La Berlin, s-a desfășurat Congresul XV al Confederației Europene a Sindicatelor

Vocea Poporului, 26 mai 2023 08:30

Delegația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, condusă de Igor Zubcu, președinte al CNSM, a participat, în perioada 23-26 mai curent, la cel de-al XV-lea Congres al Confederației Eu­ropene a Sindicatelor (ETUC), care s-a desfășurat la Berlin, Germania. La congres au fost prezenți circa 600 de delegați, reprezentanți a 93 de organizații sindicale naționale din 41 […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Poporului

Acum 6 ore
09:50
Rog să ne explicați ce înseamnă răspundere materială în domeniul raporturilor de muncă? În ce măsură sau în ce condiții contractul colectiv de muncă poate speci­fica răspunderea materială a părților? Care sunt cazurile în care salariatul este scutit de răspunderea materială și, ce presupune răspunderea materială în cazul încetă­rii raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului […]
Ieri
09:20
Mii de copii sunt așteptați, și în acest an, să treacă pragul celor două instituții de întremare din Vadul lui Vodă, care aparțin Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova. Este vorba de  casele de odihnă „Camping” și „Perlele Nistrului”. Directorii celor două instituții ne spun că sunt pregătiți, practic, sută la sută, pentru noul sezon […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
În perioada 21-24 mai curent, la invitația Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA” din România, un grup de reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale a par­ticipat la seminarul internațional „Transformarea digitală, noile forme de muncă și reprezentarea lucrătorilor”, care s-a desfășurat la Predeal, județul Brașov, România. La lucrările seminarului au mai participat reprezentanți ai sindica­telor din Bulgaria, […]
30 mai 2023
10:20
Joi și vineri, la Casa de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă” s-a desfășurat o acțiune de anvergură: Forumul Comisiei de Femei a CNSM cu genericul „Femeile sindi­caliste pentru o viață mai bună”. La eveniment au participat sindi­caliste de la noi și din România, printre invitate fiind Laura Oltea­nu, președinta Comisiei Naționale de Femei din […]
29 mai 2023
18:40
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a organizat, pe 27 mai, evenimentul sportiv cu genericul „Cupa serviciilor de gospodărie comunală la fotbal”. Obiectivul activității a fost de a contribui la cultivarea unui mod de viață sănătos în rândul salariaților, membrilor de sindicat. La ceremonia de deschidere a evenimentului au […]
13:30
Sindicatele din Educație din Ro­mânia – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Națională Sindicală „Alma Ma­ter” și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat greva generală, după ce negocie­rile cu Guvernul au eșuat. Peste 100.000 de cadre didactice din România au intrat în grevă gene­rală, iar protestul ar putea duce chiar la înghețarea anului […]
08:20
Pe 18 mai, la Institutul Muncii a avut loc o adevărată sărbătoare a întregirii spirituale a neamului de pe cele două maluri ale Prutului. Inițiatoarea acestui eveniment de suflet a fost redacția revistei „Apos­tolul”, editată de Sindicatul din Învățământ și Cercetare din Piatra Neamț, România. Având o strânsă  colaborare din 2016 cu Federația Sindicală a […]
28 mai 2023
09:50
Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice (Bi­enala Teatrului Național „Eugène Ionesco”) revine la Chișinău, după șapte ani de absență, cu 20 de spectacole de muzică, dans și teatru, pe scenă și în aer liber cu participanți din Coreea de Sud, Georgia, Japonia, Italia, Polonia, România, Spania, China, Ucraina  și Republica Moldova. […]
27 mai 2023
09:40
Federația Sindicatelor din Comunicații a organizat Spartachiada a XX-a cu slo­ganul „Fac sport, gândesc frumos și iu­besc”. Participanții au avut parte de o zi cu mult soare, distracție, comunicare și multă mișcare. La inaugurare, participanții la competițiile sportive au fost încurajați de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova. „Sindicatul este mesager ai […]
26 mai 2023
15:40
Peste 60 de tineri și lideri ai organizațiilor sindicale primare din ramura gaze au participat, pe 19-20 mai, la cea de-a 17-a ediție a Forumului Comisiei de Tineret a Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resur­se Energetice din Republica Moldova (FSCRE), la Vadul lui Vodă. Obiectivul forumului a fost de a contribui la moti­varea […]
12:20
„Tranziția justă ca răspuns sindical la schimbările climatice și viitoa­rele reforme ale balanței energeti­ce globale” a constituit tema unui seminar internațional, care a fost organizat în una din zilele trecute, la Vadul lui Vodă, de către Fede-rația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Ener­getice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu Uniunea Globală „IndustriALL”. […]
08:30
Delegația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, condusă de Igor Zubcu, președinte al CNSM, a participat, în perioada 23-26 mai curent, la cel de-al XV-lea Congres al Confederației Eu­ropene a Sindicatelor (ETUC), care s-a desfășurat la Berlin, Germania. La congres au fost prezenți circa 600 de delegați, reprezentanți a 93 de organizații sindicale naționale din 41 […]
25 mai 2023
20:00
La 20 mai curent, pe stadionul republican de fotbal  ,,Zimbru” din Chișinău a avut loc Finala Cupei Moldovei la Fotbal Feminin, unde s-au confruntat „Agarista” de la Școala sportivă din Anenii  Noi și Clubul Sportiv „Noroc” Nimoreni. Ambele echipe au râvnit victoria și au oferit un spectacol de bună calitate, dominat de fair-play și corectitudine. […]
13:50
În perioada 12 mai – 11 iunie, la Mu­zeul Național de Artă al Moldovei se va desfășura cea de-a VIII-a ediție a Bienalei Internaționale de Pictură, una dintre cele mai importante manifestări din domeniul artelor vizuale organizată în Republica Moldova. La evenimentul de inaugurare și decer­nare a premiilor ediției curente au partici­pat numeroase personalităţi din […]
08:40
Rog să ne explicați care sunt modalitățile de asigurarea disciplinei de muncă, în afară de sancționarea discipli­nară a salariaților? Ecaterina Afanasev, Edineț Disciplina muncii este o condiție necesară și indispensabilă desfășurării activității în fiecare unitate. Respectarea acesteia este atât în interesul angajatorului, cât și al salariaților. Din aceste considerente, relațiile de muncă cu privire la […]
24 mai 2023
13:50
Pe 11 mai curent, Federația Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chi­mică și Resurse Energetice din Mol­dova a făcut bilanțul și a desemnat învingătorii concursului de desen cu genericul „Eficiența energetică și energia regenerabilă”. Scopul concursului a fost de a transpune într-un mod artistic una dintre sarcinile ac­tuale și urgente ale omenirii: eficiența ener­getică și energia regenerabilă, […]
13:30
În ajunul Zilei Internaționale a Familiei, consemnată în întrea­ga lume pe 15 mai, sindicaliști din raionul Ocnița au participat la o masă rotundă cu genericul „Rolul sindicatului în protejarea drepturilor familiei. Securitatea și sănătatea la locul de mun­că”, organizată de către Ecaterina Sturzinschi, reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în acest raion. La […]
13:00
Ministrul Sănătății, Ala Nemeren­co, a făcut public un raport, urma­re a verificării Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potri­vit oficialului, s-a constatat o ges­tionare frauduloasă a contractelor de muncă, angajări cu atestat de școală medie în funcții care cer stu­dii superioare, transfer în funcții necorespunzătoare, dar și prezența mai multor conflicte de interes […]
23 mai 2023
08:40
Consiliul Europei și Agenția Austriacă de Dezvoltare, îm­preună cu partenerii naționali, au lansat primul proiect care vizează îmbunătățirea respectării drepturilor sociale, in­clusiv a dreptului la muncă în Republica Moldova. Proiectul are drept scop asigurarea im­plementării standardelor internaționale și facilitarea acce­sului persoanelor din grupurile vulnerabile la învățământul profesional tehnic și angajarea ulterioară a acestora. „Acest proiect […]
22 mai 2023
15:30
În fiecare an, peste două mii de persoa­ne specializate în domeniul tehnolo­giei informației și comunicațiilor (TIC) termină studiile în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldo­va, însă numărul lor nu acoperă nevoia de specialiști în sector. Există companii naționale de profil care au până la 60 de posturi vacante. Pe de o parte, domeniul IT […]
12:30
Luna mai  a dat  startul activităților  din centrele de odihnă și agre­ment din Vadul lui Vodă.  Sindica-tul „Demnitate”, organizație mem­bră a  Federației Sindicale „Sindlex”, a  dat întâlnire, la Casele de Odihnă și Recuperare „Perlele Nistrului”, la  peste 200 de  lideri de sindicat din R. Moldova. Forumul sindical „Marea familie  sindical-polițienească”, dedicat zilei de 15 mai, […]
08:30
Tradiţional, la 17 mai, este marca­tă Ziua Mondială a telecomunica­ţiilor şi a societăţii informaţionale desfăşurată sub auspiciile  Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţii­lor, organizaţie ce reuneşte 198 de state, inclusiv ţara noastră. În Re­publica Moldova, sărbătoarea este oficializată prin Hotărârea Guver­nului Republicii Moldova nr. 558 din 30 aprilie 2008. Cu acest prilej, Federația Sindicatelor din Comunicații din […]
21 mai 2023
14:10
Peste 360 de angajați din gimnazii și licee au participat, în perioada 13-14 mai curent, la spartachiada membrilor de sindicat din cadrul Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).  Evenimentul spor­tiv a fost la cea de-a XXI-a ediție și s-a desfășurat la Tabără pentru copii „Camping” de la Vadul lui Vodă. Colegiul de arbitri, ghidat […]
14:10
Trăim într-o societate zbuciu­mată, sfâșiată de contradicții și in­certitudini, cu război în imediata vecinătate, cu hoți condamnați de­finitiv, dați în urmărire generală, cu o luptă „acerbă” cu corupția, însă cu puțini corupți care ajung pe banca acuzaților, cu reforma justiției, efec­tuată tot de cei la cheremul cărora s-au aflat timp de decenii oamenii năpăstuiți și […]
19 mai 2023
08:50
Care sunt sporurile la salariul angajaților din sectorul bugetar? Alina Iacovlev, Chișinău Conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salari­zare în sectorul bugetar, salariul lunar al personalului din unitățile bugetare este constituit din: partea fixă, compusă din: salariul de bază; sporul lunar în valoare fixă; sporul lunar pentru gradul profesional; sporul lunar pentru deținerea […]
18 mai 2023
13:10
Sărăcia continuă să afecteze cate­goriile tradițional vulnerabile ale populației din Republica Moldova, iar cel mai mare impact îl va avea asupra copiilor și viitoarei generații. Subiectul sărăciei a fost discutat în cadrul unei dezbateri publice de la IPN. Experții atenționează că sărăcia începe să capete o formă generațională și cred că salvarea Republicii Moldova este […]
08:30
Asociația „Forța Fermierilor” amenință cu proteste în cazul în care Guvernul de la Chișinău nu va adop­ta de urgență o decizie de introdu­cere a restricțiilor la importul cere­alelor și oleaginoaselor din Ucraina. Demersul a fost prezentat la între­vederea agricultorilor cu premierul Dorin Recean. Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, a declarat că situația […]
17 mai 2023
18:50
Sunt angajat la o întreprindere pe o perioadă determi­nată. Ulterior, proprietarul acesteia s-a schimbat. Noul proprietar, care este și angajator, nu-mi oferă de lucru, după cum am convenit la încheierea contractul individu­al de muncă. Mai mult, mi s-a cerut să depun cerere de demisie, în caz contrar, e posibil să fiu concediat sau să fie […]
12:40
Trenurile nu vor mai trece prin Lunca Prutului de Jos încă cel puțin cinci ani. Atât ar putea dura reabilitarea tronsonului Cahul-Giurgiulești, închis vara trecută din cauza alunecărilor de teren din satul Văleni. Costul lucrărilor a fost estimat la 50 de milioane de lei, dar autoritățile spun că nu au acum acești bani. Până când […]
08:30
Creșterea economică în Re­publica Moldova, prognoza­tă pentru anul 2023, este de 3,5%. Aceasta este minoră și se explică prin crizele cu care s-a confruntat țara noastră anul trecut. La aceste concluzii au ajuns experții de la Institutul Național de Cercetări Econo­mice al ASEM și se regăsesc în noua ediție a publicației „Tendințe în Economia Moldovei”. […]
16 mai 2023
23:20
În perioada 4-6 mai, Chișinăul a fost gazda seminarului internațional cu ge­nericul „Negocierea colectivă și relațiile sociale în multinaționale”, organizat de către Centrul European pentru Proble­mele Angajaților (EZA), cu participarea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). La lucrările seminarului au participat sindicaliști din Franța, Portugalia, Polonia, Albania, Macedonia de Nord, România și Republica Moldova. […]
23:10
Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova insistă ca sa­lariul minim să fie de 5850 de lei, începând cu 1 iunie anul curent, și nu de 4 mii, așa cum este în prezent. Despre aceasta, dar și pe marginea altor chestiuni, s-a discutat la ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, care a […]
11 mai 2023
13:20
Sindicatul „Demnitate, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, a fost, în perioada 28-30 aprilie, gazda unui turneu de mi­nifotbal cu un generic grăitor: „Sindicalism fără frontieră”. În cadrul acestuia, două echipe ale lide­rilor sindicali din Inspectoratul General al Poliției s-au confruntat pe terenul de mi­nifotbal cu colegi din România, lideri sindi­cali din Sindicatul […]
09:30
Recent, membri ai Consiliul Sindica­tului „Demnitate” și lideri sindicali din Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ro­mânia și-au dat întâlnire la  Institutul Muncii din Chișinău, în cadrul unui proiect de cooperare între structu­rile de forță din cele două state. Ei au discutat despre practici sindica­le din poliție, despre oportunitățile cooperării interfrontaliere, despre apartenența […]
10 mai 2023
15:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Centrul Ana­litic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, au prezentat conceptul de reformă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Mun­că (ANOFM). Este vorba de viziunea propu­să de Guvern pentru consolida­rea capacităților instituționale ale ANOFM, eficientizarea finanțării și digitalizarea serviciilor și a mă­surilor de ocupare, precum și […]
12:00
Veste bună pentru tinerii specialiști! Cei angajați în sistemul educațional vor beneficia de facilități din partea statului pentru o perioadă de cinci ani, și nu de trei, cum a fost până în prezent. Cabinetul de miniștri a aprobat în acest sens modificarea Codu­lui educației, care vine cu măsuri de îmbunătățire a sistemului educațional la toate […]
08:20
Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut recent, o întrevedere cu Veronica Sirețeanu, ministrul Finanțelor, сu participarea reprezentanților centrelor sindicale național-ramurale și ai ministerului, în cadrul căreia sindicaliștii au pre­zentat un șir de solicitări cu privire la salarizarea angajaților din sfera bugetară, protecția social-econo­mică a populației afectate de mul­tiple crize. În cadrul […]
8 mai 2023
14:10
Prioritățile în domeniul protecției social-economice a salariatelor, membre de sindicat, și probleme­le cu care se confruntă femeile din diferite ramuri au fost discutate la întrevederea premierului Dorin Recean cu membrele Comisiei de Femei a CNSM, care a avut loc pe 2 mai. La discuții au participat Igor Zubcu, președintele CNSM,Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM. În […]
11:50
Noi, participanții la masa rotundă „Munca în condiții sigure și sănătoase – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă”, constatăm cu îngrijo­rare că situația în domeniul securității și sănătății la locul de muncă este destul de gravă. Condițiile de muncă și mediul de muncă neconforme, utilizarea echipamentului tehnic și tehnologiile folosite și procesul […]
08:20
Anual, în Republica Moldova se produc peste 500 de accidente la locul de muncă, trei dintre care cu final tragic, potrivit  datelor Birou­lui Național de Statistică. Sindica­tele atrag atenția angajatorilor și salariaților asupra necesității de a schimba abordarea vizavi de secu­ritatea și sănătatea la locul de mun­că, pentru a stopa acest fenomen. De Ziua mondială […]
7 mai 2023
11:00
În holul Sălii cu Orgă a fost vernisată zilele aces­tea o expoziție cu genericul „Revelații” a artiștilor plastici, profesori de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Expoziția cuprinde 45 de tablouri create în ulei, acril, acuarelă şi pastel de artişti consacrați, profesori ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Lucrările prezentate sunt […]
6 mai 2023
19:00
Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Ti­neret (IBBY) cu sprijinul finan­ciar al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Bi­blioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Uniunea Editori­lor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova și cu alte organizații. De menționat că expoziția include […]
5 mai 2023
18:10
Noi, participanții la mitingul dedicat Zi­lei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai, reprezentanți ai centre­lor sindicale național-ramurale din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, accentuăm importanța și simbo­lul Zilei de 1 Mai – ziua în care este celebra­tă Munca. În această zi, oamenii muncii și mișcarea sindicală se solidarizează pentru a atrage […]
18:00
Cu ocazia Zilei Internaționale a solidarității oamenilor muncii, mar­cată anual pe 1 mai, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) a organizat, în fața Palatului de Cultură al Feroviari­lor, un miting cu genericul „Mun­că decentă – viitor european!”. Sindicaliștii au subliniat că dreptu­rile celor care muncesc și contribu­ie la dezvoltarea țării trebuie res­pectate și că […]
4 mai 2023
15:40
Serviciul Fiscal de Stat amintește că fiecare contribuabil – persoană fizi­că rezidentă care are un venit anual impozabil mai mic de 360 de mii de lei are dreptul la o scutire personală anuală de 27 de mii de lei (pentru anul 2022). Fiscul precizează că prevederile în cau­ză nu aduc atingere dreptului contribuabi­lului de aplicare […]
13:40
În luna noiembrie 2022, numă­rul populației umane a depășit cifra de 8 miliarde de oameni. În același timp, două treimi din populația planetei deja trăiau în locuri unde ratele de fertilitate scăzuseră sub așa numitul „ni­vel de înlocuire”, de 2,1 nașteri la o femeie. Tranziția demogra­fică majoră – trecerea de la o rată a mortalității […]
11:30
Cu ocazia Zilei Internaționale a Securității și Sănătății în Muncă (SSM), marcată anual la 28 aprilie, Federația Sindi­catelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM) desfășoară campania cu ge­nericul „Implicarea liderilor de sindicat la îmbunătățirea SSM”. Scopul acesteia e de a sensibiliza și focaliza atenția salariaților și angajatorilor asupra necesității respectării normelor de SSM. Această campanie […]
08:20
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, reducerea inechității sociale, economice, culturale și politice și promovarea egalității de gen ca un drept fundamental sunt câteva dintre obiectivele de bază ale Progra­mului de promovare și asigurare a egalității între femei și bărbați în Repu­blica Moldova pentru anii 2023-2027. Documentul a fost aprobat, recent, de către […]
3 mai 2023
16:00
Membrii Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, prezidat de către Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, s-au întrunit în una din zilele trecute într-o ședință, în care au pus în discuție mai multe ches­tiuni cu privire la desfășurarea procesului de instruire a activului sindical. Astfel, cei prezenți au abordat subiec­tul referitor la raportul […]
14:00
Strategii de comunicare eficientă și modalități de soluționare a conflictelor a fost tema unui training care a avut loc în una din zilele trecute la Institu­tul Muncii, organizat de către Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ). La acesta au participat peste 35 de ma­nageri și lideri sindicali din instituțiile educaționale din raionul Călărași. Ideea […]
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.