Agenda parlamentară pentru miercuri, 25 ianuarie 2023

Parlament.md, 24 ianuarie 2023 23:00

09:00 - ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică / biroul 610, Parlamentul Republicii Moldova;11:00 - ședința comună de lucru în scopul identificării particularităților și tipului de suport necesar în vederea elaborării cadrului conex pentru implementarea Legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare (nr. 299 din  03.11.2022) / biroul 114, Parlamentul Republicii Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Parlament.md

Acum o oră
10:50
Chișinău, 6 februarie 2023 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, efectuează o vizită oficială în Regatul Suediei, în perioada 6-9 februarie 2023, la invitația omologului său suedez.La Stockholm, șeful legislativului se va întâlni cu Președintele Riksdagului, Andreas Norlén, și cu reprezentanții mai multor comisii parlamentare. Președintele Parlamentului va avea întrevederi la Guvern cu Prim-ministrul Suediei,
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
 Chișinău, 3 februarie 2023 – În satul Bușila din raionul Ungheni a fost construită o centrală electrică fotovoltaică, care va alimenta stația de aprovizionare cu apă din localitate. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului național „Satul european”. Centrala are o capacitate de 80 de kW, suficientă pentru alimentarea stației cu aprovizionare cu apă, de care beneficiază cei aproximativ 1800 de locuitori ai satului.
20:50
 Chișinău, 3 februarie 2023 – Membrii Comisiei administrație publică și dezvoltare regională au aprobat Raportul de progres pentru anul 2022 la Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF). Potrivit raportului, Comisia a constatat progres insuficient al proiectului pentru toate cele patru componente: înregistrarea primară a bunurilor imobile, evaluarea acestora, consolidarea sistemului de administrare funciară și consolidarea capacității și managementul proiectului.
18:00
Chișinău, 3 februarie 2023 – Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară au aprobat Planul de activitate pentru anul 2023. Documentul include activități legate de activitatea legislativă, exercitarea controlului parlamentar, organizarea consultărilor, dezbaterilor și audierilor publice.Pe parcursul anului 2023 este preconizată efectuarea controlului parlamentar privind implementarea prevederilor Legii cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară,
15:40
 Chișinău, 3 februarie 2023 – În satul Bușila din raionul Ungheni a fost construită o centrală electrică fotovoltaică, care va alimenta stația cu aprovizionare cu apă din localitate. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului național „Satul european”. Centrala are o capacitate de 80 de kW, suficientă pentru alimentarea stației cu aprovizionare cu apă, de care beneficiază cei aproximativ 1800 de locuitori ai satului.
14:50
 Chișinău, 3 februarie 2023 – Membrii Comisiei administrație publică și dezvoltare regională au aprobat Raportul de progres pentru anul 2022 la Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF). Potrivit raportului, Comisia a constatat progres insuficient al proiectului pentru toate cele patru componente: înregistrarea primară a bunurilor imobile, evaluarea acestora, consolidarea sistemului de administrare funciară și consolidarea capacității și managementul proiectului.
12:00
Chișinău, 3 februarie 2023 – Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară au aprobat Planul de activitate pentru anul 2023. Documentul include activități legate de activitatea legislativă, exercitarea controlului parlamentar, organizarea consultărilor, dezbaterilor și audierilor publice.Pe parcursul anului 2023 este preconizată efectuarea controlului parlamentar privind implementarea prevederilor Legii cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară,
2 februarie 2023
23:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Domeniul dezvoltării regionale și amenajării teritoriului va fi atribuit Comisiei administrație publică, care își va schimba și denumirea, devenind Comisia administrație publică și dezvoltare regională. Respectiv, va fi modificată și denumirea Comisiei mediu și dezvoltare regională. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 59 de deputați.Modificarea a fost făcută în contextul creării Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
22:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Hotărârea privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și privind finanțarea unor partide politice a fost abrogată. Pentru asta au votat 59 de deputați.Potrivit vicepreședintelui Parlamentului Mihail Popșoi,
22:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Reprezentantul Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 57 de deputați.Potrivit notei informative a hotărârii, propunerea a fost făcută în contextul examinării activității reprezentanților permanenți ai Parlamentului Republicii Moldova în organele administrative ale organizațiilor interparlamentare la care legislativul este parte.
22:20
Chișinău, 2 februarie 2023  – Legislativul a adoptat, astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară.Astfel, autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociațiide dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional. PROIECTUL reglementează modul de constituire,
22:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Deputații au aprobat unele modificări în clasele de salarizare care vizează funcțiile publice din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC).Proiectul de modificare a anexei la Legea privind sistemul unitar de salarizare prevede, în special, majorarea cu 5 clase succesive — pentru funcțiile publice de conducere și cu 10 clase succesive — pentru funcțiile publice de execuție.
22:10
 Chișinău, 2 februarie 2023 – Republica Moldova va beneficia de un împrumut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare de 25 milioane de euro pentru realizarea proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova”. Parlamentul a votat, în ambele lecturi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvern și BERD. Beneficiarii proiectului vor fi autoritățile publice locale și populația din raioanele Ungheni,
22:10
Chișinău, 2 februarie 2023 – La propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat Hotărârea privind prelungirea stării de urgență în Republica Moldova cu 60 de zile, începând cu 4 februarie 2023. Necesitatea acestei hotărâri a fost determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anului.
21:50
Chișinău, 2 februarie 2023 – Republica Moldova va adera la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL). Un proiect de lege care prevede acest lucru, a fost adoptat cu votul a de 60 de deputați. Acest lucru va duce la simplificarea procedurilor privind transportul naval în țara noastră.Odată cu aderarea Republicii Moldova la Convenție, vor fi simplificate procedurile aplicate la sosirea/plecarea navelor din port și va fi posibilă digitalizarea și schimbul rapid de informații între state.
21:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Proiectul de lege care vizează eficientizarea mecanismelor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și a activității Inspecției Judiciare a fost votat, în a doua lectură, de 61 de deputați. Documentul prevede eliminarea condiției privind existența actului de constatare rămas definitiv ca temei pentru eliberarea din funcție a judecătorului în cazul survenirii situațiilor de incompatibilitate.
21:10
Chișinău, 2 februarie 2023 – Statul va finanța traducerea lucrărilor autorilor autohtoni în limbi străine, precum și publicarea acestora peste hotare. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, la ședința plenară de astăzi, cu votul a 65 de deputați.Astfel, orice editură din străinătate, care are intenția să traducă și să publice un autor din Republica Moldova, va putea aplica la un concurs pentru a obține o susținere financiară din partea statului.
20:20
 Chișinău, 2 februarie 2023 – Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului a fost aprobat în prima lectură cu 80 de voturi ale deputaților. Scopul principal al proiectului este majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului.
18:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Parlamentul a examinat, în ședința de astăzi, proiectul de lege care prevede retragerea din circuitul agricol a unui teren în vederea construirii pe acesta a Spitalului Regional Bălți.Potrivit DOCUMENTULUI, terenul are o suprafață de cinci hectare, este  amplasat în extravilanul satului Corlăteni, raionul Rîșcani,  și, în prezent, se află în gestiunea Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.
18:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Radu Marian este noul președinte al Comisiei economie, buget și finanțe. Un PROIECT de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 66 de deputați.Totodată, proiectul de hotărâre prevede și alte modificări în componența Comisiei economie, buget și finanțe: Valentina Manic va fi vicepreședinte, Sergiu Lazarencu – secretar, iar Victor Spînu – membru al Comisiei.De asemenea,
18:10
17:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Termenul de intrare în vigoare a LEGII pentru modificarea unor acte normative cu scopul de a revizui cadrul legal privind nediscriminarea și asigurarea egalității a fost modificat. Pentru asta au votat 58 de deputați. De menționa că, în contextul procedurii de promulgare a Legii, Președintele Republicii Moldova a înaintat o obiecție legată de data în vigoare a acesteia.
17:30
Chișinău, 2 februarie 2023 - Pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare au fost majorate, urmare a impactului inflației din ultima perioadă. Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură modificări la Legea privind achizițiile publice, proiect înaintat de un grup de deputați ai Fracțiunii PAS. Astfel, pragurile privind achizițiile publice se majorează cu 50%. Ca rezultat, pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii suma crește de la 200 000 lei până la 300 000 lei,
17:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Deputații au adoptat PROIECTUL de lege care are scopul de a îmbunătăți cadrul normativ în domeniul securității statului va fi îmbunătățit. În acest sens, a fost modificat Codul penal, pentru combaterea riscurilor și amenințărilor, generate de acțiunile informativ subversive ale serviciilor speciale străine în raport cu Republica Moldova.Potrivit autorilor inițiativei legislative,
17:20
  Chișinău, 2 februarie 2023 – Prețul de vânzare-cumpărare a terenurilor destinate construcțiilor va fi ajustat în funcție de amplasarea acestora. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, astăzi, de deputați în a doua lectură.Conform DOCUMENTULUI, coeficienții care vor fi aplicați la stabilirea prețului normativ al terenurilor libere de construcții și destinate în acest scop,
17:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat va fi realizată printr-un mecanism nou. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost aprobat, în a doua lectură, de 62 de deputați. Inițiativa legislativă prevede că prestația bănească datorată de către beneficiarul asistenței juridice garantate de stat devine scadentă după expirarea termenului de 30 de zile de la data indicată în avizul de primire a deciziei de recuperare,
17:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Mariana Cușnir a fost desemnată șefa Delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost adoptat, la ședința plenară de astăzi.Documentul mai prevede modificarea componenței nominale a mai multor delegații a Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale.
17:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Domeniul dezvoltării regionale și amenajării teritoriului va fi atribuit Comisiei administrație publică, care își va schimba și denumirea, devenind Comisia administrație publică și dezvoltare regională. Respectiv, va fi modificată și denumirea Comisiei mediu și dezvoltare regională. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 59 de deputați.Modificarea a fost făcută în contextul creării Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,
17:10
Chișinău, 2 februarie 2023 – Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate are doi noi deputați: Alina Dandara și Mihail Leahu, candidați supleanți pe lista PAS. Curtea Constituțională, prin hotărârea sa din 5 ianuarie 2023, a validat mandatele de deputat ale acestora.În debutul primei ședințe plenare din actuala sesiune, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat celor doi deputați bun venit și succes în activitate.
17:10
Chișinău, 2 februarie 2023 – Modificările la LEGEA cu privire la Avocatul Poporului au fost reexaminate de Parlament, urmare a propunerilor făcute de Președintele Republicii Moldova.Recomandările primite de la Președinție se referă la anumite contradicții ce țin de bugetul Oficiului Avocatului Poporului în raport cu cadrul juridic general în domeniul finanțelor publice. În acest sens, modificările au fost votate de 61 de deputați.
17:10
Chișinău, 2 februarie 2023  –  Termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) va fi micșorat, iar certificatul de înregistrare a acestora va fi exclus. Parlamentul a votat, astăzi, în cea de-a doua lectură proiectul de modificare a Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier).DOCUMENTUL a fost elaborat în vederea uniformizării procedurii de înregistrare a unităților de drept de către „Agenția Servicii Publice”,
16:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Hotărârea privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și privind finanțarea unor partide politice a fost abrogată. Pentru asta au votat 59 de deputați.Potrivit vicepreședintelui Parlamentului Mihail Popșoi,
16:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Reprezentantul Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 57 de deputați.Potrivit notei informative a hotărârii, propunerea a fost făcută în contextul examinării activității reprezentanților permanenți ai Parlamentului Republicii Moldova în organele administrative ale organizațiilor interparlamentare la care legislativul este parte.
16:20
Chișinău, 2 februarie 2023  – Legislativul a adoptat, astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară.Astfel, autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociațiide dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional. PROIECTUL reglementează modul de constituire,
16:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Deputații au aprobat unele modificări în clasele de salarizare care vizează funcțiile publice din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC).Proiectul de modificare a anexei la Legea privind sistemul unitar de salarizare prevede, în special, majorarea cu 5 clase succesive — pentru funcțiile publice de conducere și cu 10 clase succesive — pentru funcțiile publice de execuție.
16:10
Chișinău, 2 februarie 2023 – La propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat Hotărârea privind prelungirea stării de urgență în Republica Moldova cu 60 de zile, începând cu 4 februarie 2023. Necesitatea acestei hotărâri a fost determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anului.
16:10
 Chișinău, 2 februarie 2023 – Republica Moldova va beneficia de un împrumut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în valoare de 25 milioane de euro pentru realizarea proiectului ,,Deșeuri solide în Republica Moldova”. Parlamentul a votat, în ambele lecturi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvern și BERD. Beneficiarii proiectului vor fi autoritățile publice locale și populația din raioanele Ungheni,
15:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Republica Moldova va adera la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL). Un proiect de lege care prevede acest lucru, a fost adoptat cu votul a de 60 de deputați. Acest lucru va duce la simplificarea procedurilor privind transportul naval în țara noastră.Odată cu aderarea Republicii Moldova la Convenție, vor fi simplificate procedurile aplicate la sosirea/plecarea navelor din port și va fi posibilă digitalizarea și schimbul rapid de informații între state.
15:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Proiectul de lege care vizează eficientizarea mecanismelor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și a activității Inspecției Judiciare a fost votat, în a doua lectură, de 61 de deputați. Documentul prevede eliminarea condiției privind existența actului de constatare rămas definitiv ca temei pentru eliberarea din funcție a judecătorului în cazul survenirii situațiilor de incompatibilitate.
15:00
Chișinău, 2 februarie 2023 – Statul va finanța traducerea lucrărilor autorilor autohtoni în limbi străine, precum și publicarea acestora peste hotare. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, la ședința plenară de astăzi, cu votul a 65 de deputați.Astfel, orice editură din străinătate, care are intenția să traducă și să publice un autor din Republica Moldova, va putea aplica la un concurs pentru a obține o susținere financiară din partea statului.
14:10
 Chișinău, 2 februarie 2023 – Proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului a fost aprobat în prima lectură cu 80 de voturi ale deputaților. Scopul principal al proiectului este majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului.
12:40
Chișinău, 2 februarie 2023 – Parlamentul a examinat, în ședința de astăzi, proiectul de lege care prevede retragerea din circuitul agricol a unui teren în vederea construirii pe acesta a Spitalului Regional Bălți.Potrivit DOCUMENTULUI, terenul are o suprafață de cinci hectare, este  amplasat în extravilanul satului Corlăteni, raionul Rîșcani,  și, în prezent, se află în gestiunea Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.
12:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Radu Marian este noul președinte al Comisiei economie, buget și finanțe. Un PROIECT de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 66 de deputați.Totodată, proiectul de hotărâre prevede și alte modificări în componența Comisiei economie, buget și finanțe: Valentina Manic va fi vicepreședinte, Sergiu Lazarencu – secretar, iar Victor Spînu – membru al Comisiei.De asemenea,
11:30
Chișinău, 2 februarie 2023 - Pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare au fost majorate, urmare a impactului inflației din ultima perioadă. Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură modificări la Legea privind achizițiile publice, proiect înaintat de un grup de deputați ai Fracțiunii PAS. Astfel, pragurile privind achizițiile publice se majorează cu 50%. Ca rezultat, pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii suma crește de la 200 000 lei până la 300 000 lei,
11:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Deputații au adoptat PROIECTUL de lege care are scopul de a îmbunătăți cadrul normativ în domeniul securității statului va fi îmbunătățit. În acest sens, a fost modificat Codul penal, pentru combaterea riscurilor și amenințărilor, generate de acțiunile informativ subversive ale serviciilor speciale străine în raport cu Republica Moldova.Potrivit autorilor inițiativei legislative,
11:30
Chișinău, 2 februarie 2023 – Termenul de intrare în vigoare a LEGII pentru modificarea unor acte normative cu scopul de a revizui cadrul legal privind nediscriminarea și asigurarea egalității a fost modificat. Pentru asta au votat 58 de deputați.De menționa că, în contextul procedurii de promulgare a Legii, Președintele Republicii Moldova a înaintat o obiecție legată de data în vigoare a acesteia.
11:20
Chișinău, 2 februarie 2023– Proiectul de lege, care prevede revizuirea legislației pentru simplificarea procedurilor de examinare a cauzelor penale a fost votat, în a doua lectură, de 61 de deputați.Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Justiției și are drept scop eficientizarea procedurilor judiciare prevăzute în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025.
11:20
 Chișinău, 2 februarie 2023 – Prețul de vânzare-cumpărare a terenurilor destinate construcțiilor va fi ajustat în funcție de amplasarea acestora. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, astăzi, de deputați în a doua lectură.Conform DOCUMENTULUI, coeficienții care vor fi aplicați la stabilirea prețului normativ al terenurilor libere de construcții și destinate în acest scop,
11:20
Chișinău, 2 februarie 2023 – Recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat va fi realizată printr-un mecanism nou. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost aprobat, în a doua lectură, de 62 de deputați.Inițiativa legislativă prevede că prestația bănească datorată de către beneficiarul asistenței juridice garantate de stat devine scadentă după expirarea termenului de 30 de zile de la data indicată în avizul de primire a deciziei de recuperare,
11:10
Chișinău, 2 februarie 2023  –  Termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) va fi micșorat, iar certificatul de înregistrare a acestora va fi exclus. Parlamentul a votat, astăzi, în cea de-a doua lectură proiectul de modificare a Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier).DOCUMENTUL a fost elaborat în vederea uniformizării procedurii de înregistrare a unităților de drept de către „Agenția Servicii Publice”,
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.