Numărul întreprinzătorilor intrați pe piața de comunicaţii electronice și piața de servicii poștale este în creștere

ANRCETI, 17 ianuarie 2017 09:42

În anul trecut, 26 de persoane fizice și juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători, au obținut, în baza notificărilor transmise Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), dreptul de a furniza rețele și servicii publice de comunicații electronice și 28 de întreprinzători – dreptul de a furniza servicii poștale. Persoanele în cauză, potrivit regulilor regimului de autorizare generală, au fost înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și, respectiv, în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, registre publicate pe pagina web oficială a ANRCETI. citiţi mai departe

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ANRCETI

Acum 12 ore
11:57
Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) consideră că echipa ANRCETI a făcut față provocărilor anului 2016, principala provocare fiind crearea mecanismelor necesare pentru implementarea prevederilor Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice și ale Legii comunicațiilor poștale, în vigoare din aprilie 2016, legi prin care Agenției i-au fost acordate atribuțiile de reglementare a domeniilor respective. Concluzia dată este expusă în Raportul de activitate al ANRCETI în anul 2016 publicat astăzi pe pagina sa web oficială. citiţi mai departe
Mai mult de 2 zile în urmă
11:11
Raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2016, publicat astăzi pe pagina sa web oficială, arată că în acest an serviciile de acces la Internet mobil şi la Internet fix au continuat să fie cele mai dinamice pieţe în sectorul comunicațiilor electronice. Principalii indicatori ai acestor piețe (volumul de vânzări, numărul de utilizatori, rata de penetrare a serviciilor, traficul de date) au înregistrat cele mai mari creșteri în sectorul respectiv. citiţi mai departe
14 aprilie 2017
10:27
În numele Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), preşedintele acestuia, directorul ANRCETI, Grigore Varanița, adresează un mesaj de felicitare, cu prilejul Sfintelor sărbători de Paște, angajaților Agenției, partenerilor acesteia, tuturor lucrătorilor din sectoarele comunicații electronice, tehnologia informației și comunicații poștale din Republica Moldova. citiţi mai departe
13 aprilie 2017
11:57
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind termenul de reclamare și păstrare a trimiterilor poștale nereclamate, expediate prin intermediul furnizorului de serviciu poștal universal. Consultarea anunțată de ANRCETI se va desfăşura până la data de 12 mai 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului nominalizat. citiţi mai departe
11 aprilie 2017
09:42
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) amintește furnizorilor de servicii publice de comunicații electronice despre necesitatea de a prezenta ANRCETI, până la 20 aprilie 2017, informațiile privind valorile măsurate în trimestrul I al anului 2017 pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015. citiţi mai departe
10 aprilie 2017
14:42
Grupul reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg) și-a trasat, în ședința sa plenară de vineri, 7 aprilie, desfășurată la Chișinău, noi obiective și acțiuni concrete pe termen mediu axate pe dezvoltarea durabilă a comunicațiilor electronice în beneficiul cetățenilor. Participanţii la reuniune au aprobat planul de activitate pentru anul 2017 și planul de acțiuni a Grupului EaPeReg pentru anii 2018 – 2020, prelungirea pentru următorii doi ani a Memorandumului de înţelegere încheiat anterior cu Asociaţia reglementatorilor europeni pentru comunicaţii electronice (BEREC) și au acceptat aderarea la organizație a autorității de reglementare a comunicațiilor electronice din Croația. citiţi mai departe
14:12
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare. Consultarea se va desfăşura până la data de 10 mai 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului. citiţi mai departe
5 aprilie 2017
09:42
În perioada 6 - 7 aprilie, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), în calitatea de președinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg), organizează la Chișinău (Radisson Blu Leogrand Hotel), cu suportul Comisiei Europene (CE), un atelier de lucru și ședința plenară anuală a acestei organizații. citiţi mai departe
31 martie 2017
10:42
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de rețele și/sau servicii poștale despre faptul că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, până la data de 10 aprilie 2017, rapoartele statistice pentru trimestrul I al anului 2017 privind evoluţia situaţiei pe piaţa serviciilor poștale. Această obligație a fost stabilită, în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, de către Consiliul de Administrație al ANRCETI, prin Hotărârea nr.19 din 05.08.2016, în vederea realizării rapoartelor statistice cu privire la furnizarea serviciilor poștale. citiţi mai departe
09:27
În anul 2016, valoarea totală a traficului de trimiteri poștale în Republica Moldova a depășit pragul de 61,6 mil., majoritatea absolută dintre acestea fiind trimiteri poștale simple (corespondență, imprimate și pachete mici). Aceste date se conțin în Raportul statistic privind furnizarea serviciilor poștale în anul 2016, publicat astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pe pagina sa web oficială, secțiunea Comunicații poștale. citiţi mai departe
30 martie 2017
11:12
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice asupra obligației acestora de a prezenta la ANRCETI, până la data de 10 aprilie 2017, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurate în trimestrul I al anului 2017. Obligația respectivă este stabilită în art. 12 din Legea comunicațiilor electronice și Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare. citiţi mai departe
24 martie 2017
17:27
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 30 martie 2017, ora 14.00, şedinţa publică a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri: privind contracararea terminației neautorizate (.doc, .pdf) a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate, privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în rețeaua proprie de telefonie fixă, privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului nr.79 din 17.04.2009 (.doc, .pdf) și nr. 11 din 07.04.2010 (.doc, .pdf), privind modificarea Hotărârilor Consiliului nr.17 din 15.06.2015 (.doc, .pdf) și nr.18 din 15.06.2015 (.doc, .pdf) . Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol). citiţi mai departe
23 martie 2017
10:42
Datele statistice privind evoluţia pieţei serviciilor de televiziune (TV) contra plată (TV prin reţele de cablu și IP TV) în anul 2016, agregate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată că în perioada respectivă principalii indicatori ai acestei piețe au continuat să scadă, tendință ce s-a prefigurat în ultimii trei ani. Astfel, numărul total de abonați la serviciile TV contra plată a scăzut, față de anul 2015, cu 5,3 mii (-1,9%) și a alcătuit 269,9 mii, iar volumul veniturilor provenite din vânzările acestor servicii s-a diminuat cu 5 mil.lei (-3,2%) și a însumat 151,7 mil.lei. citiţi mai departe
21 martie 2017
10:42
În anul 2016, numărul utilizatorilor de Internet mobil în baza tehnologiei 4G a sporit, față de finalul anului 2015, cu 184,1% și a totalizat peste 376,9 mii, dintre care 319,1 mii (în creștere cu 184,6%) au accesat rețeaua globală prin intermediul telefoanelor inteligente (smartphone) și peste 57,8 mii (în creștere cu 181,1%)  – prin modemuri/carduri/USB (acces dedicat). În aceeași perioadă, numărul utilizatorilor de Internet mobil în baza tehnologiei 3G a crescut cu 14,6% și a însumat peste 1,59 mil., arată datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de Internet mobil în bandă largă în anul 2016 procesate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). citiţi mai departe
20 martie 2017
15:27
În anul 2016, traficul de voce și volumul total al vânzărilor de servicii de telefonie mobilă au înregistrat, pentru prima dată în ultimii ani, o scădere simțitoare pe fundalul unei creșteri ușoare a numărului de utilizatori ai acestor servicii. Datele statistice agregate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) arată că volumul traficului de voce s-a diminuat, față de anului 2015, cu circa 107,5 mil. minute (-1,7%) și a însumat 6 mld. 208,3 mil. minute, vânzările au scăzut cu 159 mil. 20,3 mii lei (-4,4%) și au totalizat circa 3 mld. 441,9 mil. lei, iar numărul utilizatorilor de servicii a crescut cu 105,8 mii (+2,4%) și a alcătuit 4 mil. 429,3 mii. citiţi mai departe
17 martie 2017
08:42
În anul 2016 numărul de abonați la serviciile de acces la Internet fix a crescut, față de anul 2015, cu 23 mii (+4,3%) și a totalizat peste 557,4 mii, dintre care mai bine de 315 mii sau 56,5% sunt conectați la rețeaua globală prin fibră optică, tehnologie care asigură viteze mari de acces și de navigare pe Internet. Din numărul total de abonați – circa 527 mii – sunt persoane fizice și 30,4 mii – persoane juridice, arată datele statistice despre evoluția pieţei serviciilor de Internet în bandă largă la puncte fixe în anul 2016, agregate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). citiţi mai departe
16 martie 2017
14:57
Astăzi, 16 martie 2017, în legătură cu intrarea în vigoare a amendamentelor la Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 (în continuare - Codul contravenţional), adoptate prin Legea nr. 208 din 17.11.2016 (în continuare - Legea nr. 208/2016), Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță despre intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului său de Administrație nr. 5 din 14.03.2017 privind punerea în aplicare a competenţelor ANRCETI în materie contravenţională. Documentul poate fi consultat aici. citiţi mai departe
15 martie 2017
12:12
Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în anul 2016, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că valoarea pieței respective a scăzut, față de anul 2015, cu 14 la sută și a alcătuit 876 mil. 91,5 mii lei. Această diminuare a fost cauzată de scăderea numărului de abonați și a traficului de voce în rețelele de telefonie fixă. Timp de un an numărul abonaților s-a micșorat cu circa 31,2 mii (-2,6%) și a însumat aproape 1 mil. 171,3 mii, iar volumul total de trafic - cu 266,2 mil. minute (-12,7%) și a alcătuit peste 1 mld. 823,9 mil. minute. citiţi mai departe
11:57
 Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă în anul 2016, agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că valoarea pieței respective a scăzut, față de anul 2015, cu 14 la sută și a alcătuit 876 mil. 91,5 mii lei. Această diminuare a fost cauzată de scăderea numărului de abonați și a traficului de voce în rețelele de telefonie fixă. Timp de un an numărul abonaților s-a micșorat cu circa 31,2 mii (-2,6%) și a însumat aproape 1 mil. 171,3 mii, iar volumul total de trafic - cu 266,2 mil. minute (-12,7%) și a alcătuit peste 1 mld. 823,9 mil. minute. citiţi mai departe
7 martie 2017
13:27
În numele Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), directorul ANRCETI, Grigore Varanița, adresează un mesaj de felicitare femeilor din cadrul ANRCETI și din colectivele care activează în sectorul comunicațiilor electronice, tehnologiei informației și comunicațiilor poștale cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii - 8 martie.
27 februarie 2017
09:42
În decursul anului 2016, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a supus consultărilor publice 30 de proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație cu impact major asupra piețelor de comunicații electronice și de servicii poștale, precum și a proiectelor ce vizează accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice și a aprobat, în ședințe publice, 26 de hotărâri. Aceste date se conțin în Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional al ANRCETI în anul 2016, publicat astăzi pe pagina sa web oficială. citiţi mai departe
23 februarie 2017
09:42
În perioada 20 - 22 februarie curent, un grup de specialiști al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) au participat la ședințele a două grupuri de lucru create de Grupul autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg): pentru spectrul de frecvențe radio (Spectrum Expert Working Group - SEWG) și pentru analiza comparativă (Benchmarking Working Group - BEWG). Ambele evenimente s-au desfășurat la Tbilisi, Georgia, cu suportul Comisiei Europene și al Comisiei Naționale pentru Comunicații din țara gazdă. citiţi mai departe
21 februarie 2017
10:57
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 21 februarie 2017, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză (.doc, .pdf) a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3) şi proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 21 martie 2017. citiţi mai departe
09:57
Anul trecut, gradul de utilizare a numerelor atribuite furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și la puncte fixe a constituit 87,1% și, respectiv, 68%, se arată în Raportul cu privire la monitorizarea utilizării resurselor de numerotare telefonică în anul 2016, document publicat astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI. Comparativ cu situația din 2015, acest indicator s-a diminuat cu 4,9 și, respectiv, 3,6 puncte procentuale. citiţi mai departe
15 februarie 2017
13:27
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) inițiază astăzi, 15 februarie, prin intermediul paginii sale de Internet, consultarea publică asupra unui nou proiect (.pdf) de Hotărâre a Consiliului său de Administraţie – privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate. Proiectul prevede un set de măsuri ce urmează a fi luate pentru combaterea acestei practici frauduloase. Consultarea publică se va desfăşura până la 15 martie 2017, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv. citiţi mai departe
14 februarie 2017
15:57
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 14 februarie, pe pagina sa web, spre consultare publică, proiectul (.pdf) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 79 din 17.04.2009 privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice și proiectul (.pdf) pentru modificarea pct.14 din Hotărârea Consiliului nr. 11 din 07.04.2010 privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces „1600-1639”. Consultarea publică se va desfăşura până la 14 martie 2017, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective. citiţi mai departe
13 februarie 2017
17:12
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, până la data de 15 februarie 2017, rapoartele statistice pentru anul 2016 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. citiţi mai departe
8 februarie 2017
16:42
Numărul furnizorilor care au măsurat și au raportat Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice în trimestrul IV al anului 2016, a scăzut cu 7% și a însumat 142 de furnizori. Aceste date se conțin în Raportul cu privire la rezultatele monitorizării parametrilor de calitate înregistrați în perioada respectivă și în informațiile privind valorile măsurate ale acestor parametri, publicate astăzi pe pagina web a ANRCETI, secțiunea Calitatea serviciilor. citiţi mai departe
3 februarie 2017
13:57
La invitația Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), o delegație a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) condusă de președintele acesteia, Cătălin Marinescu, a efectuat, săptămâna curentă, o vizită de lucru la ANRCETI, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de conlucrarea celor două autorități în activitățile Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg) și de viitoarele acțiuni de cooperare între ANRCETI și ANCOM. citiţi mai departe
17 ianuarie 2017
09:42
În anul trecut, 26 de persoane fizice și juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători, au obținut, în baza notificărilor transmise Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), dreptul de a furniza rețele și servicii publice de comunicații electronice și 28 de întreprinzători – dreptul de a furniza servicii poștale. Persoanele în cauză, potrivit regulilor regimului de autorizare generală, au fost înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și, respectiv, în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, registre publicate pe pagina web oficială a ANRCETI. citiţi mai departe
Mai multe ştiri
©2004—2017 Eltonic SRL | Atomate. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.