Expertul CALM Nadejda Darie: „Beneficiile înfrățirilor sunt inestimabile”

Comunicate.md, 8 aprilie 2021 21:10

Din 2010, odată cu crearea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) s-a intensificat și procesul de înfrățire între localitățile din Republica Moldova și România. Primii care puneau bazele unei modalități sigure de apropiere a oamenilor din comunitățile lor au fost președintele CALM Tatiana Badan și președintele Asociației Comunelor din România (ACoR) Emil Drăghici.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Comunicate.md

Ieri
14:20
Membrii grupului de lucru (GL) în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), din care fac parte membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit în cadrul a două sesiuni online pentru a selecta și a dezvolta împreună un concept de proiect specific domeniului. În cadrul primei întruniri online, care a avut loc în data de 16 aprilie a.
14:10
În cadrul vizitei oficiale la Consiliul Europei (CoE), președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu domnul Leen Verbeek, Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii despre oportunitatea consolidării colaborării dintre CALRE și CALM, Congresul Autorităților Locale din Moldova, care întrunește majoritatea primarilor din țara noastră.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Al doilea Forum al femeilor primar din Europa de Sud-Est a fost organizat cu sprijinul UN Women și s-a axat pe dezvoltarea economică locală incluzivă. Tatiana Badan, președinte NALAS, președinte CALM și primar al satului Selemet a menționat în deschiderea evenimentului că în ultimul an femeile au fost în prim- plan în combaterea crizei pandemice provocată de COVID-19.
14:00
Peste 50 de reprezentante și reprezentanți ai administrației publice locale partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” au beneficiat, la 16 aprilie 2021, de o instruire online consacrată integrării dimensiunii de gen în strategiile locale de dezvoltare. Această instruire urmează după alte câteva realizate atât pentru organizațiile societății civile, cât și pentru administrațiile publice locale în subiecte precum promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen și acțiunile de pledoarie pentru integrarea dimensiunii de gen în strategiile publice locale în cele 12 comunități implicate în cadrul proiectului.
10:10
Subiectele pe care s-au axat cei peste 200 de participanți în cadrul celei de-a treia zi a Adunării Generale a NALAS au vizat dezvoltarea economică locală durabilă. Alexander Lesigang, reprezentantul Asociației austriece a orașelor și municipiilor, dar și Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni, vicepreședinte al CALM au prezentat modele implementate în localitățile lor ce contribuie la dezvoltarea economică durabilă.
16 aprilie 2021
13:30
Cererile complete de finanțare depuse în cadrul Etapei II a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), sunt evaluate din punct de vedere tehnic și financiar în perioada 16-19 aprilie 2021. Comisia de evaluarea este formată din cinci membri, care reprezintă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.
15 aprilie 2021
18:20
Reprezentanții și reprezentantele organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală și grupurilor de inițiativă locală din raioanele Cahul și Ungheni care au participat la instruirea desfășurată, la 13 aprilie 2021, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, au revenit a doua zi în sala de clasă online pentru a continua cursul axat pe acțiunile de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen. Acest modul a adus în prim-plan desfășurarea unei campanii de advocacy pentru promovarea și implementarea unor politici publice locale sensibile la perspectiva de gen în cele 12 localități partenere ale proiectului.
18:10
Seminarul Parteneriatului Estic PLATFORMA și CEMR „Consolidarea dialogului privind reforma administrației locale în Republica Moldova și în regiune a fost genericul celui de-al doilea eveniment organizat în cea de-a doua zi a Adunării Generale a NALAS. În deschiderea sesiunii au ținut discursuri : Constantin Cojocari, primar Edineț, vicepreședinte al CALM, președintele Rețelei Orașelor din cadrul CALM; Frédéric Vallier, secretar general al Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene; Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului R.
14:50
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a organizat joi, 15 aprilie 2021, un atelier de lucru la nivel național în vederea bunei implementări a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru ani 2021-2027. Evenimentul a avut loc în mediul online și a întrunit autorități publice centrale și locale, reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regionale din țară și parteneri de dezvoltare.
07:40
Peste 220 de participanți au participat la sesiunea statutară a celei de-a 16-a Adunări Generale NALAS, în semn de recunoaștere a importanța Rețelei și contribuția acesteia la democrația locală din Europa de Sud-Est. Evenimentul a fost organizat de NALAS în cooperare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).
14 aprilie 2021
16:00
Deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei control al finanțelor publice a vorbit în cadrul Adunării Generale a NALAS despre prioritățile și oportunitățile pentru procesele de reformă în Republica Moldova și Europa de Sud-Est. Salut organizarea acestei Conferințe sub egida NALAS și a partenerilor săi, sperând că participarea la această conferință va inspira decidenții să-și reconfirme angajamentul pentru procesul de reformă, descentralizare și subsidiaritate.
16:00
Primarul municipiului Edineț, vicepreședinte al CALM, președinte al Rețelei Orașelor și Municipalităților din Moldova din cadrul CALM a declarat în cadrul celei de-a XVI-a Adunări Generale a NALAS că experiența țărilor din Sudul și Estul Europei, succesele și insuccesele acestora în procesul de implementare a reformelor administrative reprezintă o lecție importantă pentru APL-urile din RM. „Menționez faptul că de aproape 30 de ani de la independența Republicii Moldova, țara mea își caută continuu o posibilă formulă de regăsire în contextul geopoliticii actuale, dar și a problemelor cu care se confruntă APL.
16:00
Adresându-se Adunării Generale a Rețelei de Asociații a Autorităților Locale din Europa de Sud-Est (NALAS), la 13 aprilie 2021, președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Leendert Verbeek a subliniat importanța Cartei europene a autoguvernării locale pentru a asigura sustenabilitatea democrației și a autonomiei locale. El și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la impactul negativ al Covid-19 asupra drepturilor omului, democrației locale și valorilor constituționale.
15:50
Primarul general al municipiului Chișinău, vicepreședintele CALM și președintele Delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliul Europei (CALRCE) Ion Ceban a menționat în cadrul reuniunii anuale a Adunării Generale a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Europa de Sud-Est (NALAS) că evenimentul are o importanță deosebită în contextul abordărilor privind implementarea reformelor și necesitatea consolidării rolului administrației publice locale în procesele democratice. Totodată, în calitatea sa de președinte al delegației Republicii Moldova la CALRCE, Ion Ceban a subliniat despre necesitatea conjugării eforturilor în vederea redresării situației pe domeniile economic și comunitar.
11:50
Peste 50 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală și grupurilor de inițiativă locală din raioanele Cahul și Ungheni participă, la 13-14 aprilie 2021, la o instruire online, axată pe elementele-cheie ale acțiunilor de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen. Această instruire consacrată planificării și implementării acțiunilor de pledoarie se desfășoară în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” și urmează după instruirile privind implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen.
07:00
A XVI-a Adunare Generală a NALAS a debutat la 12 aprilie cu două evenimente: „Dialogul între orașe: împărtășirea experienței Programului de Parteneriat Urban” și „Schimbul de opinii între membrii CALM și NALAS”. Adunarea Generală din acest an este unică din mai multe considerente: are loc online, asigurând accesul unui audiențe mult mai largi a primarilor, reprezentanților APL și practicienilor să facă schimb de opinii și să învețe unii de la alții.
07:00
Al doilea eveniment organizat la 12 aprilie, în cadrul celei de-a XVI-a Adunări Generale a NALAS, în parteneriat cu CEMR și PLATFORMA, a avut ca obiectiv oferirea de suport Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) din partea celorlalți reprezentanți ai autorităților locale din Sud-Estul Europei, în vederea dezvoltării instituționale a CALM. La evenimentul cu participarea a circa 40 de directori executivi și alți reprezentanți ai tuturor asociațiilor autorităților locale membre NALAS, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a prezentat informații privind activitatea, organizarea și funcționarea CALM și a vorbit despre provocările, obiectivele, dar și sustenabilitatea financiară a instituției.
07:00
În cadrul celei de-a XVI-a Adunări Generale a NALAS, eveniment ce a întrunit peste 200 de reprezentanți ai autorităților locale din țările din Sud-Estul Europei, Republica Moldova a preluat, prin rotație, președinția NALAS, iar președintele CALM Tatiana Badan a devenit cel de-al 13-lea președinte al NALAS și primul președinte -femeie al Rețelei. Emanuil Manolov, reprezentantul APL din Bulgaria, țară care a deținut președinția NALAS în perioada 2020-2021, a felicitat noul președinte și a mulțumit pentru conjugarea eforturilor pentru a servi cauza comună a comunităților locale.
13 aprilie 2021
13:30
Membrii grupului de lucru (GL) în domeniul Sporirea atractivității turistice, din care fac parte membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit în cadrul a două sesiuni online pentru a dezvolta împreună un concept de proiect specific domeniului. În cadrul primei întruniri online, care a avut loc în data de 9 aprilie a.
09:50
O masă rotundă online de prezentare a Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni a reunit, la 12 aprilie 2021, peste 40 de reprezentanți și reprezentante ale administrației publice locale și organizațiilor necomerciale din raionul Ialoveni în cadrul unui eveniment desfășurat sub auspiciile Platformei de dialog a APL și organizațiilor societății civile din Ialoveni. Această Platformă de dialog a fost creată recent în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).
12 aprilie 2021
18:10
Recent, a fost inițiată o nouă cooperare dintre Solidarity Fund PL Moldova, ADR Nord și încă două orașe din Regiunea de Dezvoltare Nord, Fălești și Florești, în elaborarea Programului de revitalizare urbană, precum și cu orașele Bălți, Edineț, Soroca și Sângerei, implicate anterior în acest proces, dar care urmează să-și actualizeze Programele de revitalizare urbană, pentru a fi în concordanță cu noile circumstanțe, inclusiv cu prevederile Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și cu experiența acumulată de orașe. În prezent, ADR Nord oferă asistență tehnică pentru orașele Florești și Fălești în procesul de elaborare a Programelor de revitalizare urbană.
10:50
De la începutul pandemiei România a fost și rămâne alături de Republica Moldova. Anul trecut statul nostru a primit o donație din partea statului român în valoare de 3,5 milioane de euro.
8 aprilie 2021
21:10
Din 2010, odată cu crearea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) s-a intensificat și procesul de înfrățire între localitățile din Republica Moldova și România. Primii care puneau bazele unei modalități sigure de apropiere a oamenilor din comunitățile lor au fost președintele CALM Tatiana Badan și președintele Asociației Comunelor din România (ACoR) Emil Drăghici.
15:30
Membrii grupului de lucru responsabil de elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Nord s-au întrunit joi, 8 aprilie 2021, în cadrul unei sesiuni online, pentru a contribui la definitivarea primei variante a celui mai important document strategic ce va fi implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), în perioada 2021-2023. Din componența grupului de lucru responsabil de elaborarea POR Nord (2021-2023) fac parte reprezentanți de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), administrații publice locale de nivelurile I și II, sectorul de afaceri, asociații obștești și mediul universitar din nordul Moldovei.
09:10
La 7 aprilie a avut loc ședința Biroului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În cadrul evenimentului a fost prezentată activitatea CALM din primul trimestru al anului curent.
7 aprilie 2021
23:00
Membrii grupului de lucru (GL) în domeniul Dezvoltare urbană / Revitalizare urbană, din care fac parte membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit, în perioada 2-6 aprilie 2021, în cadrul a două sesiuni online pentru a dezvolta împreună un concept de proiect specific domeniului. În cadrul primei întruniri online, care a avut loc în data de 2 aprilie a.
6 aprilie 2021
15:00
În contextul în care în Republica Moldova se înregistrează tot mai multe cazuri de COVID-19, primăria municipiului Cahul solicită sprijinul României în vederea detașării unei echipe de medici care ar ajuta la tratarea pacienților din Cahul infectați cu coronavirus. Primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș a declarat că medicii de la spitalul raional din Cahul au nevoie de suport și acum așteaptă un răspuns la demersurile expediate autorităților din România.
5 aprilie 2021
13:10
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) au organizat, vineri, 02.
2 aprilie 2021
22:50
Inițierea colaborării strânse a Președinției cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) constituie una dintre realizările președintelui Maiei Sandu în cele o sută de zile de activitate. „Este o continuare a angajamentului meu de a sprijini independența politică și financiară a primarilor de orice presiuni și eforturile mele de a atrage fonduri la nivel local din partea UE pentru dezvoltarea localităților”, se menționează în raportul de activitate prezentat de președinte.
21:50
Peste 60 de tineri și tinere din raioanele Fălești și Strășeni au participat, la 2 aprilie 2021, la prima instruire organizată în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, axată pe stereotipurile de gen și pe depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți. Această instruire, moderată de două experte naționale în egalitatea de gen, s-a desfășurat sub auspiciile proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.
1 aprilie 2021
14:30
Lucrările de construcție a drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărășeuca, raionul Ocnița, sunt în plină desfășurare. Lucrările sunt executate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională implementat de ADR Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).
31 martie 2021
22:50
Cea de șaptea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, ce se desfășoară la 30 și 31 martie 2021, aduce în prim-plan atât impactul pandemiei asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova, cât și acțiunile și oportunitățile pentru recuperarea economică a țării. Acest eveniment ce reunește parlamentari și oficiali europeni, diplomați și reprezentanți ai societății civile din Moldova este moderat de către cei doi co-președinți ai Platformei Societății Civile, Ștefan Pădure și Liliana Palihovici.
22:40
Membrii Platformei de dialog a organizațiilor societății civile din raionul Ialoveni, constituită recent sub auspiciile proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, au beneficiat de asistență și mentorat și instruire axată pe modalitățile în care ONG-urile se pot constitui și afirma în calitate de actori activi în viața comunitară în contextul prevederilor Legii Nr. 86 din 11-06-2020 cu privire la organizațiile necomerciale.
19:00
La 26 martie, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în colaborare cu Programul USAID Comunitatea Mea, a prezentat primele rezultate ale studiului privind costurile APL. În baza rezultatelor finale ale studiului CALM va veni cu propuneri de politici publice în vederea creșterii capacităților administrative ale APL.
29 martie 2021
16:30
Cea de-a doua instruire desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” a reunit, la 26 martie 2021, peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din 12 localități partenere ale inițiativei. După prima instruire online, axată pe analiza modului în care dimensiunea de gen este integrată în strategiile și politicile locale, cea de-a doua a adus în prim-plan atât procesul decizional și implicarea organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea și implementarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen, cât și dezvoltarea capacităților OSC pentru a identifica necesitățile femeilor din comunitate.
15:30
Două concepte ale reformei APL sunt astăzi în atenția autorităților administrației publice locale. Unul aparține grupului de lucru creat prin dispoziția fostului premier Ion Chicu și prevede reducerea de zece ori a numărului de primării.
26 martie 2021
11:20
Peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din 12 localități partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” s-au reunit, la 25-26 martie 2021, pentru o primă instruire, axată pe analiza modului în care dimensiunea de gen este integrată în strategiile și politicile locale. Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment, desfășurat la 19 februarie 2021, în format de teleconferință.
24 martie 2021
13:10
Alianța INFONET implementează proiectul „Suport pentru protecția persoanelor cu deficiențe de auz în Republica Moldova în contextul pandemiei Covid-19”, cu susținerea financiară a Ambasadei Australiei în Republica Moldova, prin intermediul Programului Direct Aid. Ajutorul umanitar acordat comunității persoanelor cu deficiențe de auz, în această perioadă complicată, are drept scop de a „costrui un pod de comunicare” cu societatea prin facilitarea condițiilor de egalitate în realizarea drepturilor.
08:30
O instruire axată pe tehnicile de lucru cu tinerii în prevenirea stereotipurilor de gen a reunit peste 20 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din raioanele Fălești și Strășeni și ai instituțiilor partenere ale proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, care și-a propus drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor și tinerelor și implicarea lor în activități care contribuie la combaterea stereotipurilor de gen și a normelor sociale discriminatorii. Lansat recent într-un eveniment online, desfășurat la 9 martie 2021, proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.
Mai multe ştiri
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.