlocutorii au efectuat un schimb de opinii pe marginea procesului de follow-up de la ultima vizită de monitorizare în Republica Moldova a co-raportorilor APCE, din 27-29 iunie 2016. De asemenea, au fost abordate subiectele privind reforma justiției, reforma procuraturii, combaterea corupției și spălării banilor, prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, promovarea anti-discriminării, asigurarea independenței sectorului bancar și a mass-media care se realizează, inclusiv cu sprijinul proiectelor CoE.   Un alt subiect discutat în cadrul întrevederii a ținut de proiectul de modificare a sistemului electoral. În acest sens, Prim-ministrul a informat că recomandările Comisiei de la Veneția pe marginea acestui document sunt examinate minuțios și vor fi luate în considerare la îmbunătățirea proiectului.   De asemenea, interlocutorii au trasat așteptările pentru următoare vizită din 2017 și calendarul prezentării și adoptării raportului pe țară în APCE pe parcursul anului 2018. Potrivit Premierului, un obiectiv central în cooperarea cu CoE rămâne a fi încheierea procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, această prioritate fiind inclusă în Programul de activitate al Guvernului RM şi în Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018.   Oficialii au agreat necesitatea asigurării informării continue și utilitatea vizitelor în teren, pentru evaluarea corectă a situației din Republica Moldova, dar și a identificării modalităților de suport în avansarea reformelor democratice.   Co-raportorii APCE au încurajat autorităţile să continue reformele inițiate, subliniind că în urma monitorizării permanente a evenimentelor din țara noastră, Consiliul Europei atestă o ameliorare a situaţiei în domeniul democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului și își exprimă disponibilitatea de a acorda în continuare asistenţa necesară Republicii Moldova.
16:26
În cadrul vizitei oficiale la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.   Cu această ocazie, interlocutorii au efectuat un schimb de opinii pe marginea chestiunilor actuale ce ţin de cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei (CoE). Au fost discutate proiectele prioritare ale Planului de acţiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020, lansat la 31 mai 2017, la Chișinău. De asemenea, a fost analizat Cadrul de cooperare programatică CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic (2015-2017) care sunt sincronizate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE.   În context, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a apreciat eforturile Guvernului Republicii Moldova orientate spre realizarea activităţilor de identificare a resurselor financiare suplimentare, facilitarea dialogului cu statele donatoare şi prioritizarea proiectelor de asistenţă incluse în noul Plan de acțiuni.   A fost, de asemenea, apreciată pozitiv inițiativa organizării Open Day Moldova în toamna anului 2017, la Strasbourg.   Un alt subiect abordat de oficiali în cadrul discuţiilor se referă la reforma sistemului electoral. Astfel, Premierul a apreciat cooperarea și asistența Comisiei de la Veneţia şi a declarat că va fi asigurat dialogul continuu pe marginea acestui proiect de lege: „Vom analiza atent toate recomandările Comisiei de la Veneția și vom implementa soluțiile identificate. Colegii din instituțiile naționale responsabile vor continua lucrul împreună cu experții Comisiei pe marginea recomandărilor, pentru a asigura o lege bună finală”.   Cu referire la procesul de reglementare a conflictului transnistrean au fost salutate proiectele măsurilor de consolidare a încrederii pe ambele maluri ale râului Nistru. De asemenea, a fost evocată preocuparea Guvernului vizavi de situația școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.   La rândul său, Secretarul General Jagland, a subliniat necesitatea acordării unei atenții prioritare asupra reformei justiției și luptei împotriva corupţiei, asigurând autorităţile Republicii Moldova de sprijinul plenar al Consiliului Europei în acest sens.  
16:26
La Strasbourg, a avut loc astăzi vernisarea expoziției dedicate Zilei Naționale a Portului Popular al Republicii Moldova. La eveniment au participat Prim-ministrul Pavel Filip, Ministrul Culturii, Monica Babuc, oficiali europeni și moldoveni.   Premierul a remarcat faptul că Ziua Portului Popular, sărbătorită pentru al doilea an în mod oficial, este un moment de redescoperire a patrimoniului cultural al Republicii Moldova și de întoarcere la rădăcini: „Anume în astfel de momente înțelegem mai profund cine suntem și de unde venim, ne conectăm la moştenirea noastră și apreciem mai bine bogăția spirituală a acestor locuri”.   Totodată, Șeful Executivului a apreciat că portul popular este un element foarte drag al tradițiilor moldovenești, care reprezintă identitatea Republicii Moldova, exprimă creativitatea națională și dragostea de frumos.   În această ordine de idei, Pavel Filip și-a exprimat tot respectul și a mulțumit celor care păstrează tradițiile și care realizează în continuare costume populare, printre care și talentatul meșter popular Maria Cristea, ale cărei costume au fost prezentate la expoziție.   La rândul său, Ministrul Culturii, Monica Babuc, a spus că Ziua Portului Popular demonstrează diversitatea multiculturală a Republicii Moldova și contribuie la consolidarea societății noastre.   Expoziţia portului popular al Republicii Moldova la Strasbourg se va desfăşura în perioada 26 – 30 iunie. În cadrul acesteia sunt expuse 22 de fotografii care reprezintă portul popular din colecția Muzeului National de Etnografie şi Istorie Naturală, precum și 5 costume naționale și 6 ii de la Casa Cristea. 
15:26
Comisia pentru decernarea Premiului Naţional a lansat înscrierea candidaților cu realizări remarcabile în domeniile de importanţă naţională, pentru participare la ediția din anul curent.   Participanții vor concura în mod individual sau colectiv în domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei şi sportului. Înaintarea candidaților conform sferei de activitate şi rezultatelor obţinute se va face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, federaţiile de sport, laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.   Scrisorile de recomandare cu indicarea domeniului de decernare a Premiului, precum și lucrările candidaților pentru concurs urmează a fi prezentate Comisiei până la 28 iulie 2017, ora 16:00 (Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1, Cancelaria de Stat, biroul 647).   Anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenței, Guvernul acordă 10 premii naţionale, în valoare de 100 de mii de lei, ca semn de gratitudine pentru promovarea spiritului novator și pentru realizările ce au sporit prestigiul țării noastre pe plan internațional. 
14:26
Aflat în vizită oficială la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu Vicepreședintele APCE, Antonio Gutierrez.   În cadrul întâlnirii, interlocutorii au efectuat un schimb de opinii pe marginea chestiunilor actuale ce ţin de cooperarea Republicii Moldova cu APCE, inclusiv perspectivele încheierii procedurii de monitorizare a țării noastre de către APCE.   Premierul Pavel Filip a apreciat cooperarea pe linia APCE drept un indicator în avansarea reformelor interne, motiv pentru care Republica Moldova contează pe dezvoltarea acesteia în continuare.   La rândul său, Vicepreședintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Antonio Gutierrez a încurajat autoritățile Republicii Moldova să continue eforturile privind reformarea justiției, lupta anti-corupție și consolidarea statului de drept.   Oficialii au discutat și despre reforma sistemului electoral. Premierul Pavel Filip a menționat că majoritatea recomandărilor Comisiei de la Veneția vor fi luate în considerare pentru a asigura respectarea normelor democratice și a preveni orice tip de abuzuri.   Cu referire la procesul de reglementare a conflictului transnistrean au fost abordate activitățile  Sub-comisiei ad hoc privind conflictele dintre statele membre ale CoE. Zonele care cad sub incidenţa acestui Sub-comitet sunt: regiunea transnistreană, Osetia de Sud, Abhazia, Ciprul de Nord, Crimeea şi, pe parcursul eventualelor evoluţii, estul Ucrainei.   În vederea dezvoltării şi consolidării parteneriatului constructiv între RM şi APCE în diverse domenii, ambii interlocutori au convenit să continue discuţiile bilaterale.
13:56
În contextul vizitei oficiale la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a fost prezent, astăzi, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde a purtat discuții cu Președintele CEDO, Guido Raimondi.   Interlocutorii au dialogat despre dosarele Republicii Moldova la CEDO, inclusiv despre plângerile înregistrate din partea cetățenilor țării noastre din regiunea transnistreană. Prim-ministrul a apreciat contribuţia Consiliului Europei în promovarea reformelor democratice și a drepturilor omului în Republica Moldova, menționând, totodată, că dosarele și hotărârile CEDO constituie un indicator relevant al parcursului european al țării. În context, Pavel Filip a subliniat importanța respectării angajamentelor asumate în vederea apărării drepturilor omului conform standardelor europene. De asemenea, Premierul a menționat semnarea recentă de către Republica Moldova a celui de-al 16-lea Protocol la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.   “Eforturile noastre vor fi orientate şi în continuare în direcţia îmbunătăţirii sistemului de remedii naţionale, asigurării unei implementări eficiente şi coerente a prevederilor  Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dar şi executării integrale a deciziilor CEDO”, a declarat Premierul.   Pavel Filip a anunțat că Guvernul susține procesul de reformare a CEDO și a luat decizia de a continua susținerea CEDO prin detașarea juriștilor secunzi. Astfel, Republica Moldova îşi propune să contribuie la facilitarea examinării admisibilității cererilor depuse la Curte din partea cetăţenilor RM şi la diminuarea continuă a numărului de cereri aflate în curs de rezolvare.   La rândul său, Președintele Guido Raimondi a mulțumit pentru această decizie, menționând că detașarea juriștilor secunzi sporește eficiența examinării dosarelor la CEDO. Oficialul european a menționat că volumul cazurilor noi împotriva Republicii Moldova ajunse pe rol la Curte este în scădere comparativ cu anii precedenți și a venit cu recomandări pentru țara noastră în vederea asigurării egalităţii în drepturi, promovării valorilor nediscriminatorii și toleranţei în societate.   Reprezentanții Curții Europene a Drepturilor Omului au constatat, de asemenea, înregistrarea unor progrese în ceea ce privește implementarea Convenției privind Drepturile Omului și îndeplinirea hotărârilor CEDO în Republica Moldova.   În final, a fost convenită continuarea discuțiilor, inclusiv vizavi de aplicabilitatea în ultimii 20 de ani a Convenției europene a drepturilor omului în Reublica Moldova, pe durata vizitei Președintelui CEDO la Chișinău, în octombrie 2017.   Prin deciziile CEDO, în 2016, Republica Moldova a fost condamnată în 23 cauze, suma totală a satisfacţiilor echitabile estimându-se la circa 130 000 Euro, în scădere comparativ cu 2015 (227 339 Euro).  
13:56
În cadrul vizitei oficiale la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRE), Gudrun Mosler-Tornstrom.   Oficialii au efectuat un schimb de opinii privind cooperarea pe dimensiunea consolidării democrației locale și implementarea programelor pentru facilitarea procesului de descentralizare şi eficientizare a guvernării la nivel local.   Premierul a informat și despre politicile naționale demarate în contextul reformei administrației publice centrale și locale, cu accent pe necesitatea asigurării unei implementări calitative.   Un subiect aparte al discuțiilor a vizat implementarea Foii de parcurs a procesului de post-monitorizare al Republicii Moldova de către CALRE, elaborată ca urmare a vizitei delegației Congresului la Chișinău din iulie 2015. În acest sens, a fost accentuată utilitatea recomandărilor și expertizei în eforturile actuale de promovare a descentralizării şi a creşterii nivelului de autonomie locală în Republica Moldova.    În final, oficialii au exprimat susținere pentru continuarea cooperării și sincronizarea eforturilor pentru facilitarea procesului de descentralizare şi autoguvernare la nivel local.
25 iunie 2017
10:56
Cu prilejul Zilei Naţionale a Portului Popular, marcată astăzi, Prim-ministrul Pavel Filip a transmis un mesaj de felicitare pentru toţi cei care onorează costumul tradiţional, menţionând că Portul Popular este marcă a identității, simbol care ne reprezintă alături de simbolurile de stat.    „Noi, moldovenii, ne mândrim cu portul nostru popular: el reprezintă identitatea noastră, exprimă creativitatea națională și dragostea de frumos. Mă bucură popularitatea tot mai vastă a costumului tradiţional, care este îmbrăcat nu doar la sărbătorile naționale, ci și la nunți, botezuri, sărbători de importanță locală”, a spus Prim-ministrul.   Totodată, Pavel Filip a subliniat că, deși Republica Moldova este o ţară mică, are de oferit o contribuție importantă la patrimoniul cultural mondial, la menținerea tradițiilor populare, iar Guvernul va fi în continuare alături de toți cei care păstrează vii tradițiile  şi care iubesc moștenirea culturală a ţării, transmițând-o noilor generații.   Sărbătoarea națională a fost instituită de Parlamentul Republicii Moldova, la inițiativa Ministerului Culturii. 
10:26
Prim-ministrul Pavel Filip va întreprinde, în perioada 25 – 27 iunie a.c., o vizită oficială la Strasbourg, Republica Franceză.   În cadrul vizitei, șeful Executivului va ține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și se va întâlni cu mai mulți oficiali europeni. Pavel Filip va purta discuții cu Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Pedro Agramunt, cu Președintele Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale, Gudrun Mosler-Törnström, cu Președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului(CEDO), Guido Raimondi, precum și cu Coraportorii APCE pentru Republica Moldova, Valentina Leskaj și Egidijus Vareikis.   Totodată, Premierul Pavel Filip va avea o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Ulterior, oficialii vor susține o conferință de presă comună.   De asemenea, Prim-ministrul va participa la inaugurarea expoziției costumelor naționale tradiționale ale Republicii Moldova, care va avea loc la sediul Comitetului de miniștri al CoE.
23 iunie 2017
20:26
Parteneriatul moldo-american și dinamizarea colaborării bilaterale în domeniile de interes comun au fost principalele subiecte abordate la întrevederea de astăzi a Prim-ministrului Pavel Filip cu Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Bridget Brink.   Premierul a evidențiat importanța suportului acordat de SUA țării noastre, care este orientat spre implementarea reformelor necesare pentru dezvoltarea Republicii Moldova. De asemenea, Pavel Filip a remarcat că vizita la Chișinău a Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al SUA denotă importanța relației dintre cele două state.   Totodată, șeful Cabinetului de miniștri a comunicat oficialului american despre reformele inițiate de Guvern în anul 2016 și în primul semestru al anului curent, menționând că o atenție deosebită a fost acordată luptei cu corupția, reformei sistemului judiciar și stabilizării sectorului bancar. Prim-ministrul a spus că implementarea acțiunilor lansate a fost posibilă inclusiv datorită suportului oferit de SUA și au la bază angajamentele asumate prin Foaia de parcurs cu Uniunea Europeană și prin Acordul cu Fondul Monetar Internațional. „Rămân înca unele probleme, asupra cărora lucrăm, dar este important că direcţia în care ne mișcăm este una corectă”, a declarat Pavel Filip.   La rândul său, Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii a remarcat deschiderea autorităţilor pentru dialog și a spus că acesta vizează dinamizarea parteneriatului strategic moldo-american. „Vă încurajăm să implementați în continuare prevederile Acordului cu Fondul Monetar Internațional, noi suntem dispuși să vă acordăm suport în acest proces”, a mai spus Bridget Brink.   Oficialii au avut, de asemenea, un schimb de opinii privind evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în promovarea democrației și a statului de drept, combaterea traficului de ființe umane, asigurarea independenței energetice, dar și reforma administrației publice centrale. Dialogul a mai vizat reglementarea diferendului transnistrean. 
15:56
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala Lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a Moldovei și menţine în același timp prevederile legale elaborate şi adoptate în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional.   Noua lege va permite dezvoltarea unor instrumente de supraveghere eficiente de prevenire şi minimizare a unor eventuale deficienţe în activitatea băncilor la etape incipiente, astfel asigurând stabilitatea sectorului bancar şi protejarea intereselor deponenţilor.   În particular, este prevăzută extinderea drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv mărirea şi diversificarea sancţiunilor aplicate băncilor.   Pentru a asigura realizarea eficientă a competenţelor supraveghetorului şi consolidarea guvernanței corporative în bănci, proiectul legii dispune unele derogări de la Legea privind societăţile pe acţiuni, referitoare la atribuţiile adunării generale a acţionarilor, ale consiliului şi organului executiv, precum şi excluderea comisiilor de cenzori din lista organelor de control ale băncilor.   O altă noutate vizează obligativitatea băncii de a avea un capital intern adecvat în raport cu riscurile la care se expune. Totodată, sunt incluse concepte şi noţiuni noi, printre care modificarea ca sens a noţiunilor de „filială” şi „sucursală”.   Proiectul Legii privind activitatea băncilor a fost elaborat în cadrul proiectului de twinning finanţat de Uniunea Europeană.
15:26
În debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, Premierul s-a referit la problema calității alimentelor comercializate în magazinele din țară.   Pavel Filip a menționat precedentele de vânzare a produselor cu termen de valabilitate expirat, subliniind că unii cetățeni, printre care și jurnaliști, sunt agresați de proprietarii de magazine la identificarea unor astfel de cazuri. În context, Premierul a accentuat că asigurarea intereselor consumatorilor în ceea ce vizează siguranța și calitatea alimentelor este o prioritate a Executivului, iar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este autoritatea responsabilă pentru monitorizarea situației în acest domeniu.    Cu referire la cele menționate, Prim-ministrul a făcut un apel către ANSA, solicitând demararea unor controale în magazinele alimentare, dar și în taberele de odihnă pentru copii. Controalele urmează a fi efectuate pe parcursul unei luni, în scopul identificării încălcărilor comise la comercializarea alimentelor și evitarea riscurilor pentru sănătatea cetățenilor.   „O să va rog să efectuați aceste controale, sa ne informați care sunt rezultatele și să luăm măsuri cu cei care încearcă să creeze aceste probleme. Acum cunoaștem cu exactitate că dacă se mai întâmplă astfel de situații, instituția responsabilă va fi ANSA”, a declarat Premierul.
15:26
În cadrul şedinţei de astăzi a Guvernului, a fost aprobat Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior.   Noul document este propus pe patru niveluri, precum urmează: 10 domenii fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii; 26 domenii generale de studiu, 71 domenii de formare profesională şi 187 de specialităţi la ciclul I, licenţă. Obligatoriu, noul Nomenclator include sistemul de codificare european de patru cifre, cu detalierea la programele de licenţă.   Printre elementele noi ale documentului se numără: -         2 domenii fundamentale ale ştiinţei, culturii şi tehnicii: Business, administrare şi drept şi Tehnologii informaţionale şi comunicaţii; -         9 domenii generale de studiu: Filologie, Business şi administrare, Ştiinţe chimice, Ştiinţe biologice, Ştiinţe ale mediului, Ştiinţe fizice, Matematică şi statistică, Tehnologii informaţionale şi comunicaţii, Silvicultură; -         12 domenii de formare profesională, printre care: Biochimie, Producţia vegetală şi animală, Proiectarea şi administrarea bazelor de date şi a reţelelor informaţionale, Dezvoltarea şi analiza produselor program şi a aplicaţiilor software, Minerit şi extracţii, Asistenţă medicală şi moaşe. -         28 de specialităţi, inclusiv: Limba şi literatura română, Criminologie şi ştiinţe penale, Ingineria software, Reţele şi software de telecomunicaţii, Proiectarea de produs, Asistență medicală generală, Moaşe, Fiziokinetoterapie şi recuperare, Optometrie. De asemenea, au fost optimizate mai multe specialităţi în scopul asigurării accesului mai extins la angajare.   Programele de studii care au fost acreditate sau autorizate provizoriu până la data intrării în vigoare a acestui Nomenclator îşi păstrează drepturile rezultate din acreditare/autorizare. Studenţii înmatriculaţi la studii în baza Nomenclatorului vechi îşi vor finaliza studiile în conformitate cu prevederile acestuia.   Proiectul vine să asigure gestionarea mai eficientă a resurselor financiare şi umane de către instituţiile de învăţământ superior prin generalizarea programelor de studii din actualul Nomenclator și implicit sporirea şanselor de încadrare a absolvenţilor în câmpul muncii. Totodată, Nomenclatorul va garanta continuitatea ciclurilor de studii universitare: licenţă - master - doctorat şi va asigura ţara cu cadre calificate în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.  
15:26
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova. Noile prevederi vor contribui la sporirea atractivității sistemului naţional de educație pentru cetățenii străini și îmbunătățirea calităţii serviciilor educaţionale prestate.   Documentul aprobat reglementează organizarea studiilor persoanelor din alte state, fiind stabilită într-un mod detailat procedura de admitere a cetățenilor străini în instituţiile de învăţământ general şi profesional tehnic. În acest sens, în vederea eficientizării procedurii de înmatriculare, a fost redus numărul documentelor care urmează a fi prezentate Ministerului Educației.   De asemenea, Regulamentul stabilește condițiile de admitere în învăţământul superior din Republica Moldova pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat și reglementează procedura de realizare a transferului studenţilor străini, atât de la instituţii de învăţământ din străinătate, cât şi în interiorul ţării. Cetățenii altor state vor putea opta pentru programe de studii în limba română sau limbile de circulaţie internaţională autorizate, admiterea fiind condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe de limbă.   Potrivit Regulamentului, instituţiile de învăţământ care prestează servicii educaţionale străinilor vor fi responsabile pentru organizarea calitativă a procesului de instruire, autenticitatea şi veridicitatea actelor din dosarele străinilor prezentate Ministerului Educației, familiarizarea persoanelor admise la studii cu legislaţia care vizează regimul străinilor în Republica Moldova și prezentarea anuală a rapoartelor statistice privind numărul de străini înmatriculaţi.   În prezent, 4369 de străini din 52 de state ale lumii sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
15:26
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala Lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a Moldovei și menţine în același timp prevederile legale elaborate şi adoptate în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional.   Noua lege va permite dezvoltarea unor instrumente de supraveghere eficiente de prevenire şi minimizare a unor eventuale deficienţe în activitatea băncilor la etape incipiente, astfel asigurând stabilitatea sectorului bancar şi protejarea intereselor deponenţilor.   În particular, este prevăzută extinderea drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv mărirea şi diversificarea sancţiunilor aplicate băncilor.   Pentru a asigura realizarea eficientă a competenţelor supraveghetorului şi consolidarea guvernanței corporative în bănci, proiectul legii dispune unele derogări de la Legea privind societăţile pe acţiuni, referitoare la atribuţiile adunării generale a acţionarilor, ale consiliului şi organului executiv, precum şi excluderea comisiilor de cenzori din lista organelor de control ale băncilor.   O altă noutate vizează obligativitatea băncii de a avea un capital intern adecvat în raport cu riscurile la care se expune.   Totodată, sunt incluse concepte şi noţiuni noi, printre care modificarea ca sens a noţiunilor de „filială” şi „sucursală”.   Proiectul Legii privind activitatea băncilor a fost elaborat în cadrul proiectului de twinning finanţat de Uniunea Europeană.
14:56
Prim-ministrul Pavel Filip a început şedinţa de astăzi a Cabinetului de miniştri cu un mesaj de apreciere pentru membrii Legislativului, care acum 27 de ani, la 23 iunie 1990, au adoptat Declarația de suveranitate.   Premierul a adresat un mesaj de felicitare şi de mulţumire pentru legislatorii care, indiferent de conjunctura politică, au avut curajul să declare țara noastră un stat suveran, unitar şi indivizibil.   În context, șeful Executivului a relevat importanţa continuării căii alese de Republica Moldova: „Drumul nostru nu a fost uşor, dar cel puţin astăzi ştim cu certitudine încotro se îndreaptă Republica Moldova. Locul nostru este alături de ţările membre ale Uniunii Europene şi trebuie să realizăm acest obiectiv aşa cum ne-am propus”.
14:56
Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a doi Ambasadori şi a unui membru al Autorităţii Naţionale de Integritate.   La propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Emil Druc a fost numit în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, iar Aureliu Ciocoi - în funcţie de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.   De asemenea, Oleg Efrim a fost numit în funcţie de membru al Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, pe un termen de cinci ani.
14:56
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi redefinirea unor obligații ale salariaților.   Astfel, angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta informații despre ștatele de personal inspecției teritoriale de muncă, precum și de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire. Totodată, emiterea ordinului de angajare va deveni opțională, fapt care va contribui la reducerea poverii administrative asupra angajatorilor.   Contractul individual de muncă cu cetățenii străini va putea fi încheiat pentru o durată determinată. Această modificare este necesară pentru că străinii își desfășoară activitatea conform avizului de ședere provizorie, care se eliberează pentru o perioadă determinată de timp.   Totodată, contractele individuale de muncă vor înceta inclusiv la retragerea de către autorități a autorizației care acordă persoanei dreptul de a activa într-o anumită profesie. De exemplu, șoferilor - la retragerea permisului de conducere. La fel, conducătorii de filiale sau reprezentanțe ale companiilor vor trebui să anunțe în scris angajatorul despre intenția de a demisiona cu o lună înainte.   De asemenea, documentul promovat de Executiv reglementează cazurile de încălcare gravă a obligațiilor de muncă. Printre acestea: primirea și eliberarea bunurilor, precum și a mijloacelor bănești, fără perfectarea documentelor necesare; acordarea de servicii prin uzul funcției în schimbul unei remunerații; folosirea în scopuri personale a banilor încasați și a bunurilor angajatorului. La fel, va fi considerată încălcare gravă nerespectarea clauzei de confidențialitate; încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă; refuzul de a trece examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu; cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.   Documentul mai prevede că salariatul va fi obligat să informeze  angajatorul  sau conducătorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, imediat ce au apărut circumstanțele neprevăzute. La fel, se acordă angajatorilor posibilitatea de a aplica perioada de probă pentru tinerii specialiști.   Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul a două grupuri de lucru create sub egida Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, cu participarea reprezentanților autorităților publice, asociațiilor de business, organizațiilor sindicale și patronale, precum și a societății civile.   Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.  
14:26
În cadrul ședinței de astăzi, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă privind extinderea cu peste 92 hectare a Zonei Antreprenoriatului Liber - Parcul de producție „Valkaneș”.   Astfel, cele 107 hectare care aparțin în prezent Zonei Antreprenoriatului Liber vor fi completate cu un teren de 50,3 ha din municipiul Comrat și unul de 41,9 ha din orașul Ceadîr-Lunga. Prin urmare, se vor crea două subzone noi, situate în zonele industriale și conectate la infrastructura de producție necesară.   Conform autorilor proiectului, inițiativa are ca scop accelerarea dezvoltării social-economice a UTA Găgăuzia și impulsionarea activității Parcului de producție. În acest sens, deja mai mulți investitori străini și-au exprimat dorința de a-și dezvolta afaceri în cadrul zonei libere, fapt ce va crea noi locuri de muncă și va spori veniturile la bugetele locale.    Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producție „Valkaneș” a fost creată în oraşul Vulcăneşti în anul 1998.
08:26
Stimați funcționari publici,     În această zi, dedicată Zilei Funcționarului Public, în primul rând, vreau să-mi exprim recunoștința și respectul față de funcționarii publici, care își fac munca cu onestitate, dedicație și devotament față de țară şi cetățeni.   Stimați colegi,   Cu toții cunoaștem că activitatea în serviciul public nu este una ușoară. Pe umerii voștri este responsabilitatea implementării și realizării politicii statului. Motivarea și îmbunătățirea sistemului de remunerare a funcționarilor publici este un subiect actual în agenda Guvernului. Deja am făcut primii pași și am elaborat un nou Concept al sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Personal îmi doresc să creez toate condițiile în serviciul public pentru a menține funcționarii performanți în administrația publică și acest lucru este posibil.   Funcționarii publici sunt cei care direct interacționează cu cetățenii, astfel profesionalismul cu care vă îndepliniți atribuțiile, contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în Guvern. Astăzi, mai mult ca oricând, în perioada unei ample reforme a administrației publice, avem nevoie de implicarea și sprijinul Dumneavoastră profesional, fără de care nu vom reuși să realizăm obiectivele propuse. Astfel, vă spun cu încredere, că prin eforturi comune, vom crea o administraţie publică modernă, profesionistă, orientată spre oferirea serviciilor publice de calitate, în corespundere cu necesităţile şi aşteptările cetăţenilor. Vă îndemn pe toți să urmăm acest scop și să facem tot ce ne stă în puteri ca lucrurile să devină mai bune, aici, acasă, alături de copii și semenii Dumneavoastră.   Vin cu un îndemn și pentru tinerii absolvenți, cu cunoștințe și capacități valoroase, să se încadreze în activitatea autorităților publice, să facă parte din corpul de funcționari publici care vor face din Moldova un stat prosper bazat pe principiile europene de administrare.    Stimați colegi, Vă felicit cu prilejul sărbătorii şi vă doresc să vă păstrați perseverența, integritatea și să vă bucurați de succese profesionale.   Cu respect, Pavel Filip                                          Prim-ministru  
22 iunie 2017
14:26
Prim-ministrul Pavel Filip a primit-o astăzi la Guvern pe Alanna Armitage, Directorul regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală al Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA).   Oficialii au apreciat caracterul dinamic și constructiv al cooperării reciproce din ultimii 20 de ani şi au trasat perspective de avansare în implementarea proiectelor comune.   Prim-ministrul Pavel Filip şi-a exprimat gratitudinea faţă de suportul Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a UNFPA, pentru promovarea dreptului femeii, a bărbatului şi a copilului la o viaţă sănătoasă cu oportunităţi egale, precum și pentru susținerea țării noastre în folosirea datelor despre populaţie pentru elaborarea politicilor şi programelor.   De asemenea, Premierul a salutat implementarea cu succes a Programului de Ţară  UNFPA pentru Republica Moldova 2013-2017 şi a exprimat toată deschiderea Guvernului pentru elaborarea celui de-al treilea Program de Țară UNFPA-RM pentru perioada 2018-2022, care urmează a fi aprobat în luna septembrie curent de către Consiliul Executiv UNFPA. În context, Pavel Filip a subliniat interconexiunea dintre suportul oferit de organizaţiile internaţionale şi implementarea cu succes a Agendei de reforme: „Confirm determinarea fermă a Guvernului de a continua procesul de reforme. Gama de probleme este largă, iar setarea priorităţilor joacă un rol esenţial în atingerea obiectivelor propuse. Astfel, suportul oferit de partenerii de dezvoltare ne permite să acţionăm multisectorial şi să avansăm în procesul de modernizare a țării și asigurare a bunăstării cetățenilor”.   La rândul său, Alanna Armitage a felicitat Guvernul pentru ambiţia şi determinarea sa în implementarea reformelor, reiterând disponibilitatea UNFPA de a acorda în continuare asistenţă Republicii Moldova pe segmentele sociale prioritare: egalitatea de gen, adolescenţi şi tineret, sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile reproductive, securitatea demografică.
12:56
Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la deschiderea Forumului dedicat comerțului online, care a reunit peste 400 de antreprenorii și tineri pasionați de domeniul IT.   În mesajul său de salut, Premierul a menționat că activitatea de comerţ electronic capătă o pondere tot mai mare în Republica Moldova, iar Guvernul va întreprinde și în continuare măsurile necesare pentru a facilita dezvoltarea acestuia. „Oamenii nu mai au timp să meargă la piață sau la magazin, deja obișnuiesc să facă achizițiile pe platformele online și aici trebuie să aibă grijă cei care produc. Pentru a avea acces la o piață mare trebuie să ai acces la comerțul online”, a declarat Pavel Filip.   Şeful Executivului a spus că au fost deja făcute o serie de modificări la Legea privind comerțul electronic, pentru a o adapta la realitățile și necesitățile existente. De asemenea, dinamizarea sectorului tehnologiilor informaționale este asigurată de prevederile Strategiei naţionale „Moldova Digitală 2020” și de cele ale Legii cu privire la Parcurile IT.   „În Republica Moldova există absolut toate premisele pentru a avea o dezvoltare bună a comerțului electronic și nu numai, a tuturor domeniilor ce sunt în necesitate de a utiliza platformele IT. Să nu uităm că avem o acoperire cu internet în bandă largă care depășește 98 %, avem o infrastructură foarte bine dezvoltată și avem pusă baza pregătirii specialiștilor în IT”, a mai spus Prim-ministrul.   Forumul este organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și SalesZone.  
08:56
Domnilor ofiţeri, subofiţeri, soldaţi ai Gărzii de Onoare,   Vă transmit sincere felicitări cu ocazia aniversării a 25 de ani de la crearea subunităţii Dumneavoastră.   Este o zi de excepţie, astăzi noi vă prezentăm onorul. Sunteţi cartea de vizită a ţării noastre şi tot voi  participanţi plenari la cele mai importante evenimente care au marcat independenţa Republicii Moldova.   V-am văzut şi urmărit la ceremoniile protocolare interne dar şi la cele de întâmpinare a înalţilor oaspeţi ai ţării noastre. De fiecare dată, privindu-vă în acţiune, am avut sentimentul de mândrie pentru voi şi prestaţia manifestată a Gărzii de Onoare. Acţiunile Dumneavoastră impecabile sunt rezultatul consacraţiei, muncii asidue şi profesionalismului. Sunteţi un model de a servi cu cinste, onoare şi demnitate Patria.   Cu ocazia acestui eveniment aniversar Vă doresc tuturor multă sănătate, succese, realizări profesionale, împliniri personale şi bucurii alături de cei dragi.  
08:26
Domnilor ofiţeri, subofiţeri, soldaţi ai Gărzii de Onoare,   Vă transmit sincere felicitări cu ocazia aniversării a 25 de ani de la crearea subunităţii Dumneavoastră.   Este o zi de excepţie, astăzi noi vă prezentăm onorul. Sunteţi cartea de vizită a ţării noastre şi tot voi  participanţi plenari la cele mai importante evenimente care au marcat independenţa Republicii Moldova.   V-am văzut şi urmărit la ceremoniile protocolare interne dar şi la cele de întâmpinare a înalţilor oaspeţi ai ţării noastre. De fiecare dată, privindu-vă în acţiune, am avut sentimentul de mândrie pentru voi şi prestaţia manifestată a Gărzii de Onoare. Acţiunile Dumneavoastră impecabile sunt rezultatul consacraţiei, muncii asidue şi profesionalismului. Sunteţi un model de a servi cu cinste, onoare şi demnitate Patria.   Cu ocazia acestui eveniment aniversar Vă doresc tuturor multă sănătate, succese, realizări profesionale, împliniri personale şi bucurii alături de cei dragi.  
21 iunie 2017
23:56
Prim-ministrul Pavel Filip și Peședintele Parlamentului Andrian Candu au avut miercuri, la Bruxelles, o întrevedere cu Antonio Tajani, Președintele Parlamentului European.   În cadrul întâlnirii au fost abordate mai multe subiecte privind evoluțiile din Republica Moldova și colaborarea dintre Legislativul European și Parlamentul Republicii Moldova, fiind subliniată dorința intensificării legăturilor între cele două instituții.   Părțile au discutat despre modificarea legislației electorale, reformele implementate de Republica Moldova, probleme de securitate, inclusiv informațională și energetică.  
20:26
În cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, Premierul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Johannes Hahn, Comisar pentru Politica de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere. Oficialii au discutat despre realizarea reformelor în Republica Moldova, precum şi aspectel care vizează proiectul de modificare a sistemului electoral. În urma întrevederii Pavel Filip şi Johannes Hahn au susţinut o conferinţă de presă comună.   Premierul Pavel Filip a declarat că în ultimul an și jumătate autorităţile Republicii Moldova au reușit să impună un ritm susținut al reformelor, prin implementarea Foii de Parcurs, agrearea Acordului cu FMI, asigurarea  creșterii economice de peste 4% și menţinerea inflației la nivel minim. “Suntem conștienți că mai sunt multe de făcut, dar avem determinarea ca, alături de partenerii europeni, să ducem la îndeplinire agenda de reforme pentru perioada 2017-2019”, a precizat Pavel Filip.   Referindu-se la reforma sistemului electoral, Premierul a declarat că recomandările Comisiei de la Veneţia sunt minuţios studiate şi vor fi luate în consideraţie în măsură maximă în procesul de ajustare a legii cu privire la modificarea sistemului electoral. Pavel Filip a accentuat că vor fi continuate interacţiunea cu experţii Comisiei de la Veneţia şi consultările largi cu privire la acest proiect de lege.    Şeful Executivului s-a referit şi la chestiunea asistenţei financiare acordate ţării noastre de UE, pronunţându-se pentru tratarea separată a subiectelor care ţin strict de domeniul politic şi a chestiunilor care vizează asistenţa. “Opiniile divergente ale politicienilor din Republica Moldova cu privire la diverse aspecte politice actuale nu trebuie să afecteze procesul de reforme, implementarea Acordului de Asociere şi modernizarea ţării”, a subliniat șeful Cabinetului de miniștri.      La rândul său, Comisarul Hahn a încurajat autorităţile Republicii Moldova să ia în consideraţie toate recomandările Comisiei de la Veneţia. De asemenea, oficialul european a menţionat că în ultimul an şi jumătate în Republica Moldova au avut loc progrese în mai multe domenii, dar este necesar de continuat eforturile privind combaterea corupţiei, consolidarea statului de drept și dezvoltarea economică a țării.   
06:26
Aflat în vizită de lucru la Bruxelles, Premierul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, mersul reformelor, asistența macrofinanciară din partea UE pentru țara noastră și proiectul de lege cu privire la modificarea sistemului electoral au fost principalele subiecte discutate de Pavel Filip și Donald Tusk.   „Noi vom manifesta o abordare pragmatică, realistă și constructivă. Parcursul bun în procesul implementării Acordului de Asociere şi faptul că am recuperat din unele întârzieri ne determină să fim şi mai ambiţioşi, şi mai exigenţi în atingerea obiectivelor în plan european”, a spus Pavel Filip.   În cadrul întrevederii, șeful Executivului a relevat importanţa asistenței macrofinanciare din partea UE, a continuării sprijinului bugetar și a relațiilor cu FMI. Premierul a solicitat să nu fie făcută o legătură directă între acordarea asistenței macrofinanciare și modificarea sistemului electoral, deoarece pentru acordarea acesteia Guvernul și Comisia Europeană au îndeplinit toate precondițiile stabilite de comun acord. Pavel Filip a spus că această asistență este foarte importantă pentru Republica Moldova, fiind dedicată strict implementării reformelor.   În context, Prim-ministrul a salutat aprobarea de astăzi a asistenței macrofinanciare în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European și și-a exprimat încrederea în luarea unei decizii pozitive în acest sens și în plenul Legislativului european.   Cu referire la recomandările Comisiei de la Veneția privind proiectul de modificare a sistemului electoral, Premierul a menționat că vor avea loc discuții largi pe marginea acestora și majoritatea recomandărilor vor fi luate în considerare, pentru a fi respectate toate normele democratice și pentru a se evita orce tip de abuz în cadrul alegerilor.   În altă ordine de idei, Prim-ministrul a vorbit și despre Summit-ul Parteneriatului Estic din 24 noiembrie 2017 de la Bruxelles, care constituie o platformă de reafirmare a unităţii și solidarităţii între statele partenere și statele membre ale Uniunii Europene.   La rândul său, oficialul european a salutat angajamentul constant al Republicii Moldova față de proiectul european şi a încurajat acţiunile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în scopul garantării ireversibilităţii acestuia.                                                                        
Mai multe ştiri
©2004—2017 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.