Parlamentul Republicii Moldova va intensifica relațiile de coopare cu legislativul din Norvegia

Parlament.md, 20 noiembrie 2023 22:00

Chișinău, 20 noiembrie 2023 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat astăzi cuo delegație a Comisiei afaceri externe și apărare din cadrul Stortingului Regatului Norvegiei, condusă de Ine Marie Eriksen Søreide. În cadrul discuțiilor cu parlamentarii norvegieni, oficialii au convenit să intensifice cooperarea la nivel de parlamente, grupuri de prietenie și comisii de profil.„Fiind în plin proces de armonizare a legislației suntem interesați în a primi expertiză în domenii prioritare precum întărirea capacităților instituționale,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Parlament.md

Acum 12 ore
00:00
08:30 - ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;  10:00 - ședința Comisiei politică externă și integrare europeană / biroul 718b, Parlamentul Republicii Moldova;  10:00 - ședința Comisiei juridice, numiri și imunități / biroul 302G, Parlamentul Republicii Moldova;  11:00 - ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova.
6 decembrie 2023
23:30
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Biroul permanent s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 7-15 decembrie 2023.Nouă dintre proiectele pe care le vor examina deputații vizează  ajustarea legislației naționale la aquis-ul UE. Printre acestea se regăsesc inițiativele legislative privind protecția secretelor comerciale; produsele alimentare și furajele modificate genetic;
Acum 24 ore
22:20
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Membrii Comisiei mediu, climă și tranziție verde au examinat, în cadrul consultărilor publice, proiectul de modificare a Legii privind deșeurile. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului și își propune armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. La discuții au participat reprezentanții autorităților statului, mediului de afaceri și ai societății civile.
22:00
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Despre pașii pe care îi întreprinde Republica Moldova pentru a se integra în Uniunea Europeană și provocările de securitate pe care le întâmpină a vorbit vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi la Washington, la un eveniment public organizat de Institutul Păcii din Washington.În discursul său, s-a referit la conflictul din regiunea transnistreană și la eforturile de combatere a influenței maligne a Federației Ruse în Republica Moldova,
19:40
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Cadrul conex Legii taxei de stat va fi modificat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei juridice, numiri și imunități și va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului. PROIECTUL de lege a fost elaborat de președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, cu scopul de a crea un cadru normativ conex coerent,
19:20
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Comisia economie, buget și finanțe a audiat, în ședința de astăzi, rapoartele privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anii 2021 și 2022. Documentele prezintă acțiunile desfășurate de autoritatea națională de reglementare pentru monitorizarea funcționării piețelor de energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, a sectorului termoenergetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
19:20
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Bugetul pentru anul 2024 va fi orientat spre susținerea domeniilor social, educație și dezvoltarea infrastructurii. Acesta prevede alocări majorate pentru copii, inclusiv creșterea indemnizației la nașterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 15 % și dublarea burselor studenților de la facultățile cu profil pedagogic. Comisia economie,
19:00
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul pentru proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2024. Potrivit documentului, sunt planificate venituri și cheltuieli în valoare de 15,4 miliarde de lei. Astfel, în anul 2024, valoarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală vor crește cu 6,
18:40
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Parlamentul va examina PROIECTUL legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024. Raportul pentru această inițiativă legislativă a fost aprobat la ședința de astăzi a Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Pentru anul viitor sunt estimate venituri în valoare de 42,7 miliarde de lei, în creștere cu 10 % față de veniturile precizate în 2023.
18:30
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Bugetul de stat pe anul 2023 va fi rectificat. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului adoptarea unui PROIECT de modificare a Legii bugetului de stat pe anul curent.Potrivit documentului, vor fi ajustate sursele de finanțare a bugetului de stat pentru anul 2023, urmare a împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
18:10
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Vor fi diminuate taxele vamale la importul materiei prime cumpărate de pe piețele alternative. Comisia economie, buget și finanțe a examinat PROIECTUL de revizuire a politicii tarifare și îl va propune plenului Parlamentului spre aprobare.Proiectul de lege prevede modificări pentru 48 de poziții tarifare, produse importate în calitate de materie primă utilizată în procesul de producere,
18:00
08:30 - ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;  10:00 - ședința Comisiei politică externă și integrare europeană / biroul 718b, Parlamentul Republicii Moldova;  10:00 - ședința Comisiei juridice, numiri și imunități / biroul 302G, Parlamentul Republicii Moldova;  11:00 - ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova.
17:50
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Lista activităților eligibile în cadrul proiectului „Livada Moldovei” va fi extinsă. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului ratificarea unor modificări la CONTRACTUL de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”.Criteriile de eligibilitate vor fi extinse de la sectorul horticol la întreg sectorul agroalimentar.
17:20
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Biroul permanent s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 7-15 decembrie 2023.Nouă dintre proiectele pe care le vor examina deputații vizează  ajustarea legislației naționale la aquis-ul UE. Printre acestea se regăsesc inițiativele legislative privind protecția secretelor comerciale; produsele alimentare și furajele modificate genetic;
17:10
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Republica Moldova va accede la ACORDUL parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința Comisiei politică externă și integrare europeană și va fi propus spre aprobare în plenul Parlamentului.
16:50
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Asistența financiară nerambursabilă oferită de Comisia Europeană în vederea consolidării supremației legii și a mecanismelor anticorupție va fi majorată. La ședința de astăzi, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării unui amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană.
16:20
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Membrii Comisiei mediu, climă și tranziție verde au examinat, în cadrul consultărilor publice, proiectul de modificare a Legii privind deșeurile. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului și își propune armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. La discuții au participat reprezentanții autorităților statului, mediului de afaceri și ai societății civile.
16:10
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, ieri, ședința comună a Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia, la care a participat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și copreședinții Grupului de lucru, Larisa Voloh și Serghei Cimpoieș.Participanții au discutat subiecte precum mandatul și prioritățile grupului de lucru. În context, s-a decis că e nevoie de un dialog continuu pe această platformă pentru a identifica cele mai bune soluții în beneficiul cetățenilor.
15:50
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Despre pașii pe care îi întreprinde Republica Moldova pentru a se integra în Uniunea Europeană și provocările de securitate pe care le întâmpină a vorbit vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi la Washington, la un eveniment public organizat de Institutul Păcii din Washington.În discursul său, s-a referit la conflictul din regiunea transnistreană și la eforturile de combatere a influenței maligne a Federației Ruse în Republica Moldova,
13:30
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Cadrul conex Legii taxei de stat va fi modificat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei juridice, numiri și imunități și va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului. PROIECTUL de lege a fost elaborat de președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, cu scopul de a crea un cadru normativ conex coerent,
13:20
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Comisia economie, buget și finanțe a audiat, în ședința de astăzi, rapoartele privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anii 2021 și 2022. Documentele prezintă acțiunile desfășurate de autoritatea națională de reglementare pentru monitorizarea funcționării piețelor de energie electrică, gaze naturale, produse petroliere, a sectorului termoenergetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
13:10
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Bugetul pentru anul 2024 va fi orientat spre susținerea domeniilor social, educație și dezvoltarea infrastructurii. Acesta prevede alocări majorate pentru copii, inclusiv creșterea indemnizației la nașterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 15 % și dublarea burselor studenților de la facultățile cu profil pedagogic. Comisia economie,
12:50
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul pentru proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2024. Potrivit documentului, sunt planificate venituri și cheltuieli în valoare de 15,4 miliarde de lei. Astfel, în anul 2024, valoarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală vor crește cu 6,
12:40
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Parlamentul va examina PROIECTUL legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024. Raportul pentru această inițiativă legislativă a fost aprobat la ședința de astăzi a Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Pentru anul viitor sunt estimate venituri în valoare de 42,7 miliarde de lei, în creștere cu 10 % față de veniturile precizate în 2023.
12:30
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Bugetul de stat pe anul 2023 va fi rectificat. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului adoptarea unui PROIECT de modificare a Legii bugetului de stat pe anul curent.Potrivit documentului, vor fi ajustate sursele de finanțare a bugetului de stat pentru anul 2023, urmare a împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
12:10
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Vor fi diminuate taxele vamale la importul materiei prime cumpărate de pe piețele alternative. Comisia economie, buget și finanțe a examinat PROIECTUL de revizuire a politicii tarifare și îl va propune plenului Parlamentului spre aprobare.Proiectul de lege prevede modificări pentru 48 de poziții tarifare. Este vorba despre produse importate în calitate de materie primă utilizată în procesul de producere,
Ieri
11:40
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Lista activităților eligibile în cadrul proiectului „Livada Moldovei” va fi extinsă. Comisia economie, buget și finanțe va propune plenului Parlamentului ratificarea unor modificări la CONTRACTUL de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”.Criteriile de eligibilitate vor fi extinse de la sectorul horticol la întreg sectorul agroalimentar.
11:00
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Republica Moldova va accede la ACORDUL parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința Comisiei politică externă și integrare europeană și va fi propus spre aprobare în plenul Parlamentului.
10:50
Chișinău, 6 decembrie 2023 – Asistența financiară nerambursabilă oferită de Comisia Europeană în vederea consolidării supremației legii și a mecanismelor anticorupție va fi majorată. La ședința de astăzi, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării unui amendament la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană.
10:00
 Chișinău, 6 decembrie 2023 – Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, ieri, ședința comună a Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia, la care a participat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și copreședinții Grupului de lucru, Larisa Voloh și Serghei Cimpoieș.Participanții au discutat subiecte precum mandatul și prioritățile grupului de lucru. În context, s-a decis că e nevoie de un dialog continuu pe această platformă pentru a identifica cele mai bune soluții în beneficiul cetățenilor.
00:10
Chișinău, 5 decembrie 2023 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat prioritățile pentru anul 2024, într-o ședință organizată de Comisia economie, buget și finanțe. La discuții au participat și membri ai Comisiei protecție socială, sănătate și familie.În cadrul ședinței, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, s-a referit la prioritățile instituției pe care o conduce,
5 decembrie 2023
18:10
Chișinău, 5 decembrie 2023 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat prioritățile pentru anul 2024, într-o ședință organizată de Comisia economie, buget și finanțe. La discuții au participat și membri ai Comisiei protecție socială, sănătate și familie.În cadrul ședinței, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, s-a referit la prioritățile instituției pe care o conduce,
16:50
Chișinău, 5 decembrie 2023 – Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în luna noiembrie, 95 de acte normative. În aceeași perioadă, în procedură legislativă au intrat 49 de acte.Conform datelor statistice, au fost votate în lectura a doua 58 de inițiative legislative: 49 de legi și 9 hotărâri. Din totalul actelor adoptate, 8 documente vizează armonizarea legislației naționale cu prevederile legislației Uniunii Europene.
15:30
 Chișinău, 5 decembrie 2023 – Pe parcursul lunii noiembrie, comisiile parlamentare s-au convocat în 38 de ședințe. În cadrul acestora, parlamentarii au aprobat 77 de rapoarte, 16 corapoarte și 127 de avize.Cele mai multe rapoarte au fost aprobate de membrii Comisiei economie, buget și finanțe, 20 la număr. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat 18 rapoarte, Comisia politică externă și integrare europeană – 15 rapoarte,
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Chișinău, 5 decembrie 2023 – Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în luna noiembrie, 95 de acte normative. În aceeași perioadă, în procedură legislativă au intrat 49 de acte.Conform datelor statistice, au fost votate în lectura a doua 58 de inițiative legislative: 49 de legi și 9 hotărâri. Din totalul actelor adoptate, 8 documente vizează armonizarea legislației naționale cu prevederile legislației Uniunii Europene.
09:30
 Chișinău, 5 decembrie 2023 – Pe parcursul lunii noiembrie, comisiile parlamentare s-au convocat în 38 de ședințe. În cadrul acestora, parlamentarii au aprobat 77 de rapoarte, 16 corapoarte și 127 de avize.Cele mai multe rapoarte au fost aprobate de membrii Comisiei economie, buget și finanțe, 20 la număr. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat 18 rapoarte, Comisia politică externă și integrare europeană – 15 rapoarte,
4 decembrie 2023
22:00
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat, astăzi, consultări publice asupra CONCEPȚIEI de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028. Le ședință au participat deputați, directoarea Centrului de Comunicare Strategică, Ana Revenco, reprezentanți ai Ministerului Apărării,
21:50
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de legislatura a XI-a a organizat masa rotundă cu genericul „Rupem cercul violenței împreună”, în cadrul Campaniei ONU „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. La eveniment au participat deputate, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, ai autorităților publice locale, ai partenerilor de dezvoltare,
21:00
10:00 - ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova; 13:00 - ședința de lucru privind bugetul pentru 2024 al Ministerului Educației și Cercetării, organizată de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;15:00 - ședința de lucru privind bugetul pentru 2024 al Ministerului Culturii,
20:50
10:00 - ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;   10:00 - ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie / biroul 517c, Parlamentul Republicii Moldova;   10:00 - ședința Comisiei de control al finanțelor publice / biroul 114, Parlamentul Republicii Moldova;   10:30 - ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 
20:10
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova a fost consultat public, astăzi, pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. STRATEGIA de securitate națională a Republicii Moldova a fost elaborată de Președinta țării, Maia Sandu. Potrivit notei informative a documentului, adoptarea Strategiei este necesară în contextul geopolitic actual,
16:00
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat, astăzi, consultări publice asupra CONCEPȚIEI de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028. Le ședință au participat deputați, directoarea Centrului de Comunicare Strategică, Ana Revenco, reprezentanți ai Ministerului Apărării,
15:50
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de legislatura a XI-a a organizat masa rotundă cu genericul „Rupem cercul violenței împreună”, în cadrul Campaniei ONU „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. La eveniment au participat deputate, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, ai autorităților publice locale, ai partenerilor de dezvoltare,
15:00
10:00 - ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova. 
14:50
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Agenția Franceză pentru Dezvoltare va acorda Republicii Moldova suport financiar pentru fortificarea sectorului forestier. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor în acest sens. Proiectul Acordului de facilitate de credit, care urmează să fie încheiat cu Agenția Franceză de Dezvoltare, presupune acordarea unui împrumut în valoare de 40 de milioane de euro.
14:50
10:00 - ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;   10:00 - ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie / biroul 517c, Parlamentul Republicii Moldova;   10:00 - ședința Comisiei de control al finanțelor publice / biroul 114, Parlamentul Republicii Moldova;   10:30 - ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 
14:00
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova a fost consultat public, astăzi, pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. STRATEGIA de securitate națională a Republicii Moldova a fost elaborată de Președinta țării, Maia Sandu. Potrivit notei informative a documentului, adoptarea Strategiei este necesară în contextul geopolitic actual,
08:50
Chișinău, 4 decembrie 2023 – Agenția Franceză pentru Dezvoltare va acorda Republicii Moldova suport financiar pentru fortificarea sectorului forestier. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor în acest sens. Proiectul Acordului de facilitate de credit, care urmează să fie încheiat cu Agenția Franceză de Dezvoltare, presupune acordarea unui împrumut în valoare de 40 de milioane de euro.
3 decembrie 2023
06:10
13:00 - consultări publice, organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, asupra conceptului Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova.
00:00
1-8 decembrie - expoziția de carte, documente și cadouri protocolare cu genericul „105 ani în 105 exponate”, dedicată Zilei Naționale a României / Muzeul Parlamentului Republicii Moldova;10:00 - conferința internațională cu genericul „Intervenție timpurie”, organizată pe platforma Comisiei protecție socială, sănătate și familie / Sala Europa, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 - audieri publice,
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.