Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Justiției a fost respinsă

Parlament.md, 24 noiembrie 2022 23:50

Chișinău, 24 noiembrie 2022 – Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Justiției în domeniul justiției a fost respinsă, în cadrul ședinței plenare de astăzi.După discursul ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, întrebări, dezbateri și luări de cuvânt ale reprezentanților fracțiunilor parlamentare, majoritatea deputaților s-au pronunțat împotriva moțiunii.Moțiunea simplă a fost înaintată de Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Parlament.md

Acum 4 ore
18:40
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Mecanismul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente va fi modificat. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la medicamente al cărui scop este facilitarea accesului populației la produsele medicamentoase de calitate și creșterea atractivității pieței farmaceutice a Republicii Moldova pentru operatorii economici autohtoni și străini.
18:40
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Legislația națională în domeniul statisticii oficiale este racordată la standardele Uniunii Europene. Deputații au votat proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative, în cea de-a doua lectură. Documentul prevede consolidarea accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și alinierea statisticii naționale la standardele și bunele practici ale UE.
17:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Deputații au aprobat în cea de-a doua lectură proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru. Proiectul prevede transferul parțial al registrelor la Depozitarul Central Unic (DCU) și reîncadrarea societăților de registru în câmpul serviciilor de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare.
17:00
10:00 - ședința Comisiei juridice, numiri și imunități / biroul 302 G, Parlamentul Republicii Moldova;10:30 – ședința Comisiei administrație publică  / biroul 508G, Parlamentul Republicii Moldova;11:00 - briefing de presă al deputaților Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor / Sala pentru conferințe de presă, Parlamentul Repulbicii Moldova;
16:50
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Reprezentanții Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova s-au aflat, în perioada 4-7 decembrie curent, într-o vizită de lucru la Parlamentul Ungariei. Membrii delegației au avut întrevederi cu oficiali ai Oficiului Adunării Naționale a Ungariei, a cărui activitate este similară cu cea a Secretariatului Parlamentului.În cadrul vizitei de lucru au fost abordate subiecte care se referă la realizarea procesului de armonizare a legislației cu cea a Uniunii Europene,
Acum 6 ore
16:40
Chișinău, 8 decembrie 2022  – Plata arendei pentru folosirea terenurilor publice va fi stabilită în baza prețului de piață al terenului. Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect menit să aducă claritate procedurii și modului de vânzare-cumpărare a terenurilor publice.Modificările legislative prevăd stabilirea valorii de piață drept criteriu de determinare a prețului de vânzare-cumpărare sau de arendă a terenurilor,
16:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – A fost aprobat, în prima lectură, proiectul de lege pentru crearea serviciilor de alternativă de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani. Proiectul actului legislativ prevede instituirea a trei tipuri de servicii: servicii organizate de angajator la locul de muncă; servicii oferite de îngrijitor/îngrijitoare de copii calificat/ă la domiciliul/reședința acesteia pentru un număr limitat de copii;
16:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Cu 70 de voturi ale deputaților, a fost aprobat, în cea de-a doua lectură, proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023. Proiectul a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către președintele și vicepreședintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie,
15:30
Chișinău, 8 decembrie 2022 - Vehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe vor fi supuse impozitării. Deputații au votat, în prima lectură, proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Scopul proiectului constă în stabilirea unor norme și condiții speciale pentru subiecții care au ca scop înmatricularea provizorie pentru probe a autovehiculelor.
15:10
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Legislația națională ce reglementează domeniul sănătății reproducerii, transplantului de țesuturi și celule a fost actualizată și aliniată la prevederile legislației europene. Parlamentul a aprobat în cea de-a doua lectură un proiect de modificare a mai multor acte legislative.Inițiativa a fost elaborată de deputații Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun,
15:10
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Statul va rambursa producătorilor agricoli Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) pentru acoperirea datoriilor la mai multe tipuri de impozite și taxe de stat. Deputații au aprobat, în cadrul ședinței plenare de astăzi, proiectul de Lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, în lectura a doua.Documentul a fost elaborat în scopul diminuării impactului negativ asupra agenților economici din domeniul agriculturii și industriei alimentare,
15:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – PROIECTUL de lege care prevede reducerea costului serviciilor consulare acordate cetățenilor Republicii Moldova a fost adoptat de Parlament.Astfel, au fost eliminate taxele aferente prestării serviciilor consulare. De asemenea, au fost reduse cu 50% taxele stabilite la perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, la acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei,
Acum 8 ore
14:40
Chișinău, 8 decembrie 2022 – PROIECTUL de lege care prevede ajustarea cadrului normativ conex celui electoral a fost votat, în a doua lectură, de Parlament.Prin această inițiativă legislativă, autorii și-au propus perfecționarea procedurilor electorale prin ajustarea actelor normative ce conțin dispoziții referitoare la alegeri, astfel încât să corespundă tendințelor noului Cod electoral al Republicii Moldova.
Acum 12 ore
12:40
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Mecanismul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente va fi modificat. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la medicamente al cărui scop este facilitarea accesului populației la produsele medicamentoase de calitate și creșterea atractivității pieței farmaceutice a Republicii Moldova pentru operatorii economici autohtoni și străini.
12:40
 Chișinău, 8 decembrie 2022 – Legislația națională în domeniul statisticii oficiale este racordată la standardele Uniunii Europene. Deputații au votat proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative, în cea de-a doua lectură. Documentul prevede consolidarea accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și alinierea statisticii naționale la standardele și bunele practici ale UE.
11:30
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Țara noastră va primi de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut adițional de 100 de milioane de euro. La ședința plenară de astăzi, Parlamentul a ratificat Acordul de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor. PROIECTUL de lege a fost votat în două lecturi de 72 de deputați.
11:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Dana Munteanu a fost numită în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.Dana Munteanu și-a început activitatea la Comisia Electorală Centrală în anul 2012 și, până acum, a deținut funcția de șef adjunct în Direcția management alegeri din cadrul instituției.Comisia Electorală Centrală are nouă membri – opt desemnați de Parlament și unul de Președintele țării.
11:00
Chișinău, 8 decembrie 2022 – Deputații au aprobat în cea de-a doua lectură proiectul de lege care are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru activitatea de ținere a registrului acționarilor de către societățile de registru. Proiectul prevede transferul parțial al registrelor la Depozitarul Central Unic (DCU) și reîncadrarea societăților de registru în câmpul serviciilor de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare.
Acum 24 ore
00:30
08:30 - ședința Comisiei juridice, numiri și imunități / biroul 302 G, Parlamentul Republicii Moldova;09:30 – ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 - ședința plenară a Parlamentului / sala pentru ședințe plenare, Parlamentul Republicii Moldova. 
Ieri
19:40
Chișinău, 7 decembrie 2022 – Cadrele didactice din grădinițe îi vor putea înlocui pe conducătorii instituțiilor, fără a fi scutiți de obligațiunile funcției de bază. Un proiect care prevede acest lucru a fost examinat, astăzi, la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Potrivit autorilor, modificările legislative sunt necesare, în condițiile în care în multe grădinițe din țară se atestă o lipsă de cadre.
19:20
 Chișinău, 7 decembrie 2022 – Deputații Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială sănătate și familie, și Marina Morozova, membra Comisiei economie, buget și finanțe, au lansat o inițiativă legislativă care prevede trei opțiuni de alternativă de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani. Parlamentarii propun instituirea serviciilor organizate de angajator la locul de muncă;
19:10
Chișinău, 7 decembrie 2022 – Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi țării noastre un împrumut adițional în valoare de 100 de milioane de euro. La ședința de astăzi, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova și BEI pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului ”Moldova drumuri III”.
18:50
Chișinău, 07 decembrie 2022 – Inițiativa legislativă care prevede dreptul agenților economici de a amplasa obiective pentru activități economico-sociale în spațiile verzi proprietate publică, fără a fi schimbată destinația acestor terenuri, cu condiția că sunt compatibile cu spațiile verzi, a fost examinată de membrii Comisiei administrație publică.Astfel, agenții economici vor trebui să solicite autorizația administrației publice locale prin care se va stabili,
18:20
08:30 - ședința Comisiei juridice, numiri și imunități / biroul 302 G, Parlamentul Republicii Moldova;09:30 – ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 - ședința plenară a Parlamentului / sala pentru ședințe plenare, Parlamentul Republicii Moldova. 
17:50
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Angajații primăriilor ar putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile în mărime de 40 la sută din salariul de bază. Un proiect în acest sens, care prevede modificarea Legii privind descentralizarea administrativă și Legii privind administrația publică locală, a fost examinat în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei administrație publică.Scopul inițiativei legislative este creșterea capacității administrative și dezvoltarea autonomiei financiare a autorităților publice locale,
17:50
 Chișinău, 7 decembrie 2022 – Mecanismul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente ar urma să fie modificat, potrivit unui proiect de lege înaintat de Guvern și examinat, astăzi, în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Scopul modificărilor propuse la Legea cu privire la medicamente este facilitarea accesului populației la produsele medicamentoase de calitate și creșterea atractivității pieței farmaceutice a Republicii Moldova pentru operatorii economici autohtoni și străini.
17:40
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Bursa pentru șomerii înmatriculați la cursuri de formare profesională va fi majorată de la 15% la 35% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul, iar Comisia economie, buget și finanțe - coraportul la proiectul de modificare a Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și a Codului fiscal,
17:20
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Vehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe ar putea fi supuse impozitării: în primele 90 de zile conform unor norme speciale, iar ulterior – conform regulilor generale. Comisia economie, buget și finanțe a susținut, pentru prima lectură, proiectul de lege, inițiativă legislativă a deputatei Iulia Dascălu,  pentru modificarea Codului fiscal și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
13:40
Chișinău, 7 decembrie 2022 – Cadrele didactice din grădinițe îi vor putea înlocui pe conducătorii instituțiilor, fără a fi scutiți de obligațiunile funcției de bază. Un proiect care prevede acest lucru a fost examinat, astăzi, la ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Potrivit autorilor, modificările legislative sunt necesare, în condițiile în care în multe grădinițe din țară se atestă o lipsă de cadre.
13:20
 Chișinău, 7 decembrie 2022 – Deputații Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială sănătate și familie, și Marina Morozova, membra Comisiei economie, buget și finanțe, au lansat o inițiativă legislativă care prevede trei opțiuni de alternativă de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la trei ani. Parlamentarii propun instituirea serviciilor organizate de angajator la locul de muncă;
13:00
Chișinău, 7 decembrie 2022 – Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi țării noastre un împrumut adițional în valoare de 100 de milioane de euro. La ședința de astăzi, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova și BEI pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului ”Moldova drumuri III”.
12:50
Chișinău, 07 decembrie 2022 – Inițiativa legislativă care prevede dreptul agenților economici de a amplasa obiective pentru activități economico-sociale în spațiile verzi proprietate publică, fără a fi schimbată destinația acestor terenuri, cu condiția că sunt compatibile cu spațiile verzi, a fost examinată de membrii Comisiei administrație publică.Astfel, agenții economici vor trebui să solicite autorizația administrației publice locale prin care se va stabili,
11:50
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Angajații primăriilor ar putea beneficia de indemnizații lunare neimpozabile în mărime de 40 la sută din salariul de bază. Un proiect în acest sens, care prevede modificarea Legii privind descentralizarea administrativă și Legii privind administrația publică locală, a fost examinat în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei administrație publică.Scopul inițiativei legislative este creșterea capacității administrative și dezvoltarea autonomiei financiare a autorităților publice locale,
11:50
 Chișinău, 7 decembrie 2022 – Mecanismul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente ar urma să fie modificat, potrivit unui proiect de lege înaintat de Guvern și examinat, astăzi, în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Scopul modificărilor propuse la Legea cu privire la medicamente este facilitarea accesului populației la produsele medicamentoase de calitate și creșterea atractivității pieței farmaceutice a Republicii Moldova pentru operatorii economici autohtoni și străini.
11:40
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Bursa pentru șomerii înmatriculați la cursuri de formare profesională va fi majorată de la 15% la 35% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul, iar Comisia economie, buget și finanțe - coraportul la proiectul de modificare a Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și a Codului fiscal,
11:20
Chișinău, 7 decembrie 2022 - Vehiculele înmatriculate provizoriu pentru probe ar putea fi supuse impozitării: în primele 90 de zile conform unor norme speciale, iar ulterior – conform regulilor generale. Comisia economie, buget și finanțe a susținut, pentru prima lectură, proiectul de lege, inițiativă legislativă a deputatei Iulia Dascălu,  pentru modificarea Codului fiscal și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
06:10
09:00 – ședința Comisiei administrație publică  / biroul 508G, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie / biroul 517c, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 
00:30
Chișinău, 6 decembrie 2022 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la darea în exploatare a scuarului ”Unirea”, din orașul Sîngerei. Acolo a fost amenajat un teren de joacă și unul de fotbal, precum și spații de recreere.Bugetul total al proiectului implementat la Sîngerei a fost de aproximativ 16 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare și din bugetul local.
00:00
09:00 – ședința Comisiei administrație publică  / biroul 508G, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie / biroul 517c, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei economie, buget și finanțe / biroul 915, Parlamentul Republicii Moldova;10:00 – ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Chișinău, 6 decembrie 2022 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la darea în exploatare a scuarului ”Unirea”, din orașul Sîngerei. Acolo a fost amenajat un teren de joacă și unul de fotbal, precum și spații de recreere.Bugetul total al proiectului implementat la Sîngerei a fost de aproximativ 16 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare și din bugetul local.
5 decembrie 2022
22:30
11:00 - briefing de presă al deputaților Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor / Sala pentru conferințe de presă, Parlamentul Repulbicii Moldova;
16:20
11:00 - briefing de presă al deputaților Fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor / Sala pentru conferințe de presă, Parlamentul Repulbicii Moldova;
06:10
14:00 - conferință de presă susținută de deputații Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, Larisa Voloh, Alexandr Trubca și Sergiu Lazarencu, cu privire la proiectul de lege privind salarizarea în primăriile performante /  sala pentru conferințe de presă, Parlamentul Republicii Moldova.  
00:00
14:00 - conferință de presă susținută de deputații Fracțiunii parlamentare ”Partidul Acțiune și Solidaritate”, Larisa Voloh, Alexandr Trubca și Sergiu Lazarencu, cu privire la proiectul de lege privind salarizarea în primăriile performante /  sala pentru conferințe de presă, Parlamentul Republicii Moldova.  
3 decembrie 2022
16:30
Chișinău, 3 decembrie 2022 – În contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, elevii de la Școala specială nr. 12 pentru copiii hipoacuzici și surditate tardivă și membrii Asociației Surzilor din Republica Moldova au desfășurat un flashmob cu genericul „Noi Suntem” în plenul Parlamentului. Participanții la acțiune au interpretat în limbaj mimico-gestual Imnul de stat și au prezentat pantomima ”Mâinile”.
10:30
Chișinău, 3 decembrie 2022 – În contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, elevii de la Școala specială nr. 12 pentru copiii hipoacuzici și surditate tardivă și membrii Asociației Surzilor din Republica Moldova au desfășurat un flashmob cu genericul „Noi Suntem” în plenul Parlamentului. Participanții la acțiune au interpretat în limbaj mimico-gestual Imnul de stat și au prezentat pantomima ”Mâinile”.
00:20
Chișinău, 2 decembrie 2022 – Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de legislatura a XI-a a fost gazda unei mese rotunde organizate în cadrul campaniei de informare și sensibilizare cu genericul „Violența obstetrică tot este violență”. Femeile invitate din diferite regiuni ale țării au rupt tăcerea și au discutat despre violența obstetrică trăită. La ședință au participat, de asemenea, reprezentante ale Guvernului Republicii Moldova și ale instituției prezidențiale.
2 decembrie 2022
22:40
Chișinău, 2 decembrie 2022 – 44 de inițiative legislative au fost votate la ședințele plenare desfășurate pe parcursul lunii noiembrie. 18 dintre ele au fost aprobate în prima lectură, iar 22 de proiecte de lege și 4 hotărâri au fost adoptate în lectura a doua.De asemenea, în luna noiembrie, 45 de proiecte de acte normative au intrat în procedură legislativă, iar șapte dintre ele au fost aprobate în prima lectură.
22:40
Chișinău, 2 decembrie 2022 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președinta interimară a Senatului României, Alina Gorghiu. Printre subiectele abordate în cadrul discuției figurează criza energetică, agenda de reforme și procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, precum și cooperarea dintre țara noastră și România.Speakerul Igor Grosu a transmis felicitări și gratitudine României pentru tot suportul acordat țării noastre de-a lungul anilor.
21:40
Chișinău, 2 decembrie 2022 – Pe parcursul lunii noiembrie, comisiile parlamentare permanente s-au convocat în 54 de ședințe. La ele au fost aprobat 42 de rapoarte, 17 corapoarte și 178 de avize.În această perioadă, membrii Comisiei economie, buget și finanțe au aprobat rapoartele pentru 16 proiecte, iar pentru șase inițiative legislative au fost aprobate corapoarte. La fel, la ședințele Comisiei politică externă și integrare europeană au fost aprobate șapte rapoarte și șase corapoarte.
Mai multe ştiri
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.