Работа вахтовым методом: продолжительность, условия труда и отдыха. Принцип недискриминации работников

Vocea Poporului, 27 martie 2020 07:40

Работа вахтовым методом: продолжительность, условия труда и отдыха   Я работаю вахтовым методом и мне бы хотелось узнать режим работы и отдыха в таком случае. Владимир Казак, Кишинэу   При работе вахтовым методом, как гласит ст. 321 Трудового кодекса, рабочее время и время отдыха за учетный период регла­ментируются графиком работы вахтовым методом, который утверж­дается работодателем […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Poporului

Ieri
07:40
Ture continue: durata și condițiile de munca și de odihnă   Lucrez în ture continue și vreau să cunosc care este regimul de muncă şi de odihnă în astfel de condiții? Vladimir Cazac, Chișinău   În cazul aplicării muncii în condițiile turei continue, timpul de muncă și timpul de odihnă sunt reglementate prin programul mun­cii […]
26 martie 2020
22:40
Consiliul Federației Sindi­cale a Feroviarilor din Re­publica Moldova (FSFM) a luat decizia de a amâna desfășurarea, pe 19 mar­tie curent, a Congresului VI, care fusese programat pentru această dată de forul de conducere încă la 13 decembrie anul trecut. Aceasta pentru a se con­forma hotărârilor Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Comisiei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Solicitarea unui cititor al ziarului să-i fie oferit un bilet de tratament balneosanatorial, în condiţiile în care la unitatea unde munceşte sunt mai multe cereri de acest fel decât pot fi satisfăcute, a fost rezol­vată pe cale amiabilă, cu eforturile comune ale mai multor părţi. După ce a mers în audienţă la sin­dicatul de ramură […]
07:30
La întreprinderea noastră nu este respectată Legea Salari­zării și Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 privind implemen­tarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real și alte garanții minime în domeniul salarizării. Spuneți, vă rog, ce pârghii putem folosi pentru a sancționa conducerea pentru încălcarea respectivă și a ne face dreptate? Nina M., Cahul Conform Legii Salarizării, […]
25 martie 2020
12:30
Scriam în numărul trecut al ziarului „Vocea poporului” că Vera Platon, reprezen­tanta CNSM în teritoriu, a organizat o masă rotundă la care au participat mai mul­te sindicaliste, dar și oameni cu funcții de răspundere din raioanele Rezina, Șoldănești și Orhei. La eveniment au fost dezbătute probleme de interes comun. Liliana Gherman, inspector principal de muncă […]
09:50
Un set de reguli de preveni­re a coronavirusului la locul de muncă au fost plasate pe pagina web a Inspecto­ratului de Stat al Muncii. Acestea au fost elaborate de reprezentanții Organiza­ţiei Mondiale a Sănătății și conţin instrucţiuni concrete atât pentru salariați, cât şi pentru angajatorii acestora. Astfel, regulile în cauză sunt: Faceţi curat şi respectaţi […]
24 martie 2020
11:50
Lilia Aramă, președinta Comisiei de Fe­mei din cadrul Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” și președinta comitetului sindical din cadrul Între­prinderii Silvo-Cinegetice „Sil-Răzeni” din raionul Ialoveni, propune ca produ­sele autohtone pentru copii, atât cele alimentare, cât și cele nealimentare, să fie scutite de taxa pentru valoare adău­gată, în valoare de 20 la sută din prețul mărfii. […]
08:30
Frumoasa expresie, maxima „de la Râm ne tragem”, în ultima perioadă a devenit piatră de încercare, cuvânt de ocară, cumpănă a devenit, care seamănă ură în sufletele moldove­nilor. Nu mai vrea moldoveanul să fie „urmaş al Romei”, să fie frate de vorbă cu italianul, căci, în viziunea naivă a moldoveanului, de acolo vine urgia. Coronavirus, […]
23 martie 2020
12:10
Elevii asistă la ore on-line, iar profesorii le predau lecții de la monitorul computerului. Este soluția pe care au găsit-o mai mulți profesori din țară, deci­zie luată după ce autoritățile au decis închiderea tuturor instituțiilor de învățământ. Măsura a fost luată după ce au fost confirmate mai multe ca­zuri de îmbolnăvire cu virusul Covid-19. Nu […]
07:40
În timp ce noi stăm acasă, în efortul întregii societăți de a preveni astfel răspândirea temutului virus Covid-19, sunt persoane care își riscă viața pentru a-i salva pe cei infectați. Ei nu stau acasă, ca și majoritatea populației, care se întreabă cu ce să-și ocupe ziua, nu păstrează distanța de un metru și nu pot […]
22 martie 2020
19:30
  Berbec În această săptămână astrele îți sugerează să dai do­vadă de maximă responsabilitate la serviciu. Remedi­ază toate greșelile. Dar fă-o fără emoțiile care pentru moment nu-ți sunt de nici un folos. La capitolul familie te așteaptă o vizită importantă. Situația financiară se va ameliora. Taur Acum norocul e de partea ta. Recurge la un […]
21 martie 2020
09:10
Este îndrăgit de multă lume, fiind unul din condimentele de bază ale bucătăriei naționale italiene și franțuzești, precum și a celei românești. Totodată, este și una din plantele medicinale ale cărei efecte benefice pentru sănătate și starea de bine au trecut, cu brio, proba timpului. Usturoiul conține un antibiotic na­tural numit alicina, capabil să distrugă […]
20 martie 2020
07:10
SRL: documentele păstrate până la lichidare   Sunt unul dintre asociați, adică dintre fondatori ai unei societăți cu răspundere limitată și doresc să aflu care sunt cerințele de păstrare a documentelor societății, inclusiv în cazul lichidării acesteia? Nicolae Strătulat, Chișinău   Activitatea societății cu răspundere limitată, inclusiv ce ține de păstrarea documentelor societății, este reglementată […]
19 martie 2020
14:30
Cum aplicăm prevederile contractului colectiv de muncă în unitate pentru membrii de sindicat și pentru cei care nu sunt membri de sindicat? În ce mod își pot realiza angajații ne-membri de sindicat dreptul de a împuternici organele sindica­le de a negocia contractul colectiv de muncă? Petru Iovu, președinte al organizației sindicale primare de la Î.S. […]
10:50
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, Federaţia Sindicală „SINDENERGO” a desfășurat recent la Institutul Muncii un atelier de instruire în domeniul egalității de gen, cu genericul ,,Eu sunt Generația Egalității: realizarea drepturilor femei­lor”. La eveniment a participat şi Veronica Teleucă, coordo­natoare a Coaliției Naționale ,,Viața fără violență în familie”. Pe 21 iunie 2019, la Conferința […]
10:10
Membrele Comisiei de Femei a Fe­deraţiei Sindicatelor „Sindindcom­service” s-au reunit în şedinţă, pen­tru a analiza rezultatele activităţii în anul 2019 şi a trasa noi acţiuni. Evenimentul a avut loc în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, fiind găzduit de Institutul Muncii. Ana Selina, preşedinta federaţiei de ra­mură, a ţinut să menţioneze că istoria Zilei Internaţionale a […]
18 martie 2020
15:40
În preajma zilei de 8 martie, reprezentanta CNSM în raionul Rezina, Vera Platon, în colabo­rare cu liderii sindicatelor de ramură din teritoriu, a organi­zat o masă rotundă. Probleme­le și grijile femeilor se află în permanență în atenția sindica­telor, dar începutul primăverii, când omagiem această ființă dătătoare de viață pe pământ, Femeia, e și un motiv […]
14:30
Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind” și-a amânat Congresul care ar fi trebuit să aibă loc pe 13 martie curent. Motivul de bază este același – situația critică în care s-a pomenit Republica Moldova privind evoluția virusului „COVID–19. „Am ținut cont de recomandarea Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cea de a preîntâmpina și […]
13:00
Reprezentanţii sindicatelor urmăresc îndeaproape modul în care evoluează situaţia epidemiologică din ţara noastră privind riscul de răspândire a COVID-19 şi întreprind operativ măsuri în corespundere cu deciziile emise în cadrul şedinţelor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică. „Ne bazăm, în primul rând, pe situaţia generală care s-a creat în ţara noastră. Ca parte componentă a […]
10:30
Situația epidemiologică privind evoluția infecției cu virusul Covid-19 în Republica Moldova a determinat contramandarea mai multor evenimente care urmau să aibă loc în această perioadă. Nu face excepție în acest sens nici  Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), care ar fi trebuit să se desfășoare […]
08:20
În cadrul Campaniei „În di­alog cu avocatul sindica­telor”, care s-a desfășurat recent în raionul Drochia, mai mulți angajați din cul­tură s-au arătat indignați de faptul că unii primari i-au trecut la jumătate de leafă, pentru că bugetele locale nu ar avea destui bani în acest sens. Totodată, aces­te acțiuni au avut loc fără acordul salariaților. […]
17 martie 2020
16:10
Ghenadie Donos a fost reales în funcția de președinte al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Mol­dova (FSEȘ), iar Nadejda Lavric, Anatol Alexei, Oleg Chihai, Maria Sârbu și Silvia Chicu – confirmați ca vicepreședinți. „Avem mult de lucru și doar împreună, prin unitate, vorm rezolva toate sarcinile pe care ni le-am trasat”, a […]
13:30
Un set de recomandări axate pe clarificarea situațiilor juridice ce țin de raporturile de muncă dintre angajator și salariat, precum și asigurarea protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a lucrătorilor au fost emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în contextul situației epidemiologice din țara noastră generate de apariția riscului de […]
11:40
Activitatea sanatoriilor din ţara noastră şi, în general, a centrelor de reabilitare-recuperare, inclusiv balneosanatorială, a fost sistată  până la 1 aprilie în baza unei  hotărâri a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică. În consecinţă, Casa Naţională de Asigurări Sociale a stopat, începând din 16 martie, eliberarea biletelor de tratament pentru veterani, persoanele asigurate şi cele […]
16 martie 2020
14:50
O nouă acțiune de protest a cer­cetătorilor de la institutele de științe umanistice de la Academia de Științe a Moldovei. Mai mulți intelectuali au manifestat în una din săptămâna trecută în fața Guvernului, nemulțumiți, spun ei, de situația dezastruoasă din do­meniu creată din cauza unei refor­me recente. Mai exact, în urma or­ganizării de către Agenția […]
12:10
Situaţia legată de apariţia şi perico­lul de răspândire în ţara noastră a noului virus Covid-19 a fost discuta­tă, marţi, la o şedinţă extraordinară a Comitetului Confederal al CNSM, în urma căreia s-a emis o hotărâre privind măsurile ce trebuie luate în acest scop. „Acest virus este foarte agresiv şi s-a răspândit într-o serie de ţări […]
10:40
În scopul asigurării securității și sănătății membrilor de sindicat și a măsurilor de prevenire și răspuns, în baza Hotărârii nr. 3 din 10 mar­tie 2020 a Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, în temeiul Hotărârii nr. 6/2020 din 10 martie 2020 a Comi­siei naționale extraordinare de sănă­tate publică privind evoluția situației epidemiologice […]
13 martie 2020
07:30
  Concediul anual și cel de maternitate   Aș vrea să aflu ce se va întâmpla cu concediul anual dacă nu îl folosesc până a ieși în concediul de maternitate? Mi s-a spus că în asemenea caz aș putea pierde concediul or­dinar. Polina Matei, Călărași   Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat […]
12 martie 2020
15:20
Desfăşurarea congresului ordinar, împlinirea a 25 de ani de activitate, consemnarea sărbătorilor prilejuite de sosirea primăverii, inclusiv a apropiatei Zile internaţionale a femeii, efectuarea unor bilanțuri pentru 2019 şi aprobarea priorităţi­lor pentru 2020 s-au numărat printre subiectele de pe agen­da şedinţei Consiliului Federaţiei Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări şi a unui seminar, care […]
11:30
Fundația Friedrich Ebert Stiftung (Moldova), în colaborare cu grupul de consultanță „Syndex” (România), a organizat o prezentare publică a studiului „Situația salariaților din Republica Moldova – o criză struc­turală”. Potrivit autorilor, Marcel Spătari și Ștefan Guga, experți ai „Syndex”, studiul oferă o evaluare de ansamblu a situației salariaților din țara noastră în context macro­economic și […]
Mai multe ştiri
©2004—2020 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.