Raportul privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova, anul 2023

BNM.md, 10 iulie 2024 17:10

Raportul prezintă activitățile de licențiere, reglementare și supraveghere a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și rezultatele monitorizării infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată în Republica Moldova în anul 2023.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 24 ore
17:10
15:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu omologul său din Armenia, Martin Galstyan, pentru a discuta aspecte-cheie ale cooperării bilaterale și pentru a explora noi oportunități de colaborare între cele două instituții financiare.
14:50
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Klaas Knot, președintele băncii centrale a Regatului Țărilor de Jos, în marja reuniunii Constituenței Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, condusă de Belgia și Regatul Țărilor de Jos, desfășurată la Chișinău, în perioada 10-12 iulie 2024.
11:40
10:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a discutat despre oportunitățile de dezvoltare economică cu directorul adjunct al Departamentului Afaceri Fiscale ale Fondului Monetar Internațional (FMI), Era Dabla-Norris.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentantele băncilor centrale din Bosnia și Herțegovina, guvernatoarea Jasmina Selimovic, și din Macedonia de Nord, guvernatoarea Anita Angelovska-Bezhoska și vice-guvernatoarea Emilija Nacevska.
12 iulie 2024
21:50
Cu profundă tristețe, Banca Națională a Moldovei anunță trecerea în neființă a domnului Arcadie Albul, viceguvernator al BNM în perioada 1 martie 2022 - 31 decembrie 2023, un specialist remarcabil în domeniul financiar-bancar.
21:20
16:30
Banca Națională a Moldovei și cea a Bulgariei își propun să semneze un Memorandum de înțelegere care va facilita schimbul de informații în vederea alinierii cadrului normativ bancar la standardele europene. Subiectul a fost abordat la întrevederea ce a avut loc la Chișinău între guvernatoarea Anca Dragu și omologul său bulgar Dimitar Radev.
15:30
15:10
15:00
14:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu omologul său belgian, Pierre Wunsch. Oficilaii au discutat aspecte de colaborare în cadrul Constituenței Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, condusă de Belgia și Regatul Țărilor de Jos, care s-a reunit pe 11 iulie 2024 la Chișinău.
12:20
12:10
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu omologul său din Ucraina, Andriy Pyshnyy, aflat la Chișinău pentru a participa la reuniunea Constituenței Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.
11:30
Situația macroeconomică, parcursul european al Moldovei și cooperarea bilaterală, cu accent pe schimbul de bune practici și experiență în domeniul financiar, au fost subiectele principale discutate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, cu Angelique van Haasteren, consilier coordonator de politici în cadrul Ministerului de Finanțe al Regatului Țărilor de Jos.
11:00
10:10
Rata dobânzii este o componentă esențială a oricărei tranzacții financiare care implică două părți – debitorul și creditorul.
11 iulie 2024
19:40
Chișinăul a fost astăzi scena dialogurilor financiare mondiale, reunind la o masă peste 100 de reprezentanți ai ministerelor de finanțe și ai băncilor centrale din 16 țări ce sunt parte din Constituența Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale(BM), condusă de Belgia și Regatul Țărilor de Jos.
11:20
09:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu conducerea Fondului Monetar Internațional (FMI), reprezentată de directorul general adjunct Kenji Okamura.
10 iulie 2024
17:10
Raportul prezintă activitățile de licențiere, reglementare și supraveghere a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și rezultatele monitorizării infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată în Republica Moldova în anul 2023.
16:40
Subiectul financiar rămâne a fi unul de interes sporit în rândul publicului, iar BNM oferă în continuare resurse educaționale, cu aceeași responsabilitate și atitudine prietenoasă, pentru a explica și a dezvălui diverse aspecte de ordin financiar care au devenit sau urmează să devină parte a vieții sociale.
12:40
9 iulie 2024
19:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinta pentru Europa și Asia Centrală.
18:50
 -  Anunț repetat;  -  Termen-limită:29.07.2024.
18:00
procesul de elaborare a deciziilor transparenta Transparenţa decizională consultare publică
18:00
Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 Sectorul financiar-bancar și infrastructura piețelor financiare •   Creditarea nebancară •   Sectorul asigurărilor •   Reglementare generală Sectorul financiar-bancar și infrastructura piețelor financiare Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06 octombrie 2017 Legea cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat fina...
13:50
Site-ul www.bnm.md prioritizează securitatea datelor și utilizează cookie-urile pentru îmbunătățirea experienței de navigare și confortul utilizatorului. Acceptul folosirii cookie sporește viteza de lucru a paginii și garantează funcționarea normală a modulelor de prezentare a informațiilor. Refuzul folosirii cookie poate încetini încărcarea site-ului și îngreuna navigarea lină între pagini. Mai multe detalii în Politica de utilizare a cookie-urilor....
11:50
11:20
10:00
Inflația reprezintă majorarea prețurilor la bunuri și servicii într-o anumită perioadă de timp. Astfel, inflația micșorează puterea de cumpărare a banilor, altfel spus, cu aceeași sumă de bani putem cumpăra mai puține lucruri decât înainte.
8 iulie 2024
11:20
10:20
În această săptămână, Chișinăul devine centrul financiar internațional. În jur de 100 de reprezentanți ai băncilor centrale și ai ministerelor de finanțe din țările-membre ale Constituenței FMI și a Băncii Mondiale, condusă de Belgia și Regatul Țărilor de Jos, se vor reuni la Chișinău în perioada 10-12 iulie 2024.
5 iulie 2024
16:50
La 28 iunie 2024, activele oficiale de rezervă au constituit 5 288,61 mil. dolari SUA, în scădere cu 65,87 mil. dolari SUA în comparație cu 31 mai 2024, când acestea au însumat 5 354,48 mil. dolari SUA.
11:40
10:30
10:00
Cursul de schimb valutar reprezintă valoarea monedei unei țări exprimată în banii altei țări.
10:00
Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, lansează diseminarea unui set de materiale informative pe diverse teme din domeniul financiar, destinate consumatorilor de orice vârstă.
4 iulie 2024
18:40
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 05.07.2024, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și publicarea Raportului privind solvabilitatea şi stabilitatea financiară de către societățile de asigurare sau de reasigurare”. Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea stabilirii cerințelor cu privire la structura și conținutul informației privind solvabilitatea și stabilitatea financiară, care urmează a fi publicată de societățile de asigurare sau de reasigurare, termenele și mijloacele de publicare. Proiectul este elaborat în temeiul art. 44 alin. (1) lit. b), art. 50 alin. (1) și (6), art. 114 alin. (3) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și stabilește informațiile calitative și cantitative care urmează a fi publicate, fiind incluse toate modificările semnificative aduse activității sau performanței societății, sistemului de guvernanță, profilului de risc, evaluării din punctul de vedere al solvabilității (descrierea activelor, rezervelor tehnice și altor pasive) și gestiunii capitalului. Proiectul transpune parțial Regulamentul Delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (transpune art.290-303 și Anexa XX) și Ghidul EIOPA-BoS nr. 15/109 privind raportarea și publicarea informațiilor emis de Autoritatea Europeană de asigurări și pensii ocupaționale (transpune pct.1.13-1.26, pct.1.44-1.46, pct.1.51-1.53). Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la 19 iulie 2024, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, la adresa poștală: official@bnm.md; secretariat@bnm.md Proiectul hotărârii, nota informativă și tabelele de concordanță aferente acestuia sunt disponibile pe pagina web  a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.   Limba Română
12:00
 -  Anunț nou;  -  Termen-limită: 24.07.2024.
11:10
3 iulie 2024
12:30
În perioada 10-12 iulie 2024 Republica Moldova va găzdui, conform principiului rotației, Reuniunea Constituenței conduse de Belgia și Regatul Țărilor de Jos a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, desfășurată la Chișinău.
11:20
2 iulie 2024
11:40
11:30
În perioada iulie-august 2024, Banca Națională a Moldovei se va alătura Clubului de vacanță „Academia Ta” organizat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO", oferind participanților ateliere de educație financiară despre siguranța plăților fără numerar.
1 iulie 2024
11:20
11:20
11:10
10:30
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.